KÁŽEME

///KÁŽEME

Sú choroby a nešťastia Božím trestom pre ľudstvo?

Skôr ako sa dostaneme k tomu, čo nám o chorobách a nešťastiach hovorí Sv. Písmo, začnime s trochou filozofie. Aristoteles a neskôr aj sv. Tomáš Akvinský všeobecne rozlišujú štyri príčiny vecí, či udalostí. Vezmime si takú sochu Piety. Z čoho je vytesaná? Z mramoru. Mramor je teda jej materiálna príčina. Koho socha zobrazuje? Trpiacu Božiu Matku. Jej zobrazenie je formálnou príčinou [...]

2020-04-06T21:30:18+02:006. apríla 2020|

Zamyslenie na Kvetnú nedeľu

„Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom (Mt 21, 9)!“ Ľudia sa radujú, tancujú, mávajú ratolesťami a týmto slávnostným pokrikom vítajú Ježiša. Dúfajú, že ich vyvolený národ konečne oslobodí od nadvlády Rimanov. Ježiš aj napriek ováciám ľudu pokorne sedí na osliatku. Neprichádza ako slávnostný Boží posol, ale ako „syn človeka“, aby plnil vôľu svojho [...]

2020-04-05T12:28:55+02:005. apríla 2020|

…ČAS…

Často rezonované slovo v ušiach mnohých ľudí je slovo ČAS. - „Dnes nemám čas.“ Alebo: „Bol to veľmi dobre strávený čas.“ Čo nám to vlastne hovorí? Slovo čas sa nám spája s dĺžkou trvania určitých vecí. Zdá sa veľmi krátky, keď je potrebné učiť sa na skúšky alebo naopak, príliš dlhý, keď sa už nevieme [...]

2020-04-03T18:45:05+02:003. apríla 2020|

Pravda vás vyslobodí. Kázeň dominikánom.

Streda po 5. pôstnej nedeli (1.4.2020) Jn 8, 31-42 430 rokov boli Izraeliti v Egypte. Z toho desiatky, možno stovky rokov Egypťanom otročili. Podľa Knihy Sudcov boli Židia sedemkrát otrokmi Kanaánčanov. 70 rokov otročili v Babylone; boli zotročení Filištíncami, Asýrčanmi a Chaldejcami. Židia, ktorí sa s Kristom rozprávali v dnešnom evanjeliu, odvádzali dane Rimanom ako podrobený národ. V Judei [...]

2020-04-01T07:39:35+02:001. apríla 2020|

Nachádzať Krista uprostred nás

Krížové cesty sú charakteristické pre pôstne obdobie. Počas nich máme možnosť rozjímať o utrpení nášho Pána, sme prítomní na jeho ceste od Piláta až na vrch Golgoty. Tu stojíme pod Krížom s jeho matkou a učeníkmi sledujúc ďalšie udalosti až po uloženie Pána do hrobu. Práve počas krížovej cesty, keď vnútorne kráčame spolu s Kristom na Golgotu, zaznievajú [...]

2020-03-29T09:18:57+02:0029. marca 2020|

Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho

Slávnosť Zvestovania Pána (25.3.2020) Lk 1, 26-38 „Bohu nič nie je nemožné.“ A predsa, normálne sa Pán necháva limitovať našou spoluprácou (odpoveďou) na Jeho milosť presne tak, ako čakal na Máriino: „Hľa, služobnica Pána...“ Ako spolupracovala s Božou milosťou Panna Mária, čo je v srdci dnešnej slávnosti? Sv. Tomáš v jednej svojej kázni [...]

2020-03-26T22:16:57+02:0026. marca 2020|

Vzťah na diaľku

Milý Bože. Vieš, čo som si dnes uvedomila? Že my máme, pre mnohých tak nepopulárny, vzťah na diaľku! Ten, kto ma pozná, vie, že s frajerom to už nejaký čas „ťaháme“ na diaľku. Ľudia sa ma pýtajú: „Ako to zvládate?“ Vždy som chcela počuť nejakú konkrétnejšiu otázku, ale zjavne všetkých zaujíma iba to jedno - [...]

2020-03-26T10:03:49+02:0026. marca 2020|

Prečo si smutná, duša moja?

Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha. (Ž 42,6) Byť slepým, chorým, opusteným, starým alebo v našom čase byť sám v byte, bez najbližších, vykonávať to isté, nevidieť zmenu, len sa prizerať, ako [...]

2020-03-26T17:56:06+02:0022. marca 2020|

Vtiahnutí do „KOLOBEHU LÁSKY“

Jóba, ktorého nám predstavuje SZ, určite poznáte. Bol to neobyčajný človek, akého by sme v našom okolí hľadali iba ťažko. Mal všetko – veľkú rodinu, zdravie, majetok, bol uznávaný, ľudia si ho ctili... A to najdôležitejšie, čo napĺňalo celé jeho bytie, bol život zakorenený v Bohu. Bol to jednoducho muž dokonalý a statočný, bál sa Pána a chránil sa [...]

2020-03-09T21:33:34+02:009. marca 2020|

Svedectvá mladých ADOM-ákov

„Niekto raz povedal, že najkrajšie výhonky sú tie, ktoré sú spojené s viničom – s Ježišom. A tak sa aj ja snažím nájsť svoju identitu v Ňom. Spoločne s Božou pomocou a mojimi priateľmi sa snažím na križovatke môjho života správne odbočiť a nájsť odpovede na mnohé, niekedy nezmyselné otázky. ADOM je pre mňa [...]

2020-03-06T23:30:07+02:004. marca 2020|