KÁŽEME

Home/Projekty/ADOM/KÁŽEME

Ježiš slávne vystúpil na nebesia

„Srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“ (Jn 16, 6-7) Predstavujem si apoštolov, ako sa cítia, keď im Ježiš hovorí, že odchádza. A vraj je to tak pre nich lepšie, [...]

2020-11-26T21:48:56+01:0027. novembra 2020|

Ježiš slávne vstal z mŕtvych

Ako veľa toho pre nás Kristus urobil. Mnohých uzdravil, ďalších oslobodil od zlého ducha, podstúpil pre nás nepredstaviteľné duševné aj telesné utrpenie. Z ľudského pohľadu hádam nemohol urobiť viac. Azda to nestačí? Sv. Pavol nám vo svojich listoch hovorí, že nie: „A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich [...]

2020-11-23T11:43:03+01:0024. novembra 2020|

Ježiš bol pre nás ukrižovaný

Ukrižovanie, tak bolestivý trest pre Ježiša. Pre toho, ktorý bol úplne bez hriechu. Ježiš nemusel, ale predsa prijal tento kalich utrpenia. A prečo tak urobil? V ukrižovaní nachádzame veľmi veľa dôkazov o Božej láske k nám. Samotné ukrižovanie je najvyšším stupňom lásky. Ale prečo práve ukrižovanie musel Ježiš podstúpiť? Svätý Tomáš Akvinský poukazuje na dve dôležité príčiny. Prvou je, [...]

2020-11-19T22:21:12+01:0020. novembra 2020|

Ježiš pre nás niesol kríž

„Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota.“ Jn 19,17 Ježiš bol tak veľmi doráňaný po ukrutnom bičovaní, z celého jeho tela tiekla krv a ešte ho aj výsmešne tŕním korunovali. Je odsúdený na smrť. Obrovská psychická aj fyzická bolesť, ťarcha, kríž a to doslova! Napriek tomu, že bol vysilený, potupený, Ježiš necúvol, ale [...]

2020-11-16T20:53:48+01:0017. novembra 2020|

Ježiš tŕním korunovaný

Zatvor oči a predstav si pred sebou ženu, ktorej život bol cestou plnou osobných bolestí. Bolesť zo straty, zo zrady, z choroby, z nenaplnenej lásky... Je to žena, ktorá pod krížom stála vedome. Ticho v tej hlbokej bolesti kontemplovala, nemala slov, stala sa „chudobnou“ prázdnou nádobou. Predstav si jej pohľad, len si ho predstav. Díva sa na teba a ty [...]

2020-11-12T19:19:03+01:0013. novembra 2020|

Ježiš bol pre nás bičovaný

...ktorý bol pre nás bičovaný.. Uvedomujeme si vôbec, čo znamenajú tieto slová? Niekto bol pre nás bičovaný. Niekto pre nás vytrpel toľko bolesti a trápenia. Niekoho krv sa pre nás liala z otvorených rán na zem. Myslím si, že každý z nás pozná film Umučenie Krista od režiséra Mela Gibsona. Pri scéne, kedy vojaci strhnú Ježišovi šaty a začnú [...]

2020-11-03T17:50:33+01:0010. novembra 2020|

Ježiš sa pre nás krvou potil

V dnešnom zamyslení sa stretávame s Kristom, ktorý je veľmi slabý. Stretávame sa s jeho čistou ľudskosťou, ktorá je zmietaná nie obyčajným strachom, ale úzkosťou, ktorá prerastá do hrôzy tak veľkej, že vysloví: „Moja duša je smutná až na smrť.“ Ježiš v tomto okamihu nie je sám. Má pri sebe svojich troch najbližších – Petra, Jakuba a Jána, ktorí však [...]

2020-11-03T17:43:35+01:006. novembra 2020|

Ježiš sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia

„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.“, píše Matúš v 2. verši 17. kapitoly. V jednej chválovej piesni sa spieva: „...nechám sa premeniť, nechám sa Láskou zlomiť...“ [...]

2020-10-29T21:12:18+01:0030. októbra 2020|

Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo a pokánie

Arcibiskup Fulton Sheen sa raz pýtal Matky Terezy, ako sa jej podarilo obrátiť na vieru 15 000 ľudí z ulíc Kalkaty. „Viete,“ odpovedala, „nevyučovali sme ich. Keď som sa o nich starala, prejavovala som im lásku, spytovala som sa ich, či by chceli počuť niečo o Kristovi.“ Oni sa ma zväčša pýtali: „Je Kristus taký ako vy? Podobá [...]

2020-10-27T09:57:09+01:0027. októbra 2020|