KÁŽEME

Home/Projekty/ADOM/KÁŽEME

Srdce, ktoré sa neberie vážne, stúpa k Bohu (sv. Jozef Kupertínsky)

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Sv. Jozef Kupertínsky je jeden z mojich najlepších nebeských priateľov. Jožko ma zaujal na prvý pohľad, pretože nebýva vyobrazený ako väčšina svätcov – pevne stojaci na zemi –, ale práve naopak. Jeho najtypickejšie vyobrazenie je také, ako levituje s pohľadom upretým na Boha. Jedna z mnohých fascinujúcich vecí na jeho živote [...]

2021-09-19T23:38:09+02:0020. septembra 2021|

1. prikázanie – Neurobíš si kresanú modlu

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Dodržiavanie prvého Božieho prikázania zohráva v živote človeka nezameniteľnú úlohu. Boh veľmi dobre vedel, prečo toto prikázanie ustanovil ako prvé, čím mu dal veľkú dôležitosť. Vyzýva nás k pravej nábožnosti a úcte voči jedinému Bohu. Z dôvodu nevedomosti si aj mnohí kresťansky založení ľudia vo svojom živote vytvárajú napodobeniny Boha, ktoré [...]

2021-09-16T22:22:02+02:0017. septembra 2021|

1. prikázanie – Nebudeš mať iných bohov okrem mňa

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Celé Sväté písmo je pretkané dôkazmi o Božej zvrchovanosti. Keď nám Boh toto o sebe zjavil, dal ľuďom poznať, že iba jemu sa máme klaňať, lebo je hodný všetkej úcty a chvály. Akékoľvek povery či neúcta vážne degradujú zvrchovanosť Boha v našom živote. Ide o nedôveru voči Bohu a popretie úcty, ktorá mu prináleží. Nie vždy [...]

2021-09-15T00:45:25+02:0015. septembra 2021|

Svätá Rozália z Palerma

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Počul/a si už o nej? Nie je veľmi známa, no v súčasnosti sa dostala trochu do popredia. Prečo práve teraz? Je patrónkou proti moru a epidémiám a tiež mesta Palermo, v ktorom sa preslávila práve počas morovej epidémie a to tak, že sa zjavila mužovi, ktorého žena na mor zomrela a povedala mu, [...]

2021-09-19T22:03:47+02:0013. septembra 2021|

1. prikázanie – Jedine jemu sa budeš klaňať

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Prvé prikázanie je nám všetkým veľmi dobre známe. Vieme ho odrecitovať naspamäť a aj ho navonok praktizovať. Klaniame sa Bohu pri príchode do kostola, skloníme sa pred Eucharistiou počas svätej omše a taktiež sa skláňame pred Pánom počas adorácie. To je veľmi dobré a správne. Nesmieme však zabúdať na to, [...]

2021-09-09T22:33:51+02:0010. septembra 2021|

Chce Boh, aby sme sa ho báli?

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu budeš slúžiť.“ (Lk 4,8) Keď bol Izraelský národ vyvedený z otroctva v Egypte, Boh mu dal na vrchu Sinaj zákony. Odhaľujú nám jedinečný Boží plán spásy. Vyvolenému národu predstavil radikálne nový spôsob života pod otcovskou autoritou Pána – Jahveho. Udalosť, ktorá ustanoveniu zmluvy predchádzala, [...]

2021-09-07T21:45:15+02:008. septembra 2021|

Nechať sa unášať Bohom ako svätý Gregor Veľký

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Gregor Veľký pochádzal zo vznešeného rodu právnikov v Ríme. Bol predurčený stať sa mocným svetským pánom. Avšak po otcovej smrti nastal prelom v jeho živote, zriekol sa svojich svetských hodností a na svojich rodinných statkoch dal postaviť sedem benediktínskych kláštorov. Do jedného z nich aj vstúpil. Dlho v kláštore nepobudol, pretože vtedajší pápež ho poslal [...]

2021-09-19T22:06:16+02:006. septembra 2021|

Dekalóg vo Svätom písme

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Desať bodov, ktoré sme sa mnohí už ako deti naučili naspamäť, je značne zredukovaný výňatok z konverzácie medzi Bohom a Mojžišom. Je dôležité poznať kontext, v akom boli tieto prikázania vyslovené, aby sme boli schopní vidieť v nich skutočne cestu života a slobody, a nie bremeno a zotročenie. Knihy Exodus a Deuteronómium, ktoré nám na niekoľkých stranách približujú [...]

2021-09-03T10:57:02+02:003. septembra 2021|

Začína sa nový kazateľský cyklus: Desatoro

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. "Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem" (Jn 15,14) Určite poznáte to slávne latinské príslovie „Clara pacta, boni amici“, ktoré by sme mohli preložiť ako „Dobré zmluvy robia dobrých priateľov“. Ak sa dodržiavajú podmienky spolužitia, ak sa zachovávajú zmluvy medzi ľuďmi a všetko, čo tieto zmluvy obsahujú (rôzne [...]

2021-08-31T22:17:50+02:001. septembra 2021|

Pridaj sa a KÁŽ IV

Pridaj sa a KÁŽ IV. alebo O tom, čo znamená žiť život v Kristovi Už takmer rok píšu mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska zamyslenia o tom, čo pre nich znamená viera, modlitba alebo životy svätých. Zamýšľajú sa nad tým, čo ich učí Cirkev a ako dokáže Kristus pôsobiť v ich životoch. S príchodom septembra začne ďalší kazateľský cyklus, v poradí už štvrtý. Ak [...]

2021-07-18T22:46:06+02:0017. júla 2021|