KÁŽEME

Home/Projekty/ADOM/KÁŽEME

Človek, Boží obraz

V Katechizme katolíckej cirkvi sa spomína, že Kristus nás svojím umučením oslobodil od hriechu, zaslúžil nám nový život v Duchu Svätom a že Jeho milosť obnovuje, čo v nás hriech pokazil. Aj túto pravdu môžeme vnímať na našom vlastnom živote i na živote druhých ľudí. Niekedy si možno ani neuvedomujeme, že to, čo robíme, nie [...]

2021-04-21T19:48:00+02:0022. apríla 2021|

Začína sa nový kazateľský cyklus: Život v Kristovi

Pred nejakým časom sme slávili Veľkú noc – najposvätnejšie obdobie roka. Ono slávenie vyvrcholilo nedeľným ránom. V to ráno, niekoľko žien hľadalo živého medzi mŕtvymi. Mužovia v bielom im však zvestovali, že ten, ktorý bol mŕtvy, žije. (Ne)možné, a(le) (ne)uveriteľné. Môžete si vybrať akúkoľvek kombináciu...je na čitateľovi, pre ktorú sa rozhodne. To, čo treba povedať je, že [...]

2021-04-19T22:43:56+02:0020. apríla 2021|

SVÄTÍ OČAMI MLADÝCH: sv. Kateri Tekakwitha

Ľalia Mohawkov - sv. Kateri Tekakwitha 21. októbra 2012 vo Vatikáne kanonizoval pápež Benedikt XVI. sväticu, ktorá nie je v Európe príliš známa. Je patrónkou Kanady a pôvodných amerických obyvateľov. Jej meno je Kateri Tekakwitha. Čím by nás mohol osloviť život jednoduchého indiánskeho dievčaťa, ktoré žilo v 17. storočí? Hoci bola mama malej [...]

2021-04-17T09:18:27+02:0017. apríla 2021|

Končí sa kazateľský cyklus o modlitbe

Uvažovaním o Modlitbe Pána sme zakončili náš cyklus kázaní mladých o modlitbe kresťana, ktorý s tromi zamysleniami týždenne (vrátane tých o svätých) trval viac ako tri mesiace. Čo dodať na záver ku všetkému, čo sme viac ako dvadsiati už napísali? Katechizmus končí rovnako ako Sv. písmo slovom Amen: Nech sa stane. Už len ísť a modliť sa. To nás [...]

2021-04-14T07:23:17+02:0014. apríla 2021|

Sv. Giuseppe Moscati

Giuseppe Moscati nám ukázal spojenie medzi medicínou, vedou a svätosťou „Nech je každý náš deň naplnený dobročinnosťou. Boh je láska. Kto miluje, ostáva v Bohu a Boh v ňom. Nikdy nezabúdajme každý deň, nie, každú chvíľu obetovať Bohu svoje skutky a robiť všetko pre lásku... Miluj pravdu, ukáž, čím si, bez pretvárky a bez ľudských [...]

2021-04-11T08:15:40+02:0012. apríla 2021|

Zbav nás Zlého Pane

Indiánsky príbeh hovorí o starom Čerokézovi, ktorý rozpráva svojmu vnukovi príbeh o bitke medzi dvomi vlkmi. Jeden je zlý, je plný hnevu, závisti, chamtivosti, klamstva a falošnej pýchy. Druhý je dobrý, oplýva radosťou, láskavosťou, empatiou, štedrosťou a láskou. Starý Indián sa spýta vnuka, ktorý z vlkov bitku vyhrá. Chlapec sa na chvíľu zamyslí, ale nepozná odpoveď. Spýta sa preto svojho [...]

2021-04-09T23:06:27+02:0010. apríla 2021|

Neuveď nás do pokušenia

Ďalšou prosbou „Otčenáša“, v poradí šiestou, žiadame Boha o ochranu pred budúcim hriechom. V chápaní mnohých ľudí prosba „neuveď nás do pokušenia“ mylne evokuje predstavu toho, že je to Boh, kto človeka pokúša, kto človeka vystavuje pokušeniu. No v Jakubovom liste čítame: „Nech nik v pokušení nehovorí: "Boh ma pokúša." Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on [...]

2021-04-06T12:22:28+02:008. apríla 2021|

Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom

Toto sa vážne nedá odpustiť! Ja mu/jej nedokážem odpustiť! Ty mne máš čo odpúšťať?! Dosť! Tieto vety nás nijako neoslobodzujú, práve naopak, držia nás spútaných v ťažkých okovách nelásky, nenávisti, hriechu; budujú v našej duši trvalý nepokoj a hnev. Ako chceme aby bolo odpustené nám, keď často nevieme alebo nechceme možno aj vplyvom veľkého zranenia alebo iba našej [...]

2021-04-06T08:29:26+02:006. apríla 2021|

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

Čo myslel Ježiš tým, keď nás pozval, aby sme v modlitbe Otče náš prosili o každodenný chlieb? Myslím, že túto prosbu si môžeme vysvetliť mnohými spôsobmi, no mne osobne sa veľmi páči interpretácia tejto prosby, ako prosby o každodennú Božiu milosť, ktorú potrebujeme, aby sme dokázali zvládnuť výzvy a ťažkosti našich dní. Boh nám túto [...]

2021-04-03T08:00:14+02:003. apríla 2021|

Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi…

Ach, ako ťažko rozumieme významu tejto vety. Ako ťažko sa nám niekedy vyslovuje. Čo táto veta vôbec znamená? Po uvažovaní nad slovami Katechizmu a nad jeho významom pre mňa, sa mi v mysli vynára obraz z detstva. Pod vianočným stromčekom som si našla nádherné puzzle a mala som veľkú radosť. Celá nedočkavá som ich vysypala na stôl, no ostala [...]

2021-03-31T21:23:40+02:001. apríla 2021|