Úvod / Projekty / ADOM / KÁŽEME / Stránka 4

KÁŽEME

Služba v Cirkvi

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. „Je mi milšia otlčená Cirkev, doráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulíc, než Cirkev chorá z uzavretia a pohodlnosti, z upätosti na vlastné istoty.“ Čo nám tým chce pápež František povedať? Čo je podstatou služby a aký je rozdiel medzi službou neveriaceho a službou veriaceho človeka? „Pôvodcom služby v Cirkvi“ je sám [...]

2022-11-18T21:15:51+01:0018. novembra 2022|

Cirkev je apoštolská

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Cirkev je postavená na základe apoštolov (KKC 857). Môžeme tomu rozumieť tak, že pri jej zrode si Ježiš vyvolil apoštolov a počas celých svojich dejín sa Cirkev usiluje žiť a učiť podľa ich vzoru. Na lepšie pochopenie je potrebné klásť si ďalšie otázky. Ako žili apoštoli s Ježišom a Ježiš s apoštolmi? Ako sa vôbec [...]

2022-11-16T18:52:15+01:0016. novembra 2022|

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Myslíme si, že Panna Mária je frajerka, ktorá sa vlastnou mocou narodila bez viny, nezhrešila celý život, a potom s prehľadom vycupitala do neba? Potrebuje Mária Kristovu spásu, keď vôbec nezhrešila? Dogma o Nepoškvrnenom počatí tvrdí, že potrebuje. Pretože to spasiteľská moc vopred uchránila Máriu od hriechu. Ako? Boh nebol [...]

2022-11-14T18:49:29+01:0014. novembra 2022|

Misie – požiadavka katolíckosti Cirkvi

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Niekedy sa zamýšľam nad tým, či by som poznala Boha, ak by som nevyrastala vo veriacej katolíckej rodine a nežila na Slovensku. Našiel by si Pán ku mne cestu? Stala by som sa súčasťou Cirkvi? Poslal by mi do cesty niekoho, kto by mi zvestoval radostnú zvesť - evanjelium? Od [...]

2022-11-12T02:38:26+01:0012. novembra 2022|

Cirkev je katolícka

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Slovo ,,katolícky“ znamená ,,všeobecný“ v zmysle ,,celý“ alebo ,,úplný“. Cirkev je katolícka preto, že ju Kristus posiela k celému ľudskému pokoleniu. Nikto nie je na okraji. Pozvaní a vítaní sú všetci. V predošlých podcastoch sme sa dozvedeli o tom, že Cirkev nie je iba klérus, ale Cirkev sme my všetci. Každý jeden z nás na [...]

2022-11-08T22:42:22+01:009. novembra 2022|

V spoločenstve svätých kazateľov a kazateliek

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. „Pravdu hľadáme a nachádzame v radostnom bratskom spoločenstve,“ povedal raz sv. Albert Veľký – slávny učiteľ ešte slávnejšieho žiaka: sv. Tomáša Akvinského. Kým Tomášovi spolužiaci v ňom videli nemého „vola“, sv. Albert, jeho učiteľ, v ňom videl „vola“, ktorý raz zaručí tak nahlas, že to bude počuť celý svet. A mal pravdu. Takýto pravdivý pohľad [...]

2022-11-07T22:06:21+01:007. novembra 2022|

Cirkev je svätá

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Mnohí ľudia dnes zaujímajú negatívne stanovisko voči Cirkvi a ich pomerne častý postoj by sa dal interpretovať tvrdením: „Načo potrebujem Cirkev, keď Boha môžem spoznať aj bez nej?“ Ako môže Katolícka cirkev o sebe prehlasovať, že je svätá, keď v nej vidíme toľko nedokonalosti? Prečo niektorých ľudí označujeme ako svätých a iných nie? Poďme [...]

2022-11-05T20:31:57+01:005. novembra 2022|

V poníženiach nezatrpkol, ale našiel cestu k svätosti / Svätý Martin de Porres

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Sv. Martin de Porres – pre mnohých neznámy človek. Jeho meno nám v spojení s dominikánmi často ani nenapadne. A predsa je tento malý brat ,,Terezkou“ tejto rehole. Dalo by sa povedať, že sv. Martin bol podstatnú časť života riadnym outsiderom. Narodil sa černošskej otrokyni a otec sa tak hanbil [...]

2022-11-07T22:05:36+01:003. novembra 2022|

Cirkev je jedna

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Asociácie, ktoré ľudia majú s pojmom „cirkev“ sú veľmi rôznorodé. Nejde len o rozdielne názory na to, aká je konkrétna cirkev, ľudské pohľady sa tiež rôznia aj v ohľade na to, čo cirkev vlastne je. Zdá sa, že existujú rôzne cirkvi, ktoré sa navzájom líšia vo svojich náukách. Na druhej [...]

2022-11-02T17:59:56+01:002. novembra 2022|

Cirkev – chrám Ducha Svätého

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Chrám bol odjakživa miestom, kde ľudia prichádzali, keď túžili po stretnutí s Bohom. On však nielen čaká na náš príchod, ale aj vášnivo rád vychádza v ústrety. Jeho prítomnosť, samozrejme, nie je obmedzená priestorom chrámu. Je transcendentný, všadeprítomný, všemohúci a svoj chrám buduje aj v nás a medzi nami. A robí to často [...]

2022-11-02T17:59:12+01:0028. októbra 2022|