KÁŽEME

Home/Projekty/ADOM/KÁŽEME

Misie – požiadavka katolíckosti Cirkvi

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Niekedy sa zamýšľam nad tým, či by som poznala Boha, ak by som nevyrastala vo veriacej katolíckej rodine a nežila na Slovensku. Našiel by si Pán ku mne cestu? Stala by som sa súčasťou Cirkvi? Poslal by mi do cesty niekoho, kto by mi zvestoval radostnú zvesť - evanjelium? Od [...]

2022-11-12T02:38:26+01:0012. novembra 2022|

Cirkev je katolícka

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Slovo ,,katolícky“ znamená ,,všeobecný“ v zmysle ,,celý“ alebo ,,úplný“. Cirkev je katolícka preto, že ju Kristus posiela k celému ľudskému pokoleniu. Nikto nie je na okraji. Pozvaní a vítaní sú všetci. V predošlých podcastoch sme sa dozvedeli o tom, že Cirkev nie je iba klérus, ale Cirkev sme my všetci. Každý jeden z nás na [...]

2022-11-08T22:42:22+01:009. novembra 2022|

V spoločenstve svätých kazateľov a kazateliek

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. „Pravdu hľadáme a nachádzame v radostnom bratskom spoločenstve,“ povedal raz sv. Albert Veľký – slávny učiteľ ešte slávnejšieho žiaka: sv. Tomáša Akvinského. Kým Tomášovi spolužiaci v ňom videli nemého „vola“, sv. Albert, jeho učiteľ, v ňom videl „vola“, ktorý raz zaručí tak nahlas, že to bude počuť celý svet. A mal pravdu. Takýto pravdivý pohľad [...]

2022-11-07T22:06:21+01:007. novembra 2022|

Cirkev je svätá

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Mnohí ľudia dnes zaujímajú negatívne stanovisko voči Cirkvi a ich pomerne častý postoj by sa dal interpretovať tvrdením: „Načo potrebujem Cirkev, keď Boha môžem spoznať aj bez nej?“ Ako môže Katolícka cirkev o sebe prehlasovať, že je svätá, keď v nej vidíme toľko nedokonalosti? Prečo niektorých ľudí označujeme ako svätých a iných nie? Poďme [...]

2022-11-05T20:31:57+01:005. novembra 2022|

V poníženiach nezatrpkol, ale našiel cestu k svätosti / Svätý Martin de Porres

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Sv. Martin de Porres – pre mnohých neznámy človek. Jeho meno nám v spojení s dominikánmi často ani nenapadne. A predsa je tento malý brat ,,Terezkou“ tejto rehole. Dalo by sa povedať, že sv. Martin bol podstatnú časť života riadnym outsiderom. Narodil sa černošskej otrokyni a otec sa tak hanbil [...]

2022-11-07T22:05:36+01:003. novembra 2022|

Cirkev je jedna

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Asociácie, ktoré ľudia majú s pojmom „cirkev“ sú veľmi rôznorodé. Nejde len o rozdielne názory na to, aká je konkrétna cirkev, ľudské pohľady sa tiež rôznia aj v ohľade na to, čo cirkev vlastne je. Zdá sa, že existujú rôzne cirkvi, ktoré sa navzájom líšia vo svojich náukách. Na druhej [...]

2022-11-02T17:59:56+01:002. novembra 2022|

Cirkev – chrám Ducha Svätého

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Chrám bol odjakživa miestom, kde ľudia prichádzali, keď túžili po stretnutí s Bohom. On však nielen čaká na náš príchod, ale aj vášnivo rád vychádza v ústrety. Jeho prítomnosť, samozrejme, nie je obmedzená priestorom chrámu. Je transcendentný, všadeprítomný, všemohúci a svoj chrám buduje aj v nás a medzi nami. A robí to často [...]

2022-11-02T17:59:12+01:0028. októbra 2022|

Cirkev – Kristovo Telo

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Kristus je svätý a Cirkev je Kristus medzi nami Náš Vykupiteľ sa ukázal ako jedna osoba so svätou Cirkvou, ktorú si pridružil. A keď je on Hlavou, my sme údmi; celý človek, to je on a my… Kristus a Cirkev sú teda „úplný Kristus“ (Christus totus). KKC 787-796 Byť kresťanom [...]

2022-10-25T21:23:20+02:0026. októbra 2022|

Svätý Ján Pavol II.

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Nedávno som videla muzikál Povolanie Pápež o Jánovi Pavlovi II. Bol to jeden z najkrajšie spracovaných muzikálov, aký som kedy videla. V muzikáli ma upútala najmä jedna myšlienka. Po každej skončenej scéne prešla po javisku žena. Matka Jána Pavla II.  Karol Wojtyla vyrastal vo Wadoviciach. Ako 9-ročnému mu zomrela mamina. [...]

2022-11-05T20:45:36+01:0024. októbra 2022|

Cirkev – Boží ľud

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. „Buďte soľou zeme a svetlom sveta.“ [1] „Svätá Cirkev Katolícka.“[2] Na druhej strane vidíme rôzne škandály, niektorí ľudia zvonku vidia Cirkev ako mafiánsku organizáciu... Vidíme veľký rozpor medzi tým, čo Ježiš hovoril, keď učil zástupy, a tým, ako je v dnešných časoch Cirkev hlavne neveriacimi ľuďmi navonok vnímaná. Jedným z dôvodov, prečo nezainteresovaný [...]

2022-10-20T23:24:12+02:0021. októbra 2022|