ADOM

Nedeľná Eucharistia

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. V poslednej dobe, čím viac sa nad vecami kresťanstva zamýšľam, tým viac mám pocit, že mám v tom chaos a nie je mi to celkom jasné. A práve nová praktika, ktorá mi pomáha utriediť si myšlienky a dať veci do poriadku, je, že idem ku koreňu veci. A takto to [...]

2021-09-28T21:11:06+02:0029. septembra 2021|

Svätý páter Pio z Pietrelčiny

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. 25. mája 1887 sa v malej talianskej dedinke Pietrelčina do rodiny roľníka Grazia a jeho manželky Giuseppy Forgione narodil František, pomenovaný po sv. Františkovi z Asissi – nachádzame v životopise sv. pátra Pia. Už v detstve bolo jasné, že je výnimočným dieťaťom Božím. Bol veľmi zbožný a už ako chlapec [...]

2021-09-27T08:34:47+02:0027. septembra 2021|

Božia prozreteľnosť a život človeka. Je svätosť výkon alebo dar?

Božou prozreteľnosťou môžeme nazvať Božiu starostlivosť o stvorený svet. Ako túto prozreteľnosť správne chápať? Je v nej priestor pre náhodu alebo je všetko presne naplánované? Božia prozreteľnosť sa týka aj konania človeka. Nevylučuje Božia prozreteľnosť našu slobodu? Aké sklony a schopnosti sú vlastné našej prirodzenosti? Sv. Tomáš Akvinský na jednej strane tvrdil, že človek svoju [...]

2021-10-09T18:22:20+02:0025. septembra 2021|

2. prikázanie – Kresťanské meno

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Pomenúvanie ľudí, vecí a všetkého okolo nás je pre nás úplne prirodzené už od útleho detstva. Keď som bola malá, v našom byte malo všetko nejaké meno. Napríklad kôš bol Peťo, skákaciu loptu som  volala Scarlet. Podobne aj všetky deti dávajú mená svojim hračkám a najviac je to asi viditeľné, keď malé dievčatká [...]

2021-09-24T21:13:25+02:0024. septembra 2021|

Keď obraz pozerá na iný, stvorený obraz

V poslednom období žije celá dominikánska rodina oslavami 800. výročia narodenia sv. Dominika pre nebo. Ruka v ruke s odkazom svätca kráča aj najstaršie vyobrazenie Dominika s bratmi – Mascarella. Tesne pred začiatkom nového akademického roka (16.-19.9.2021) ožil Pustý dvor prítomnosťou skupinky vysokoškolákov a výbuchmi smiechu. Spoločne sme si sadali k stolu, a tak sa [...]

2021-09-23T22:18:02+02:0023. septembra 2021|

2. prikázanie – Pánovo meno je sväté

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Druhé prikázanie máme zväčša automaticky spojené so zákazom používať Božie meno a mená svätých bez úcty, ako kvetnatý doplnok k našim konverzáciám, a už vôbec pri preklínaní či v hneve. No nemusíme ani raz priamo vysloviť jeho meno, a aj tak ho môžeme zneuctiť alebo, naopak, osláviť. „Veriaci má svedčiť o Pánovom mene tým, že bez [...]

2021-09-21T22:44:41+02:0022. septembra 2021|

Srdce, ktoré sa neberie vážne, stúpa k Bohu (sv. Jozef Kupertínsky)

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Sv. Jozef Kupertínsky je jeden z mojich najlepších nebeských priateľov. Jožko ma zaujal na prvý pohľad, pretože nebýva vyobrazený ako väčšina svätcov – pevne stojaci na zemi –, ale práve naopak. Jeho najtypickejšie vyobrazenie je také, ako levituje s pohľadom upretým na Boha. Jedna z mnohých fascinujúcich vecí na jeho živote [...]

2021-09-19T23:38:09+02:0020. septembra 2021|

1. prikázanie – Neurobíš si kresanú modlu

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Dodržiavanie prvého Božieho prikázania zohráva v živote človeka nezameniteľnú úlohu. Boh veľmi dobre vedel, prečo toto prikázanie ustanovil ako prvé, čím mu dal veľkú dôležitosť. Vyzýva nás k pravej nábožnosti a úcte voči jedinému Bohu. Z dôvodu nevedomosti si aj mnohí kresťansky založení ľudia vo svojom živote vytvárajú napodobeniny Boha, ktoré [...]

2021-09-16T22:22:02+02:0017. septembra 2021|

1. prikázanie – Nebudeš mať iných bohov okrem mňa

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Celé Sväté písmo je pretkané dôkazmi o Božej zvrchovanosti. Keď nám Boh toto o sebe zjavil, dal ľuďom poznať, že iba jemu sa máme klaňať, lebo je hodný všetkej úcty a chvály. Akékoľvek povery či neúcta vážne degradujú zvrchovanosť Boha v našom živote. Ide o nedôveru voči Bohu a popretie úcty, ktorá mu prináleží. Nie vždy [...]

2021-09-15T00:45:25+02:0015. septembra 2021|

Svätá Rozália z Palerma

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Počul/a si už o nej? Nie je veľmi známa, no v súčasnosti sa dostala trochu do popredia. Prečo práve teraz? Je patrónkou proti moru a epidémiám a tiež mesta Palermo, v ktorom sa preslávila práve počas morovej epidémie a to tak, že sa zjavila mužovi, ktorého žena na mor zomrela a povedala mu, [...]

2021-09-19T22:03:47+02:0013. septembra 2021|