Úvod / Projekty / Stránka 2

Projekty

Stredoškolská tomistická škola I.: Priateľstvo a láska

Každý z nás túži byť šťastným. Šťastie človek môže zažívať aj v celibáte, keď žije bez intímneho partnera; nedokážeme však byť šťastní bez priateľov a lásky. Aké sú zdravé priateľstvá a vzťahy, počínajúc tým k nám samým? Sestra Giorgia, brat Samuel a Michal Drábek za pomoci skúsených ľudí, ktorí v tomto živote uspeli a dosiahli večné šťastie, nás prevedú týmito dôležitými témami. [...]

2024-04-09T20:44:28+02:009. apríla 2024|

Ako sa z dvojsviatosti stali sviatosti dve

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Cieľom sviatostí je, aby nám dali potrebnú milosť, ktorou sa dostaneme bližšie k Bohu. Tak sa potom aj my môžeme stať sviatosťami pre iných ľudí. V tom nám vie zvlášť pomôcť sviatosť birmovania, ktorá je sviatosťou kresťanskej dokonalosti a duchovnej dospelosti. Dnes poznáme sviatosť birmovania ako jednu sviatosť. V minulosti [...]

2024-04-08T07:14:20+02:008. apríla 2024|

Je birmovka sviatosťou a uskutoční sa v našom živote iba raz?

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Otázkou sviatostného charakteru birmovky sa celkom hravo v priebehu dejín vysporiadali mnohí učitelia Cirkvi. Tak ako my, tak aj oni museli odpovedať na námietky svojich spolubratov, ktorých argumenty, ako ich predstavuje svätý Tomáš, boli naozaj silné. Svätý Tomáš píše: Zdá sa, že birmovka nie je sviatosťou, keďže v Biblii nenachádzame žiadnu zmienku [...]

2024-04-03T22:21:46+02:004. apríla 2024|

Cirkev a svet – ADOM VŠ

V dňoch 15. – 17. 3. 2024 sa tradične na Pustom dvore stretla skupina vysokoškolákov a mladých pracujúcich ADOM-ákov, aby sa spolu s fr. Lukášom a sr. Justínou zahĺbili do témy: Cirkev a svet. Aké je miesto Cirkvi vo svete? Ako chápe Cirkev pápež František? Odpovede na tieto dve nosné otázky sme hľadali v sobotu doobeda pri spoločnom čítaní a diskusii [...]

2024-03-28T23:07:53+01:0028. marca 2024|

Putovanie za Pravdou

Putovanie za Pravdou so sv. Tomášom Akvinským od sv. Beňadika k sv. SvoradoviMilí ADOM-áci, sympatizanti a všetci pútnici smerujúci ku Kristovi - Pravde. Srdečne Vás pozývame na LETNÉ PUTOVANIE s dominikánmi, ktoré sa uskutoční 14. - 20. júla. Našou tohtoročnou púťou nás bude sprevádzať trojica veľmi kvalitných "sprievodcov": anjelský učiteľ sv. Tomáš Akvinský, sv. Beňadik a [...]

2024-03-22T07:46:46+01:0021. marca 2024|

Krstná milosť – nezmazateľný duchovný znak

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Krst je základom celého kresťanského života. Jeho duchovné účinky sú našim očiam síce neviditeľné, no napriek tomu aktívne v srdci toho, ktorý sa stal novým stvorením. Je sviatosťou potrebnou k spáse, získavame pri ňom aj nezmazateľný znak (charakter), že patríme Kristovi. Pripomína nám to aj svätý Ján: „voláme sa Božími [...]

2024-03-20T16:31:03+01:0021. marca 2024|

Včlenení do cirkvi, Kristovho Tela

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . „Zjednotení v rozmanitosti,” stojí v motte Európskej únie, ktorá má ambíciu zjednocovať rôznorodé národnosti s rozdielnou kultúrou, jazykom, históriou či veľkosťou. Koncept jednoty je vo všeobecnosti považovaný za niečo pozitívne, čo staviame do protikladu k roztrieštenosti, či táborovitosti. Jednota je jednoducho atraktívna. Zároveň vo svete vidíme, že je aj veľmi [...]

2024-03-19T22:22:02+01:0019. marca 2024|

Krst ako úsmev milosrdného Otca

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Asi prvýkrát som si do hĺbky uvedomila krásu krstu 15. apríla 2017. Bola Svätá sobota, slávila sa vigília Zmŕtvychvstania a ja som stála pri svojej kamarátke, ktorá skláňala hlavu nad krstiteľnicu, aby nad ňou boli prednesené slová: „A ja ťa krstím...“ Pamätám si, že z posvätnosti toho momentu mi zvieralo hrdlo. Bolo [...]

2024-03-13T23:43:16+01:0013. marca 2024|

Nevyhnutná potreba krstu

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Cirkev tvrdí, opierajúc sa o slová samotného Krista, že sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse. „Veru, veru, hovorím ti: ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3, 5). A keď sa píše o tejto nevyhnutnosti k spáse, nemyslí sa len spása veriacich, [...]

2024-03-11T21:20:33+01:0011. marca 2024|

Kto môže prijať krst a kto môže krstiť?

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Keď sa obzrieš okolo seba, zistíš, že životom kráča mnoho ľudí. Mnoho ľudských sŕdc. Mnoho túžob... Každý jeden z nás má svoju históriu, svoj pôvod a svoje zázemie. Môže sa stať, že v tých najnečakanejších chvíľach sa Boh dotkne človeka. Následne mu zahorí srdce a túži Bohu darovať svoj život. Túži sa vydať na [...]

2024-03-07T06:24:26+01:007. marca 2024|