Úvod / Projekty / Stránka 4

Projekty

El Kanna – Žiarlivý Boh

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . „Pozor, môj pane, na žiarlivosť; je to zelenooká príšera, ktorá sa vysmieva mäsu, ktorým sa živí,” hovorí sa v Shakespearovej tragédii Othello, v ktorej je práve žiarlivosť centrálnou témou. Nielen Shakespeare vystríha pred touto vlastnosťou. Keby sme urobili prieskum, pravdepodobne by sme sa mohli presvedčiť, že žiarlivosť je v medziľudských [...]

2023-12-19T22:05:38+01:0019. decembra 2023|

El Roi – Boh, ktorý ma vidí

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . El Roi. Boh, ktorý ma videl. Boh, ktorý ma vidí. Boh, ktorý ma bude vidieť. Včera, dnes aj naveky. El Roi. Takto ho nazvala otrokyňa Agar, ktorú videl v jej trápení a vypočul jej prosby. El Roi. Boh, ktorý rovnako ako videl Agar, videl každú jednu osobu vo Svätom písme. Videl ich [...]

2023-12-15T14:40:26+01:0014. decembra 2023|

Jahve Roí – Pán je môj pastier

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . V Žalme 23 žalmista píše: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje.“ Je to podľa mňa jeden z najkrajších žalmov, ktorý vyjadruje vzťah Boha k človeku. Na to, aby sme túto symboliku lepšie pochopili, je potrebné si uvedomiť, že v istom [...]

2023-12-15T14:39:24+01:0011. decembra 2023|

Jahve Šammá – Boh je tam

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Historické pozadie mena JAHVE ŠAMMÁ predstavuje viac názov mesta, ako meno Pána. Tento názov dostalo mesto Jeruzalem (porov. Ez 48, 35). Obmedzuje sa dnes význam tohto mena len na mesto, v ktorého chráme prebýval Najvyšší, alebo príchod Ježiša Krista na túto zem spôsobil drámu v jeho výklade? „Slovo sa telom [...]

2023-12-19T22:11:02+01:007. decembra 2023|

Jahve Jire – Boh, ktorý sa postará

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Advent, čas očakávania. Ale na koho to vlastne čakáme? Aký je to Boh, ktorý prišiel ako vtelené Slovo? Poďme sa spolu pozrieť do 22. kapitoly knihy Genezis, aby sme to zistili. Na začiatku tejto kapitoly Boh volá na Abraháma a žiada od neho, aby šiel do krajiny Morja a obetoval tam svojho [...]

2023-12-15T14:41:45+01:004. decembra 2023|

Hriech a Odpustenie – ADOM SŠ

Na novembrovej stredoškolskej Ábelovej, ktorá prebiehala v dňoch od 24. do 26. novembra, sme pokračovali v čítaní knihy od Timothyho Radcliffa. Už v auguste sme sa vybrali na cestu viery, na ktorú nás Boh pozýva. Je to cesta plná dobrodružstva a spoznávania, cesta na ktorej sa snažíme byť živí v Bohu. Ale vieme, že [...]

2023-12-03T20:16:37+01:003. decembra 2023|

Jahve Nissí – Pán, moja zástava

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Pokoj a dobro! Amalekiti sú i tvoji nepriatelia! (Ex 17, 8 – 15). Putuješ púšťou života do zasľúbenej zeme. Na vlastnom tele skusuješ silu hriechu, pokušení a ľudskej slabosti. Žízniš po láske a hladuješ po dokonalosti. Zakúšaná skúsenosť ti ponúka príležitosť prežiť trpké hranice vlastných možností. Uvedomuješ si vlastné limity. [...]

2023-11-30T15:00:34+01:0030. novembra 2023|

Tomistické školy v jubilejnom roku sv. Tomáša Akvinského – 2024

Prvá Silvestrovská tomistická škola (29. decembra 2023 – 2. januára 2024) je už plne obsadená, kapacita nášho Kontemplatívneho centra Pustý Dvor sa naplnila. Už teraz vás však pozývame na tomistické školy v roku 2024: V Pustom Dvore 26. – 28. apríla otvoríme Jarnú tomistickú školu. Br. Irenej Fintor na nej priblíži teológiu sviatosti kňazstva, br. Samuel [...]

2023-11-30T12:00:02+01:0030. novembra 2023|

Pár riadkov o Božom mene

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Vlastné meno Boha, ako Boha zmluvy Izraela, je vyjadrené tetragramatonom (známe štyri písmená hebrejskej abecedy) Yhwh. Pôvodná výslovnosť tohto termínu je však neistá. Odborníci predpokladajú, že sa meno vyslovovalo ako Jahve. Po babylonskom vyhnanstve (6. storočie pred Kristom) a najmä od 3. storočia pred Kristom prestali Židia používať meno Jahve [...]

2023-11-27T14:52:04+01:0027. novembra 2023|

Nielen štvrtý pilier – apoštolát

Prvá Jesenná tomistická škola sa niesla, podobne ako iné letné dominikánske školy, v znamení spoločnej modlitby a osobného rozjímania, prednášok s diskusiami a večerných rozhovorov či hier, ako to už mnohí poznajú. 20 mladých sa rozhodlo stráviť predĺžený víkend na Ábelovej zamýšľaním sa nad nie vždy jednoduchými textami sv. Tomáša. Už tento krok je sám [...]

2023-11-27T09:59:57+01:0026. novembra 2023|