… prežívať v Duchu, Láske a Pravde každodennosť kresťanského života v rodine a v Cirkvi