Cezročné obdobie – z Katechizmu Katolíckej Cirkvi o prikázaniach 3

Prvé prikázanie vyzýva človeka, aby veril v Boha, dúfal v neho a miloval ho nadovšetko.