Zamyslenie nad adventom

Prežívajúc adventné obdobie sa pripravujeme na sviatky narodenia Pána, na sviatky, kedy sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami.