obdobie cez rok

Liturgický rok je rozvinutím rozličných aspektov jediného veľkonočného tajomstva. To platí celkom osobitne o cykle sviatkov týkajúcich sa tajomstva vtelenia Zvestovanie, Narodenie, Zjavenie Pána, ktoré pripomínajú začiatok našej spásy a dávajú nám účasť na prvotinách veľkonočného tajomstva. Katechizmus Katolíckej Cirkvi