Mesiac október je mesiacom intenzívnej modlitby svätého ruženca

Obraciam sa na vás všetkých, bratia a sestry vo všetkých sférach života, na vás, kresťanské rodiny, na vás chorí a starí, a na vás, mladí ľudia: s dôverou znovu vezmite do rúk ruženec. Objavte ho vo svetle Písma, v súlade s liturgiou a v kontexte vášho každodenného života. sv. Ján Pavol II.