Slávnosť Zmŕtvychvstania Pána

A tak hoci stvorenie sveta a Vzkriesenie nemalo svedkov, sme všetci pozvaní tvoriť nový svet a vstávať k životu, keď prejavujeme lásku, keď prinášame slobodu do našich vzťahov odpustením, keď obdarúvame pokojom a dôverou a vieme byť vďační.