Cezročné obdobie – z Katechizmu Katolíckej Cirkvi o prikázaniach

„Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“