Slovo

/Slovo

Homília brata Mariána na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Po spáchani hriechu prvými ľuďmi Božia láska rozhodla, že obnoví priateľstvo s človekom, ktorý sa prvým hriechom odcudzil Bohu. Od tohto momentu začínajú dejiny spásy, v ktorých rozhodujúcu úlohu zohráva Panna Mária. Boh sa totiž rozhodol, že priateľstvo s človekom obnovi tým spôsobom, že pošle na svet svojho Syna, aby sa stal človekom, zomrel mučeníckou [...]

2019-12-07T17:09:51+01:007. decembra 2019|Tags: |

Homília brata Šimona na 2. adventnú nedeľu

Aj svet prírody je veľkým príbehom, ktorý sa prihovára človeku. Obrazy, ktoré nám predkladá Božie slovo druhej adventnej nedele sú obrazom vyšších skutočnosti. „Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov“. Obraz zoschnutého pňa. Je to poetický výraz hriechu a nevernosti Dávidovej dynastie. A hľa, z tohto mŕtveho pňa vyrastá výhonok, neočakávaný počiatok [...]

2019-12-07T17:10:36+01:007. decembra 2019|Tags: |

Advent, čas očakávania …

Príchod Božieho Syna na svet je taká nesmierna udalosť, že ju Boh pripravoval počas stáročí.(711, 762) Obrady a obety, obrazy a symboly „Prvej zmluvy“ (Hebr 9,15), to všetko Boh zameriava na Krista; ohlasuje ho ústami prorokov, ktorí postupne vystupujú v Izraeli. Ešte aj v srdciach pohanov vzbudzuje nejasné očakávanie jeho príchodu (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, čl. 522) Každoročným slávením liturgie Adventu(1171) Cirkev aktualizuje toto očakávanie Mesiáša: keď sa veriaci zapájajú do dlhej prípravy na prvý príchod Spasiteľa, obnovujú v sebe vrúcnu túžbu po jeho druhom príchode. Slávením Predchodcovho narodenia a jeho mučeníckej smrti sa Cirkev pripája k jeho túžbe: „On musí rásť a mňa musí ubúdať“ (Jn 3,30). Katechizmus Katolíckej Cirkvi, čl. 524

2019-11-30T22:46:11+01:0030. novembra 2019|Tags: |

Homília brata Hilára na slávnosť Krista Kráľa

SLÁVNOSŤ   KRISTA   KRÁĽA Láskyplný kráľ          Zločinec na kríži povedal ukrižovanému Ježišovi tieto slová: „Ježišu, pamätaj na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“. Z týchto slov vyplýva, že zločinec videl v ukrižovanom Ježišovi kráľa. Ako prišiel na to, že Ježiš je kráľ? Ako si vysvetlíme, že zatúžil byť v Ježišovom kráľovstve?   Priviedli ho na tú myšlienku [...]

2019-11-24T11:39:53+01:0024. novembra 2019|Tags: , |

Homília brata Vavrinca na 33. nedeľu v období cez rok

Náročnosť vstupu do kráľovstva Pri vstupe na kultúrne, športové alebo iné podujatie je potrebné mať okrem vhodného oblečenia alebo elánu povzbudzovať aj vstupenku. Tie sú často dostupné aj predpredaji. Do Božieho kráľovstva sa tiež vstupuje so vstupenkou. Oná vstupenka je v prvom rade darom od Boha, no potrebné na jej získanie je aj naša ľudská snaha [...]

2019-11-16T11:04:23+01:0016. novembra 2019|Tags: , |

Homília brata Samuela na slávnosť Všetkých svätých

V evanjeliu sú dva vrchy, ktoré sú navzájom prepojené ako dve dejstvá jednej drámy. Vrch blahoslavenstiev a Kalvária. Ten, ktorý vyšiel na prvý vrch hlásať blahoslavenstvá, musel nevyhnutne vystúpiť aj na ten druhý, aby životom dokázal to, čo kázal. Často sa unáhlene hovorí, že reč na vrchu (blahoslavenstiev) predstavuje „podstatu kresťanstva“. Ak však bude ktokoľvek žiť podľa [...]

2019-10-30T17:37:26+01:0030. októbra 2019|Tags: |