Úvod / Slovo

Slovo

Poďte, požehnaní môjho Otca / Homília brata Mariána na slávnosť Krista Kráľa

Dnešný veriaci človek vníma Ježiša ako svojho brata, alebo aspoň ako svojho priateľa, ktorý nás miluje aj napriek našim chybám a slabostiam. Ježiš je však aj naším kráľom. On sám to potvrdil pred Pilátom slovami: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“.  Určite je správne, keď považujeme Ježiša za svojho brata, ale náš vzťah k [...]

2023-11-27T10:48:00+01:0025. novembra 2023|

Božie prianie pre človeka / Homília brata Benedikta na 33. nedeľu v období cez rok

Čo vlastne Boh od nás očakáva? Prvé čítanie je o šťastí človeka. Ide o záver knihy Prísloví, v ktorom je formou poémy zobrazený ideál ženy. Tento ideál je postavený nie na výnimočnosti, ale na jednoduchej každodennosti (pracovitosť, usilovnosť, vernosť), ktorá sa premieta do starostlivosti o spoločný životný priestor, skrátka o domov, kde človek nachádza prijatie [...]

Múdrosť viery / Homília brata Ireneja na 32. nedeľu v období cez rok

Dnešné čítania veľmi pekne hovoria o múdrosti, ktorá pochádza z viery. V prvom čítaní počujeme úryvok z Knihy Múdrosti, v ktorej Božia múdrosť vložená do stvorenia, ale aj tá ktorá sa dáva v Duchu, hľadá svojich učeníkov, a ako sú ľudia pozvaní, aby sa s ňou spojili vo svojej túžbe. Ak po nej budú „dychtiť“, ak ju budú [...]

2023-11-12T12:12:47+01:0012. novembra 2023|

Homília brata Patrika na slávnosť Všetkých svätých a na spomienku všetkých verných zosnulých

  1.11. Viete, ktorá kniha je najľudnatejšia v Biblii – a pravdepodobne aj v celej svetovej literatúre? Asi už tušíte, že to bude Apokalypsa – Kniha zjavenia svätého apoštola Jána. Dnešná slávnosť Všetkých svätých poukazuje na túto skutočnosť apoštolovými slovami: „a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom [...]

2023-11-01T09:22:26+01:0031. októbra 2023|

Ktoré prikázanie je najväčšie? / Homília brata Humberta na 30. nedeľu v období cez rok

Podobne ako zákonník z dnešného evanjelia aj nás môže zaujímať, ktoré prikázanie  je najväčšie? Mojžišov zákon obsahuje množstvo prikázaní, ale nie všetky sú rovnako dôležité. Aj my kresťania katolíci máme mnoho rôznych príkazov a zákazov a dokonca sa môže stať, že kvôli jednému, nemôžeme dodržať druhé. Toto bol častý problém, ktorý museli riešiť už židovskí [...]

2023-10-30T18:19:55+01:0028. októbra 2023|Tags: |

Modli sa! A vytrvaj v tom! / Homília brata Alana na 29. cezročnú nedeľu

"Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista." To sú slová apoštola Pavla z dnešného druhého čítania (z prvého listu Solúnčanom). Tieto slová patria medzi mnohé tie, skrze ktoré [...]

2023-10-21T21:32:06+02:0021. októbra 2023|

Sme pozvaní na hostinu / Homília brata Rafaela na 28. nedeľu v období cez rok

Hostina, svadba a rozličné iné oslavy sú akcie, na ktoré sa obyčajne tešíme a radi sa ich zúčastňujeme. Pozvanie je pre nás poctou a čas strávený s príjemnými ľuďmi v dobrej spoločnosti venujeme radostným rozhovorom, pôžitku z jedla, veselému tancu a získavaniu nových kontaktov alebo upevňovaniu tých, ktoré už máme. Zármutok, problémy a ťažkosti akoby [...]

2023-10-18T15:26:31+02:0017. októbra 2023|

Pokoj, radosť a vzdávanie vďaky / Homília brata Chryzostoma na 27. nedeľu v období cez rok

„Bratia, o nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4, 6-7) State bohoslužby slova dnešnej nedele sú na prvý pohľad zrozumiteľné a jasné. Prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša je krásnym vyznaním neopätovanej lásky Boha k svojmu [...]

2023-10-09T15:34:56+02:007. októbra 2023|Tags: |

Cirkev je pokračovaním Kristovho vtelenia / Homília brata Konštanca na 21. nedeľu v období cez rok

Homília na 21. cezročnú nedeľu, rok A – Iz 22,19-23; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20   Náš Pán Ježiš Kristus počas svojho pozemského života sa svojím posolstvom obrátil iba na niekoľko tisíc ľudí, na tých, ktorých mohol dosiahnuť svojím hlasom. Nevyšiel z úzkeho rámca vtedajšej Palestíny. A predsa mal v úmysle založiť prorokmi predpovedané kráľovstvo, ktoré sa malo rozšíriť [...]

2023-08-28T09:31:48+02:0026. augusta 2023|Tags: |

Ježiš a kanaánska žena / Homília brata Konštanca na 20. nedeľu v období cez rok

Homília na 20. cezročnú nedeľu – Iz 56,1.6-7; Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28   Dnešné evanjelium nám poskytuje prekrásny návod na vytrvalú modlitbu plnú viery. Hlavnou postavou je osoba, ktorá nepatrí k vyvolenému ľudu, jedná sa o pohanskú ženu. Dnešné evanjelium nachádza svoju „inšpiráciu“ u proroka Izaiáša (56,1.6-7), ktorý predpovedal, že Pán Boh bude plný dobroty [...]

2023-08-28T09:24:16+02:0019. augusta 2023|Tags: |