Slovo

Home/Slovo

Homília brata Tadeáša na 27. nedeľu v období cez rok

Keby ste mali vieru Skrze vieru sme vstúpili do večného vzťahu s naším Pánom Ježišom Kristom. Žijeme v Bohu a zomreli sme hriechu a spolu s Kristom sme posadení v nebi. /Ef2,6/ V Kristovi je každý z nás dôležití, sme spôsobilí a sme milovaní. Satan nás nemôže odviesť od Krista a zničiť našu hodnotu v Božích očiach aj keď nás neustále obviňuje z toho, že ani pre [...]

2022-09-29T23:07:58+02:0029. septembra 2022|Tags: |

Homília brata Alberta na 25. nedeľu v období cez rok C

Bratia sestry, keď sa započúvame do pätnástej kapitoly Lukášovho evanjelia (tri podobenstvá „o radosti z nájdenia“), zistime, že nám zdôrazňuje Božiu iniciatívu pri hľadaní „strateného“, no šestnásta kapitola skôr vyzdvihuje ľudskú odpoveď a zodpovednosť. Hlavnou témou dnešného podobenstva je vzťah k majetku, presnejšie povedané „prezieravé“ využívanie majetku.     […]

2022-09-13T14:48:22+02:0013. septembra 2022|Tags: |

Homília brata Bohuslava na 24. nedeľu v období cez rok C

Milosrdenstvo výnimočným spôsobom okrášľuje ľudské dejiny. Možno je tomu tak i preto, že milosrdenstvo je jedna z vlastností, ktorou sa môžeme podobať Bohu. Celý náš život môže byť školou v tejto dôležitej oblasti. Biblický starovek opisuje príbehy milosrdného Boha, ktorý odpovedá na prosby človeka. Azda najznámejší je príbeh Abraháma, ktorý s Bohom doslova vyjednáva, aby sa zmiloval nad mestom [...]

2022-09-10T19:42:20+02:0010. septembra 2022|

Homília brata Jakuba na 18. nedeľu v období cez rok C

Bratia a sestry. Človeče, kto ma ustanovil za sudcu a dediča medzi vami? Trosku divne a nezvyklo znie tato Kristova odpoveď. Netrúfal si vari riešiť spor dvoch bratov? Alebo im nechcel pomôcť z nepríjemnej situácie? Ani jedno ani druhé. Bol predsa múdrosť sama a nijaký právny problém nemohol byt preň problém. […]

2022-07-30T18:50:10+02:0030. júla 2022|Tags: |

Homília brata Bruna na 15. nedeľu v období cez rok C

„Kto je môj blížny?“ Zákonníci a farizeji tvrdili, že ich blížnymi sú iba ľudia spravodliví, ktorí zachovávajú Boží zákon. Podľa Židov si pohania a Samaritáni zasluhovali iba opovrhovanie a nenávisť. Obzvlášť Samaritáni pre nich boli veľkí bludári a hriešnici. V dnešnom príbehu nám Pán Ježiš ukázal, že blížny je každý človek. Nielen ten, ktorý je [...]

2022-07-11T23:06:17+02:008. júla 2022|

Homília brata Ireneja na 13. nedeľu v období cez rok

V dnešnom prvom čítaní, akoby bol prorok Eliáš zhovievavejší k Elizeovi, ako Ježiš k jednému zo svojich nasledovníkov, v otázke rozlúčenia sa zo svojou rodinou pri začiatku cesty duchovného povolania. No je to skutočne tak? Keď sa Elizeus vrátil od svojich rodičov, zabil zvieratá svojho záprahu a pohostil ľudí. Elizeus dokázal naraz urobiť oboje – s láskou sa rozlúčil so svojou [...]

2022-06-26T07:05:46+02:0026. júna 2022|Tags: |

Homília brata Tadeáša na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Bratia a sestry, podstatnými znakmi na Turice narodenej cirkvi sú: porozumenie, priestor, univerzalita a mladé víno. 😊 Všetci tí:“Parti, Médi, Elamčania … Kréťania i Arabi /Sk2,9-n/ sú predstavitelia vtedy známeho sveta. Boží ľud sa rozrástol na celú zem. Cirkev teda búra hranice a bariéry. Všetci títo ľudia hovorili rozličnými jazykmi si bez slúchadiel s prekladom rozumeli. Ak „Duch vanie, kam [...]

2022-06-02T09:47:50+02:002. júna 2022|Tags: |