Slovo

/Slovo

Homília brata Damiána pri príležitosti spomienky na záchranu životov v krypte dominikánskeho kostola v Košiciach

Životnou úlohou Jána Krstiteľa bolo ukázať na Krista. A v istom zmysle je to úlohou každého z nás. Slová z knihy proroka Izaiáša z dnešného prvého čítania, že je málo, ak Izrael bude len Boží služobník, ale Boh z neho urobí svetlo národov, neplatia len o Mesiášovi, ale o celom Božom ľude, ktorý má odrážať čosi z Božieho svetla pre tento svet. [...]

2020-01-22T14:09:21+01:0022. januára 2020|

Homília brata Česlava na 2. nedeľu v období cez rok

V dnešnom evanjeliu sme počuli slová, ktoré hovoríme v každej sv. omši: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.” Týmito slovami Ján Krstiteľ víta Ježiša a nepriamo nimi naznačuje Ježišovu vykupiteľskú smrť na kríži. Zastavme sa na chvíľu pri tom oslovení: „Baránok Boží“. Obetný baránok bol v židovstve veľmi dôležitý symbol. V Starom zákone nájdeme mnoho [...]

2020-01-19T19:53:35+01:0019. januára 2020|Tags: |

Homília brata Benedikta na slávnosť Zjavenia Pána

Jadrom dnešnej slávnosti je Božie pozvanie objaviť v Kristovi „Svetlo národov“. Tajomní mudrci z východu predstavujú všetkých tých, ktorí hľadajú Boha na svojej životnej púti. Ich mini príbeh v rámci Matúšovho podania o Ježišovom pôvode je prípravou na Ježišov misijný príkaz „získavať mu učeníkov zo všetkých národov“, ktorý ukončuje evanjelium. […]

2020-01-07T09:05:06+01:007. januára 2020|Tags: , |

Homília brata Chryzostoma na slávnosť Bohorodičky Panny Márie

Čas je v ľudskom živote zvláštna hodnota. Všetko meriame na časové úseky, počnúc naším vekom, až po načasovanie našich i tých najmenších podujatí. Máme ustálené časové úseky, ktoré utvárajú udalosti nášho života, a podľa toho hodnotíme úspešnosť, i neúspech nášho snaženia. Sú však chvíle v prežívaní nášho života, ktoré z môjho pohľadu sú vlastne tak trochu zvláštne. […]

2019-12-31T21:14:48+01:0031. decembra 2019|Tags: , |

Homília brata Bruna na sviatok Svätej Rodiny

Milí priatelia, bratia a sestry. Dnes slávime sviatok svätej Nazaretskej rodiny. Označenie „svätá“ zaraďuje túto rodinu do oblasti svätosti, ktorá ako taká je Božím darom, no zároveň aj slobodným a zodpovedným súhlasom s Božím plánom. To bol prípad Nazaretskej rodiny: bola plne k dispozícii Božej vôli. […]

2019-12-31T21:18:06+01:0030. decembra 2019|Tags: , , , |

Homília brata Ireneja na slávnosť Narodenia Pána

Ľudia majú radi príbehy, slová ktoré ich vtiahnu do deja. Niektorí preto hovoria, že sú ľudia, ktorí milujú ušami. Tam totiž pramení túžba človeka, počuť že je milovaný. Iní sa radšej pozerajú, nechávajú sa obrazom preniknúť až do takej miery, že to v nich vzbudzuje pokoj a harmóniu, alebo naopak nadšenie z objavovania nového a zo získavania zážitkov. [...]

2019-12-24T17:36:51+01:0024. decembra 2019|Tags: , , |

Homília brata Michala na slávnosť Narodenia Pána (o polnoci)

Dnes na celom svete znie vianočné evanjelium o dieťati, ktoré sa narodilo v tých najchudobnejších podmienkach. Keď pastieri dostali správu, že sa narodilo dieťa, nevedeli jeho meno, ale dozvedeli sa, že je to Spasiteľ, Kristus a Pán. Sú to tri veľké tituly. Spasiteľ znamená Záchranca, Mesiáš je Pánov pomazaný, ktorého oddávna očakávajú proroci a pod titulom Pán, je [...]

2019-12-21T18:27:45+01:0021. decembra 2019|Tags: , , |