Slovo

Home/Slovo

O dvoch sestrách. Kázeň brata Samuela

Lk 10, 38-42 Prečo sa dnes Kristus v spore dvoch sestier postavil na stranu nič nerobiacej Márie a Martu, ktorá starostlivo obsluhovala Ježiša a jeho učeníkov, pokarhal? Ak by bol problém v Martinej službe ako takej, keď ju zamestnávala pohostinná starostlivosť o vzácneho hosťa, potom by sme museli prestať pomáhať núdznym. Museli by sme sa venovať iba Slovu, [...]

2020-07-29T23:09:29+02:0029. júla 2020|

O trpezlivosti s Kristovou Cirkvou. Homília na sviatok sv. Brigity

Jn 15, 1-8 Kľúčovým slovom obrazu o viniči, ktorý nám Kristus práve vyrozprával, je grécke sloveso menein, t.j. zostať. Zostať na viniči, ktorým je sám Ježiš. Sv. Ján, evanjelista, ktorý nám obraz zachytil, nepozná Pavlov obraz „Kristovho tela“. Ale podobenstvo o viniči vecne vyjadruje to isté: neoddeliteľnosť Ježiša od tých, čo sú jeho, ich jednotu s Ním [...]

2020-07-23T21:57:50+02:0023. júla 2020|

Homília brata Vavrinca na 16. nedeľu v období cez rok

Božie kráľovstvo a neúspech My ľudia dnešnej doby, nevynímajúc mňa, upadáme občas (možno častejšie) do „pokušenia netrpezlivosti“ – mám tým na mysli pokušenie, kedy neprimerane naliehame na to, aby naša činnosť, angažovanie sa v rozličných oblastiach zožala čím skôr veľký alebo aspoň primeraný úspech, priniesla čím skôr veľa alebo aspoň primerané množstvo ovocia a zároveň sa vyhla akémukoľvek [...]

2020-07-18T11:22:49+02:0018. júla 2020|Tags: |