Slovo

/Slovo

Homília brata Bruna na 28. nedeľu cez rok

Pri prepisovaní kníh Svätého písma sa vždy v Cirkvi dbalo, aby sa ani jedno slovko nepozmenilo, lebo sú všetky dôležité... Inak by sme si neuvedomili napríklad to, že zázrak, o ktorom sme práve čítali, sa udial v dvoch fázach: Keď malomocní muži z diaľky kričia, prosia Ježiša o zmilovanie, Ježiš im len zavolá: Choďte, ukážte sa kňazom... Lebo kňaz ich [...]

2019-10-16T09:40:09+02:0010. októbra 2019|

Homília brata Reginalda na 27. nedeľu v období cez rok

Dnešné evanjelium je ukážkou toho, aké je dôležité vnímať Písmo ako celok – iba tak sa môžeme vyhnúť jednostrannostiam. Keby sa druhá časť dnešného úryvku o neužitočných služobníkoch chápala samostatne, bez širšieho kontextu evanjelia, ľahko by nejaký odborník – psychológ alebo sociológ – mohol namietnuť, že keď Ježiš nabáda apoštolov, aby prijali postoj tých, ktorí len [...]

2019-10-05T19:01:13+02:005. októbra 2019|

Homília brata Patrika na 26. nedeľu v období cez rok

Boháč z podobenstva o boháčovi a Lazárovi nie je výslovne zlý človek: nič sa nespomína o tom, že by sa bol zmocnil majetku nekalým spôsobom. Nebol nevraživý voči Lazárovi, nenadával mu, ani mu nezakázal žobrať pred domom, ani nepoštval proti nemu svojich psov… Ba dokonca vo svojom zavrhnutí má boháč starosť o spásu svojich bratov. [...]

2019-09-25T19:06:06+02:0025. septembra 2019|

Homília brata Česlava na 25. nedeľu v období cez rok

Dnešné evanjelium obsahuje dosť nezvyčajnú vetu: „Synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.“ Táto veta akoby nám chcela naznačiť, že synovia svetla niekedy príliš málo rozumejú svetu a jeho vzťahom – a v istých situáciách sú menej predvídaví ako synovia sveta. […]

2019-09-17T23:14:23+02:0017. septembra 2019|

Homília brata Gabriela na 22. nedeľu v období cez rok

Milí priatelia, pomyselným kľúčom k čítaniu dnešného podobenstva je téma Božieho pozvania na eschatologickú hostinu. Skrýva sa za ňou určitý evanjeliový návod na to, ako si osvojiť nezištné konanie dobra, predovšetkým v prospech tých, ktorí nám ľudovo povedané nemajú našu ústretovosť ako vrátiť. Na jednej strane poukazuje podobenstvo na spôsob myslenia hostiteľa, na strane druhej potom na [...]

2019-08-31T13:55:18+02:0031. augusta 2019|