Slovo

Home/Slovo

Homília brata Hilára na 6. veľkonočnú nedeľu

NÁDEJ   NEBA      Šťastie večného života  bude spočívať predovšetkým v tom, že budeme bezprostredne vidieť Boha. Nebude to len dokonalé rozumové poznanie Boha, ale tiež spoločenstvo s Bohom – jedným a v troch osobách. Vidieť Boha znamená žiť s ním a byť s ním šťastný. A tak z milujúceho rozjímania troch božských osôb Najsvätejšej Trojice sa [...]

2022-05-22T08:34:07+02:0022. mája 2022|Tags: |

Homília brata Vavrinca na 4. veľkonočnú nedeľu

Z politiky k Otcovi Úryvok dnešného evanjelia, Ježišova odpoveď Židom, je zasadený do židovského slávenia sviatkov Posvätenia chrámu (Chanuka). A preto, keď počujeme dnešné evanjelium je dobré mať na zreteli aj tento kontext. Sviatky Posvätenia chrámu neboli len sviatkom náboženským, ale mali aj silno politický charakter – súvisia totiž s povstaním Machabejcov za čias Antiocha IV. Epifanesa. [...]

2022-05-07T21:34:27+02:007. mája 2022|Tags: |

Homília brata Alana na 3. veľkonočnú nedeľu

Posledné slová v Jánovom evanjeliu, ktoré Ježiš povedal Petrovi, sú slová: "Poď za mnou" (Jn 21,22). No spomínate si, aké boli vôbec prvé slová, ktoré Ježiš adresoval Petrovi? "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter (Jn 1,42). A ako vieme, Kéfas je aramejské slovo označujúce skalu. Nuž, [...]

2022-04-30T19:03:04+02:0030. apríla 2022|

Homília brata Rafaela na 5. pôstnu nedeľu – C

Cesta nášho obrátenia a polepšenia sa blíži k svojmu vrcholu. Ale ešte nie sme na jej konci. A preto nás aj dnešné Božie slovo chce povzbudiť k vytrvalosti, napriek našej slabosti. V evanjeliovom príbehu dnes nachádzame Ježiša v rôznych pozíciách. Ráno prichádza do chrámu, kde učí – je teda učiteľom. Tu zrazu k nemu prichádzajú [...]

2022-04-16T17:32:43+02:004. apríla 2022|

Homília brata Bruna na 4. pôstnu nedeľu – C

O OTCOVI a DVOCH SYNOCH (4. pôstna nedeľa - LÆTARE) Milí priatelia, dnešné nádherné evanjelium z Lukášovej 15. kapitoly nás stavia pred podobenstvo znázorňujúce postoj otca, ktorý vidí, ako sa mu vracia syn: Plný hlbokého dojatia nečaká, kým syn príde domov, ale prekvapí ho a beží mu naproti. Očakávaný a oplakávaný syn. Otec dojatý jeho [...]

2022-03-27T20:58:24+02:0027. marca 2022|

Fragment kázne Fra Angelica o Vtelení Slova

„Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka.“ (Ž 115,16) Nebeské a pozemské delí  presná, posvätná čiara. To, čo je hore nad ňou, je vždy tajomné. Boh nechce vzbudzovať vzdialenosť, iba jeho svätosť uniká všetkej našej predstavivosti. Predsa, to čo je nad čiarou, zažiarilo v odbleskov i tu na zemi. A podobne, vytvorením posvätnej čiary, oddelením [...]

2022-03-25T09:30:00+01:0025. marca 2022|

Homília brata Bohuslava na 3. pôstnu nedeľu – C

Dotyk je elektrizujúca ľudská skúsenosť, najmä dotyk vzájomný, dotyk ako objatie či pohladenie, dotyk so svetom druhého človeka, s inou, než vlastnou realitou, ale tiež dotyk so sebou samým, keď objavíme v sebe nepoznané, nové zákutia, väčšinou vďaka človeku, s ktorým budujeme vzťah. Ale i dotyk so slobodou, keď dozrievame, čo nie je vždy jednoducho zvládnuteľná skúsenosť, no potrebná, [...]

2022-03-21T08:58:48+01:0021. marca 2022|

Homília brata Konštanca na 2. pôstnu nedeľu – C

Homília na Druhú pôstnu nedeľu – C – 13. marca 2022 Spása, ktorú nám Boh ponúka, je spásou úplnou a konečnou, je viazaná na naše osobné stretnutie so samotným Bohom, vždy presahuje našu prítomnú skutočnosť a je spásou v budúcnosti. Prvé čítanie dnešnej bohoslužby slova nám pripomína, že na počiatku dejín našej spásy Abram dostal prísľub pre ďalekú [...]

2022-03-07T21:05:56+01:007. marca 2022|Tags: |

Homília brata Alberta na 1. pôstnu nedeľu – C

BaS: Vo svete sú rôzne veci, ktoré upútajú pozornosť človeka. Na jednej strane sú to dobrá, ktoré má každý konať, prijímať, zaujímať sa o ne. Na druhej strane sú to rôzne zlá, ktoré sú lákavé, priťahujú pozornosť  človeka. Medzi ne patria aj rozličné pokúšania. Ako len ťažko dolieha na nás slovo pokušenie. Ak sme vo svojom [...]

2022-03-04T16:51:33+01:002. marca 2022|Tags: |