Slovo

Home/Slovo

Spoznáš v sebe proroka?

Keď hovoríme o prorokoch, predstavíme si Eliáša alebo Elizea, ktorí robia veľké zázraky, vybavia sa nám slová a výroky Izaiáša alebo Jeremiáša. A napokon je tu Kristus, ktorý je naplnením starozákonných proroctiev. Samaritánka pri studni hovorí Ježišovi: „Pane, vidím, že si prorok“ (Jn 4,19), pretože jej povedal „všetko“, čo urobila, pričom sa prejavil ako „prorok [...]

2023-06-09T13:23:07+02:0025. mája 2023|

Jeho rany vás uzdravili

Práve prežívame Veľký týždeň.Udalosti Veľkého týždňa – umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša – sa odohrali pred tisíckami rokov vo vzdialených končinách. Z prvého Veľkého týždňa zostalo do súčasnosti len málo. Mesto Jeruzalem bolo niekoľkokrát vypálené a prestavané. Na významných miestach boli postavené kostoly a očití svedkovia sú už dávno mŕtvi a pochovaní. Aj keď existujú [...]

2023-06-22T12:54:55+02:004. apríla 2023|

Vyber si dobro alebo zlo / Homília brata Benedikta na 6. cezročnú nedeľu A

Ježišova úvodná veta evanjeliového úryvku z dnešnej nedele dáva kľúč k pochopeniu jeho spôsobu vyučovania a interpretácie Zákona, Tóry. Opäť tu zaznieva téma spravodlivosti a „naplnenia“ ako pri krste v Jordáne, keď sa Ján zdráhal prijať Ježišov krst. Prvé čítanie (a tiež aj dnešný žalm) pripomínajú význam Zákona pre spravodlivý spôsob života a naznačuje niečo [...]

2023-02-18T11:47:58+01:0012. februára 2023|Tags: |

Rozlišovanie povolania / Homília brata Samuela na 3. nedeľu v období cez rok

 Mohlo by sa zdať, že Božie povolanie pre nás spočíva v nejakej „vrodenej túžbe“ v srdci človeka. Ľudia, povolaní do rehole či kňazstva, majú podľa takéhoto zmýšľania už od narodenia v sebe túžbu po zasvätení a vstupom do rehole alebo seminára „uskutočňujú svoje najhlbšie túžby“. Niekto iný by si, naopak, mohol myslieť, že povolanie nasledovať [...]

2023-01-21T17:25:12+01:0021. januára 2023|Tags: |

Ako vnímame svoj krst? / Homília brata Jakuba na slávnosť Krstu Krista Pána

Bratia a sestry, existujú aj iné spôsoby krstu okrem toho klasického ponorenia do vody? Áno, existuje krst túžby a krst krvi. Predstavte si Laponca v Grónsku, chce byť pokrstený, ale misionár tam chodí raz za rok a on medzitým zomrie – tak je pokrstený krstom túžby. Druhý spôsob, človek chce byť pokrstený a vyzná Krista [...]

2023-01-09T13:01:53+01:007. januára 2023|Tags: |

Ježiš sa zjavuje ako Pán / Homília brata Mateja na slávnosť Zjavenia Pána

Milí bratia a sestry, sviatok „troch kráľov“ ako ho ľudovo nazývame je v liturgii nazývaný „Zjavenie Pána“. Pri obrade požehnávania našich domov nám úvodná reč veľmi pekne vysvetľuje, čo si dnes pripomíname. Sú tam zachytené tri momenty z Ježišovho života, kedy sa zjavuje ako Pán – dáva poznať ľudom svoj pôvod. Pri krste v Jordáne, kedy z neba zaznie hlas [...]

2023-01-13T11:00:01+01:006. januára 2023|Tags: |

Všetko má svoj čas / Homília brata Chryzostoma na slávnosť Bohorodičky Panny Márie

„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom“ (Kaz 3, 1). Drahí bratia a sestry, vždy, keď končíme starý a začíname nový rok, podvedome hodnotíme uplynulý čas a s akousi nádejou, ale tiež neistotou pozeráme do budúcnosti. Ako motto svojho príhovoru som si zvolil slová knihy Kazateľ. „Všetko má svoj čas“. Čas [...]

2023-01-13T11:11:07+01:001. januára 2023|Tags: |

Ježiš Kristus prišiel na tento svet / Homília brata Mariána na slávnosť Narodenia Pána

K neodmyslitelnej atmosfére Vianoc patrí slávenie, stíšenie sa, radosť a aj prejavy láskavosti. Vianoce sú kresťanským sviatkom, a preto celá atmosféra Vianoc má pôvod v kresťanstve a tým dôvodom, prečo takto, a nie ináč slávime Vianoce, je príchod Božieho Syna Ježiša Krista na tento svet. Dnes si pripomíname, že 2. Božská osoba, Boží Syn sa [...]

2023-01-13T11:15:37+01:0024. decembra 2022|Tags: |

Boh nepotrebuje našu veľkosť, ale našu túžbu po ňom / Homília brata Antonína na 4. adventnú nedeľu – A

      Mám svoje plány, dajte mi pokoj. To by sme počuli od človeka zahľadeného do seba. Čo ma rušíte. Poznám svoje práva aj povinnosti. Sám si vyberiem to, čo je pre mňa lepšie. Dovolím Pánovmu anjelovi, aby mi ukázal, čo je pre mňa ešte lepšie? Jozef to tak urobil a nevyjednával s anjelom [...]

2022-12-19T13:08:09+01:0017. decembra 2022|Tags: |