Slovo

/Slovo

Homília brata Bruna na 4. pôstnu nedeľu

"Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho." Milí priatelia, dnešné evanjelium hovorí o stratených synoch. Nestratil sa jeden, ale obaja. Prvý rozhodnutím, že opustil rodný dom a ľahkovážnym spôsobom premrhal to čo dostal od Otca ako dedičstvo (čiže [...]

2019-04-02T23:18:47+02:0030. marca 2019|

Homília brata Reginalda na slávnosť Zvestovania Pána

Evanjeliový text dnešnej slávnosti nám pripomína udalosť Zvestovania. V jeho centre je postoj jednej mimoriadnej ženy – Márie. Písmo nám ju ukazuje ako navonok nenápadnú ženu, ktorá ničím zvláštnym nezaujala ľudí, ktorí sa s ňou denne stretávali. Súčasne však tiež ako ženu duchovne bdelú, ktorá nežila svoj život len v navyknutých automatizmoch a zabehaných koľajach a aj [...]

2019-03-23T20:16:47+02:0023. marca 2019|

Homília brata Jakuba na 3. pôstnu nedeľu

Keby si poznala dar Boží (Jn 4,10). Sv. Augustín: „Nespokojné je naše srdce, Bože, dokiaľ nespočinie v tebe!“ , tento výrok nás presviedča, že ani všetky krásy a príjemnosti spolu nie sú schopné vyplniť šírku a hĺbku hladného ľudského srdca. […]

2019-03-23T17:31:03+02:0023. marca 2019|

Homília brata Hilára na slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Svätý Jozef  –  ženích Panny Márie Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu, živiteľa a strážcu Svätej rodiny. Dnes Cirkev uctieva a vzýva sv. Jozefa aj ako svojho nebeského patróna, ako svojho osobitného ochrancu a príhovorcu u Boha. Sv. Jozef sa narodil v Betleheme. [...]

2019-03-18T20:49:43+02:0018. marca 2019|

Homília brata Patrika na 2. pôstnu nedeľu

O čom asi tak Ježiš diskutoval spolu s Mojžišom a Eliášom? Evanjelista Lukáš naznačuje, čo bolo predmetom ich vzájomnej konverzácie: „hovorili o Ježišovom odchode (v pôvodnom gréckom texte: exode), ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme“ (Lk 9, 31). […]

2019-03-15T09:44:16+02:0015. marca 2019|

Homília brata Damiána na 1. pôstnu nedeľu

Často v Cirkvi hovoríme o tom, že naša terminológia potrebuje trochu aktualizovať, aby sme hovorili jazykom, ktorému ľudia rozumejú. To neznamená tieto termíny hneď nahradiť novými, ale skôr priblížiť obsah, ktorý sa za nimi skrýva niečím, čomu ľudia rozumejú. […]

2019-03-09T00:10:56+02:009. marca 2019|

Homília brata Františka na 7. nedeľu v období cez rok

„…milujte aj svojich nepriateľov, …buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec….“. Ak máte doma záhradku, môžete sa pokochať v kráse jej kvietkov a všetkého, čo sme tam posadili. No dobre vieme, že aj v záhradke po daždi tam objavíme nielen to dobré, čo sme tam zasiali, ale aj burinu. […]

2019-02-21T22:35:49+02:0021. februára 2019|

Homília brata Alana na 6. nedeľu v období cez rok

Každá nedeľa by pre nás mala byť výnimočným dňom. Každá nedeľa by nám mala pripomínať výnimočné okamihy z dejín našej spásy. Samozrejme, tým hlavným okamihom je Kristovo zmŕtvychvstanie, na ktoré je upriamené druhé čítanie dnešnej nedele: „Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1Kor 15,20). […]

2019-02-14T09:16:35+02:0014. februára 2019|