Úvod / Slovo / Stránka 2

Slovo

Si eucharistická duša?

Rozmanitosť je vpísaná do reality sveta. Skaly, rastliny a zvieratá zdobia svet v širokej škále druhov. Existencia mnohých vecí a mnohých druhov vecí ukazuje mnohorakú a nekonečnú dokonalosť Stvoriteľa. Tak ako táto rozmanitosť existuje v prírode, tak existuje v poriadku nadprirodzenom, teda v poriadku milosti. Svätý Pavol to učí vo svojom liste Efezanom: Ale každý [...]

2024-05-29T10:15:33+02:0029. mája 2024|

Adresa trvalého pobytu / Homília brata Alana na Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom našej viery. Je to tajomstvo tajomstiev. To, že Boh je Trojica, sa nedá dokázať ľudským rozumom; je to tajomstvo, ktoré nám je Bohom zjavené. A hoci človek svojím rozumom nikdy neprenikne do hĺbky tohto tajomstva, predsa nás Boh pozýva k tomu, aby sme uvažovali nad tým, kým je. Boh [...]

2024-05-25T16:59:08+02:0025. mája 2024|

Najradostnejší človek

Pozeráte sa na najradostnejšieho človeka v celých dejinách, ktorý prežíva svoju najradostnejšiu hodinu: je ním Ježiš Kristus na kríži. Je to nepríjemná pravda, ale aj tak je to pravda. Ježiš mal najväčšiu radosť počas svojho pozemského života, keď podstúpil svoje umučenie a ukrižovanie. Ale ako? Ako mohol byť Ježiš radostný uprostred nevýslovného fyzického, citového a [...]

2024-05-22T10:40:51+02:0022. mája 2024|

Duch Svätý, Láska a Dar / Homília brata Alana na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Na veľkonočnú nedeľu sa strach a beznádej Ježišových učeníkov začali meniť na radosť a vieru plnú života. Učeníci totiž videli zmŕtvychvstalého Krista. O päťdesiat dní neskôr, na Turíce, sa Cirkev z "hornej siene", kde sa učeníci zdržiavali a spoločne modlili, začala presúvať do siene celého sveta. Uzavretosť hornej siene sa začala meniť na otvorenosť pre [...]

2024-05-18T19:35:34+02:0018. mája 2024|

Len to nečakaj zajtra

Vlani v októbri som zasadil žaluď a výhonok je teraz vysoký asi sedem centimetrov. To znamená, že každý deň narastie v priemere o 0,038 centimetra, čo je približne hrúbka steny mydlovej bubliny. Dokonca aj pri svojom nenápadne pomalom tempe sa sadenica rozrástla na to, čo je teraz, pretože toto tempo neustále udržuje. Každý deň narastie [...]

2024-05-09T14:29:01+02:009. mája 2024|

Ježiš miluje prvý / Homília brata Františka na 6. veľkonočnú nedeľu

Aj veľkonočné resp. Poturíčne kázanie apoštolov vyplývalo z veľkonočnej skúsenosti a zmŕtvychvstania. V Ježišovom zmŕtvychvstaní sa zjavilo Božie tajomstvo. Skrze Ježiša poznávame, čo je to láska. Láska pochádza od Boha, láska na seba vzala ľudskú podobu. Láska je verná až po smrť. Je jasná a široká a oslobodzuje toho, kto miluje, i toho, kto je [...]

2024-05-09T14:47:18+02:003. mája 2024|

Skutky lásky ako neomylné znamenie Božieho ducha / Homília brata Konštanca na 5. veľkonočnú nedeľu

Homília na Piatu vekononú nedeľu – B – 28. apríla 2024   Hoci sa snažíme žiť podľa našej viery, uvedomujeme si, že zostávame hriešnikmi a sv. apoštol Ján nám to pripomína na začiatku svojho listu: „Ak vravíme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda.“ Ako teda spoznáme, či sme spojení s Kristom alebo nie, [...]

2024-05-09T14:55:45+02:0028. apríla 2024|Tags: |

Dobrý pastier / Homília brata Konštanca na 4. veľkonočnú nedeľu

Dnešná bohoslužba slova sa sústreďuje na Ježiša dobrého pastiera. Obraz pastiera bol veľmi dôležitý v celom starovekom Oriente, kde vládca sa často prirovnával k pastierovi a jeho ľud k stádu oviec. Tento obraz bol veľmi blízky osobitne Izraelu, ktorý mal skúsenosť s pastierskym spôsobom života: tento obraz vyjadroval tiež ochranu a bezpečnosť, obranu pred nepredvídanými rizikami a nebezpečenstvami, spoločenstvo života. Mojžiš i Dávid [...]

2024-05-09T14:50:38+02:0016. apríla 2024|Tags: , |

Prebudenie zo sna / Homília brata Bartolomeja na 3. veľkonočnú nedeľu

Lk 24, 35–483 veľkonočná   Bol raz jeden rušňovodič. Jazdil na vláčiku medzi dvoma od seba nie veľmi vzdialenými mestami. Deň čo deň prechádzal tou istou trasou a tak ju už poznal takmer naspamäť. Poznal už takmer každý dom, každý strom, ba snáď aj každý krík, ktoré sa nachádzali popri trati. Najviac ho uchvacoval istý [...]

2024-04-16T11:31:56+02:0012. apríla 2024|Tags: |