Úvod / Slovo / Stránka 3

Slovo

Barbie, Billie a Tomáš Akvinský o tom, na čo sme stvorení

Bábiky neumierajú, pretože bábiky nežijú. Vyrábajú ich však ľudia, ktorí žijú a umierajú a ktorí už od doby kamennej snívali o svojom osude prostredníctvom bábik. Preto je také geniálne, že ústrednou dejovou líniou filmu Barbie by mala byť existenciálna kríza bábiky. A nie hocijakej, ale najznámejšej a kultúrne najkomplikovanejšej bábiky na svete od svojho vzniku [...]

2024-03-14T19:57:51+01:0013. marca 2024|

Čo hľadáš?

Prečo vševediaci Boh kladie otázky? Na začiatku, keď naši prví rodičia jedli zakázané ovocie, Boh sa ich opýtal: „Kde si?“ (Gn 3, 9). Toto je úplne prvá Božia otázka v Písme a pripravuje pôdu pre zvyšok. Boh sa s nimi stretáva v záhrade, na mieste, kde spolu bývali a chodili. Pýta sa na nich, hľadá [...]

2024-03-06T15:25:46+01:006. marca 2024|

Kardio pre dušu

Prečo sa zapájame do zbožných praktík, ako je napríklad ruženec? Keď prechádzame Pôstnym obdobím, stojí za to zamyslieť sa nad účelom pobožností v živote viery. Svätý Ján Pavol II. vo svojej encyklike o ruženci píše: Postupne sa vnárať do jednotlivých tajomstiev Vykupiteľovho života spôsobuje, že to, čo on koná a čo liturgia sprítomňuje, sa do [...]

2024-02-28T10:26:24+01:0028. februára 2024|

Cez obrátenie k premeneniu / Homília brata Bruna na 2. pôstnu nedeľu

Posolstvo z Božieho Slova dnešnej 2. pôstnej nedele je pomerne jednoduché. Mohli by sme ho zhrnúť do jednej vety: Zmyslom všetkého utrpenia, smrti, obety života je nebo. V Crede vyznávame, že veríme vo večný život. Perspektíva celého pôstneho obdobia, na ktorú nesmieme nikdy zabudnúť, je práve sláva zmŕtvychvstania. Abrahám prežíva neopísateľnú radosť z narodenia syna [...]

2024-03-16T14:24:27+01:0024. februára 2024|

Pár myšlienok o pokání

Pred niekoľkými rokmi som sa dal na behanie. Sám som nikdy nebol príliš športovo založený ani som nebol členom nejakého športového klubu. Keď som prišiel do noviciátu, jeden z bratov, ktorí vstúpili so mnou, bol športovec. Naučil ma jeden dôležitý princíp: riadiť sa tempom. Predtým som vždy začal maximálnou rýchlosťou, po nejakom čase som musel [...]

2024-02-21T16:27:17+01:0021. februára 2024|

Pozvanie do ticha a samoty / Homília brata Alberta na 1. pôstnu nedeľu

Popolcovou stredou sme vstúpili do nového cirkevného obdobia – do veľkého pôstu.  V úmysle Cirkvi to má byť doba intenzívnej prípravy na kresťanské prežitie Veľkej noci, najväčšieho sviatku a stredobodu dejín spásy. Pán Ježiš, Boží Syn, je najväčšou postavou pôstnych dní. Napĺňa prisľúb spásy, už nám ľuďom zvestovaný starozákonnými prorokmi. On sa za nás hriešnikov [...]

2024-03-15T10:11:26+01:0016. februára 2024|

Roztrhnite si srdcia a hashtagy

Pred niekoľkými rokmi sa na sociálnych sieťach objavil nový trend na Popolcovú stredu: Ashtag. Nadšený návštevník kostola uverejnil selfie zobrazujúcu čelo, ktoré bolo čerstvo pomazané popolom. Tieto príspevky boli možno napísané s dobrým úmyslom povzbudiť ľudí, aby začali pôst tým, že pôjdu na svätú omšu, alebo ako svedectvo kresťanského života – no niektoré sa zdali [...]

2024-02-13T16:10:56+01:0013. februára 2024|

Buď vôľa Tvoja / Homília brata Samuela na 6. nedeľu v období cez rok

Zdá sa, že Pán Boh vyslyší niektoré modlitby a uzdraví človeka – dnes v evanjeliu malomocného, inokedy ženu, ktorá trpí dvanásť rokov na krvotok, alebo dokonca vzkriesi mŕtve dievča. Lenže čo tí ostatní, ktorí sa neuzdravia a nevzkriesia? Pán Boh pre nich neurobí zázrak, lebo majú menšiu vieru alebo neprosia dostatočne vytrvalo […]

Obrátenie – návrat domov / Homília brata Chryzostoma na 3. nedeľu v období cez rok

Homília – 3. nedeľa v cezročnom období „B“ „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“   Týmito slovami Pán Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. I keď jeho slová nie sú prvými, ktorými Boh v ľudských dejinách oslovil človeka, majú v sebe nový charakter. Môžeme si to ilustrovať, ako hovorí pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa, na význame [...]

2024-01-23T08:08:39+01:0020. januára 2024|

Byť vďačný za iných / Homília brata Mateja na 2. nedeľu v období cez rok

Hľa, Boží baránok, slová, ktoré poukazujú na pravého Mesiáša. Na tieto slová vykročia prví učeníci za Ježišom. A práve na tieto vzácne slová dnes pozdvihne veriaci človek svoj zrak pri každom slávení Eucharistie. Keď Ján Krstiteľ pri rieke Jordán vyhlási spomínané slová poznania, jeho dvaja učeníci okamžite vyjdú  za Ježišom s túžbou nasledovať ho. Učiteľ, kde [...]

2024-01-14T11:14:15+01:0013. januára 2024|