Úvod / Slovo / Stránka 4

Slovo

Kde vkladám časticu záporu NE? / Homília brata Alana na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

"Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu! " (Gn 3,15) To sú slávne slová, ktoré po prvom páde Adama a Evy Boh povedal hadovi, diablovi. Cirkev v týchto slovách rozpoznala proroctvo, ktoré sa v plnej miere naplnilo v osobe Mesiáša (on [...]

2023-12-07T17:45:46+01:007. decembra 2023|

Bdejte! /Homília brata Šebastiána na 1. adventnú nedeľu

Výzvou k bdelosti, ktorú Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu adresuje svojim učeníkom, sa nám otvára nový cirkevný rok. Opäť vstupujeme do Adventu, počas ktorého môžeme nanovo prežívať tajomstvo nášho Spasiteľa v dejinách ľudstva. „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13, 8) My ľudia v premenách času podliehame zmenám. Niektoré z nich súvisia s našou ľudskou prirodzenosťou, iné [...]

2023-12-06T10:54:41+01:002. decembra 2023|Tags: |

Ako je to s obetou?

Obeta je ťažká. Začína sa to v bode, že ​​je ťažké pochopiť, prečo by sme sa vôbec mali obťažovať. Ako človek, ktorý tiež bojuje s neochotou v obetavosti, som sa obrátil na dôveryhodného brata (Tomáš Akvinský), aby som si túto vec vyjasnil. „Obetu“ zvyčajne chápeme ako „vzdanie sa niečoho“ alebo „vykúpenie sa u Boha“ alebo [...]

2023-12-21T10:27:08+01:0028. novembra 2023|

Poďte, požehnaní môjho Otca / Homília brata Mariána na slávnosť Krista Kráľa

Dnešný veriaci človek vníma Ježiša ako svojho brata, alebo aspoň ako svojho priateľa, ktorý nás miluje aj napriek našim chybám a slabostiam. Ježiš je však aj naším kráľom. On sám to potvrdil pred Pilátom slovami: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“.  Určite je správne, keď považujeme Ježiša za svojho brata, ale náš vzťah k [...]

2023-11-27T10:48:00+01:0025. novembra 2023|

Božie prianie pre človeka / Homília brata Benedikta na 33. nedeľu v období cez rok

Čo vlastne Boh od nás očakáva? Prvé čítanie je o šťastí človeka. Ide o záver knihy Prísloví, v ktorom je formou poémy zobrazený ideál ženy. Tento ideál je postavený nie na výnimočnosti, ale na jednoduchej každodennosti (pracovitosť, usilovnosť, vernosť), ktorá sa premieta do starostlivosti o spoločný životný priestor, skrátka o domov, kde človek nachádza prijatie [...]

Múdrosť viery / Homília brata Ireneja na 32. nedeľu v období cez rok

Dnešné čítania veľmi pekne hovoria o múdrosti, ktorá pochádza z viery. V prvom čítaní počujeme úryvok z Knihy Múdrosti, v ktorej Božia múdrosť vložená do stvorenia, ale aj tá ktorá sa dáva v Duchu, hľadá svojich učeníkov, a ako sú ľudia pozvaní, aby sa s ňou spojili vo svojej túžbe. Ak po nej budú „dychtiť“, ak ju budú [...]

2023-11-12T12:12:47+01:0012. novembra 2023|

Sväté duše?

Dnes dominikánsky rád spomína na všetkých zosnulých bratov a sestry rádu. Celú oktávu slávnosti Všetkých svätých, ktorá sa dnes končí, sme sa prihovárali za sväté duše v očistci. Sú sväté, keď sú v očistci? Táto predstava o svätých dušiach v očistci sa súčasným ušiam zdá zvláštna. Človek má tendenciu myslieť na nebo ako na miesto, [...]

2023-12-21T10:30:03+01:008. novembra 2023|

Homília brata Patrika na slávnosť Všetkých svätých a na spomienku všetkých verných zosnulých

  1.11. Viete, ktorá kniha je najľudnatejšia v Biblii – a pravdepodobne aj v celej svetovej literatúre? Asi už tušíte, že to bude Apokalypsa – Kniha zjavenia svätého apoštola Jána. Dnešná slávnosť Všetkých svätých poukazuje na túto skutočnosť apoštolovými slovami: „a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom [...]

2023-11-01T09:22:26+01:0031. októbra 2023|

Svätosť je jednoduchá

Žiť svätým životom nie je ťažké. V skutočnosti je to celkom jednoduché. Začnime so svätosťou ako takou. Svätosť je jednoduchá. A cesta k nej je tiež jednoduchá. Ak je svätosť našou úplnou zhodou s Kristom (Rim 8, 29 ; Ef 4, 13), modlitba je školou, v ktorej sa učíme napodobňovať Kristovu lásku k Otcovi, a [...]

2023-12-21T10:44:31+01:0031. októbra 2023|

Ktoré prikázanie je najväčšie? / Homília brata Humberta na 30. nedeľu v období cez rok

Podobne ako zákonník z dnešného evanjelia aj nás môže zaujímať, ktoré prikázanie  je najväčšie? Mojžišov zákon obsahuje množstvo prikázaní, ale nie všetky sú rovnako dôležité. Aj my kresťania katolíci máme mnoho rôznych príkazov a zákazov a dokonca sa môže stať, že kvôli jednému, nemôžeme dodržať druhé. Toto bol častý problém, ktorý museli riešiť už židovskí [...]

2023-10-30T18:19:55+01:0028. októbra 2023|Tags: |