Úvod / Slovo / Stránka 5

Slovo

Fotografie, obrazy a svätí / Kázeň brata Alana na Slávnosť všetkých svätých

Keď navštívim svojich priateľov, jedna z vecí, ktorá ma vždy zaujme, sú ich rodinné fotografie rozmiestnené na rôznych miestach bytu či domu. Keď mi moji priatelia začnú tieto fotografie opisovať, okrem toho, že sa mnoho nasmejeme, vťahujú ma aj do príbehu, ktorý je v nich ukrytý. Do rodinného príbehu. Akoby mi tým dovolili, aby som [...]

2022-10-31T21:54:50+01:0031. októbra 2022|

Zachej nasycoval správny hlad nesprávnym jedlom / Homília brata Bartolomeja na 31. nedeľu v období cez rok

Hovorí sa, že evanjelista Lukáš bol lekárom. Táto mienka sa zrodila podľa toho, že jeho evanjelium je preplnené presnými názvami chorôb, ktoré ľudí trápili. Možno však aj z toho, že nám predstavuje Ježiša ako správneho diagnostika, ktorý hneď a zaraz rozpozná v človeku tú správnu chorobu a ponúkne mu ten správny liek.     [...]

2022-10-31T08:39:21+01:0029. októbra 2022|Tags: |

Jeden z desiatich / Homília brata Andreja na 28. nedeľu v období cez rok

Milí bratia, milé sestry,   predstavme si, že sme malé deti, ktoré dostali čokoládu od tety alebo od uja. Hneď sme počuli od našich rodičov otázku: „Poďakoval si, poďakovala si?“ Určitým spôsobom je to aj vizitka výchovy, ktorú nám vštepovali naši rodičia. Predpokladám, že aj vy rodičia učíte svoje deti patričnej vďačnosti, aby sa vaše [...]

2022-10-11T14:18:08+02:009. októbra 2022|

Keby ste mali vieru / Homília brata Tadeáša na 27. nedeľu v období cez rok

Skrze vieru sme vstúpili do večného vzťahu s naším Pánom Ježišom Kristom. Žijeme v Bohu a zomreli sme hriechu a spolu s Kristom sme posadení v nebi. /Ef 2,6/ V Kristovi je každý z nás dôležitý, sme spôsobilí a sme milovaní. Satan nás nemôže odviesť od Krista a zničiť našu hodnotu v Božích očiach, aj [...]

2022-10-11T14:27:48+02:0029. septembra 2022|Tags: |

Za čo išiel boháč do pekla? A za čo Lazár do neba? / Homília brata Humberta na 26. nedeľu v období cez rok C

Z dnešného evanjelia nám vyplývajú dva problémy: Prvý problém: za čo šiel boháč do pekla? Ľudia, ktorí si vypočuli podobenstvo Ježišovo o boháčovi a Lazárovi, sa mohli právom pýtať: za čo išiel tento boháč do pekla, predsa nič zlé nevykonal: nikoho neokradol, nikoho nezabil?     […]

2022-10-11T14:38:45+02:0024. septembra 2022|Tags: |

Prezieravé využívanie majetku / Homília brata Alberta na 25. nedeľu v období cez rok C

Bratia sestry, keď sa započúvame do pätnástej kapitoly Lukášovho evanjelia (tri podobenstvá „o radosti z nájdenia“), zistime, že nám zdôrazňuje Božiu iniciatívu pri hľadaní „strateného“, no šestnásta kapitola skôr vyzdvihuje ľudskú odpoveď a zodpovednosť. Hlavnou témou dnešného podobenstva je vzťah k majetku, presnejšie povedané „prezieravé“ využívanie majetku.     […]

2022-10-14T16:01:32+02:0013. septembra 2022|Tags: |

Homília brata Bohuslava na 24. nedeľu v období cez rok C

Milosrdenstvo výnimočným spôsobom okrášľuje ľudské dejiny. Možno je tomu tak i preto, že milosrdenstvo je jedna z vlastností, ktorou sa môžeme podobať Bohu. Celý náš život môže byť školou v tejto dôležitej oblasti. Biblický starovek opisuje príbehy milosrdného Boha, ktorý odpovedá na prosby človeka. Azda najznámejší je príbeh Abraháma, ktorý s Bohom doslova vyjednáva, aby sa zmiloval nad mestom [...]

2022-09-10T19:42:20+02:0010. septembra 2022|

Homília brata Jakuba na 18. nedeľu v období cez rok C

Bratia a sestry. Človeče, kto ma ustanovil za sudcu a dediča medzi vami? Trosku divne a nezvyklo znie tato Kristova odpoveď. Netrúfal si vari riešiť spor dvoch bratov? Alebo im nechcel pomôcť z nepríjemnej situácie? Ani jedno ani druhé. Bol predsa múdrosť sama a nijaký právny problém nemohol byt preň problém. […]

2022-07-30T18:50:10+02:0030. júla 2022|Tags: |