Spoločný život

Apoštoli „mali všetko spoločné“ (Sk 2,44). Vďaka tomu boli slobodní pre kázanie. Zároveň sa tak mohli hlbšie odovzdať životu v láske a mať jedno srdce a jednu dušu. Aj my máme všetko spoločné, aby sme tak naplnili najvyšší cieľ kresťanského života: zjednotiť sa s Kristom prostredníctvom lásky. Život v spoločenstve je teda miestom a prostriedkom pre rast v čnosti. Základ nášho [...]