Život

/Život

Bratia Kristián a Vavrinec v rozhovore pre postoj.sk

Pod nižšie uvedenými linkmi si môžete prečítať rozhovory brata Kristiána a Vavrinca o Klube 25+ a o Veritase. Rozhovor s bratom Kristiánom o počiatkoch Klubu 25+ nájdete tu Rozhovor s bratom Vavrincom tu Prajeme Vám príjemné čítanie.

12. februára 2019|

Novic spomína na cestu do Francúzska

Habit ako športové oblečenie alebo slávne miestne pečivo s príchuťou saponátu, aneb keď sa vydáte na cestu s otázkou: „Kto bol svätý Dominik?“ Presne tak: 4 provincie, 5 krajín, 6 národností, 7 miest, 8 novicov atď. – to všetko na kurze pre frankofónnych novicov, ktorý sa uskutočnil 13. – 18. 1. 2019. Celý sa niesol [...]

9. februára 2019|

Ak sa viera chveje, je živá – zhodnotili ADOM-áci

Po troch mesiacoch sme sa 25. - 27. januára 2019 opäť stretli v zostave stredoškolákov na Pustom dvore v Ábelovej. Náš spoločný víkend sa niesol v duchu myšlienky známeho českého kňaza a teológa Tomáša Halíka: ,, Co je bez chvění, není pevné.“  Víkendom nás sprevádzal br. Lukáš OP, sr. Blažeja a hosťom bola sr. Daniela z košického Gymnázia sv. Tomáša Akvinského. [...]

6. februára 2019|

104-ročný otec Akvinas – Husákov spolužiak – zaujal pozornosť bulvárnych médií …

Jeho evanjeliové svedectvo v duchu našej charizmy preniká do sekulárneho prostredia 🙂 […]

5. februára 2019|

Rozhovor s novovysväteným diakonom bratom Vavrincom

Prečo si sa stal rehoľníkom a prečo dominikánom? Logické odôvodnenie otázky prečo som sa stal rehoľníkom nedokážem sformulovať. Stal som sa rehoľníkom kvôli akejsi príťažlivosti voči dominikánom, ktorá

20. januára 2019|

Náš otec Akvinas sa dožíva 104 rokov

V Dunajskej Lužnej u sestier dominikánok sa 17. januára 2019 konala oslava 104. narodenín P. Akvinasa Juraja Gaburu OP, otca slovenskej dominikánskej rodiny. […]

18. januára 2019|

Diakonská vyvsviacka brata Vavrinca

V nedeľu 13. januára sme v dominikánskom kostole v Košiciach zažili významnú udalosť, pri ktorej  náš spolubrat […]

17. januára 2019|

Bratia za plotom

Naši bratia Damián a Irenej sa ocitli medzi dobrými ľuďmi za plotom. Prečítajte si o tom tu: […]

29. decembra 2018|

Roráty 2018 v Košiciach

Niekoľkými fotografiami by sme vám chceli pripomenúť atmosféru tohtoročných rorátnych sv. omší. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí ich s nemalým úsilím […]

16. decembra 2018|

Nový preklad brata Česlava

Vo vydavateľstvo Premedia nedávno vyšlo dielo dánskeho kresťanského filozofa Sørena Kierkegaarda Choroba na smrť, ktoré preložil br. Česlav Peter Šajda OP. […]

12. decembra 2018|
// Omit closing PHP tag to avoid "Headers already sent" issues.