Úvod / Život

Život

Prenesenie ostatkov svätého Dominika

V dominikánskom kalendári je 24. máj spomienkou na Prenesenie relikvií svätého Dominika (1172/3-1221). Je jedinou takouto spomienkou, ktorá zostala po liturgických revíziách zo začiatku 60. rokov 20. storočia . Predtým si dominikáni pripomínali prenesenia ostatkov sv. Kataríny Sienskej a pred reformami sv. Pia X. tiež sv. Petra mučeníka a sv. Tomáša Akvinského. Smrť svätého Dominika [...]

2024-05-24T09:48:38+02:0024. mája 2024|

Duchovná obnova Šaštín

Počas víkendu 3. - 5. mája 2024 sa uskutočnila duchovná obnova v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, ktorú zorganizovalo bratstvo Sv. Dominika z farnosti Skalica. Témou obnovy bola kniha "GENEZIS", a prednášajúci bol otec Irenej Fintor OP zo Zvolena. Kniha Genezis nás okrem iného prevádza životom Abraháma, ktorý bol otcom viery. Jeho viera bola [...]

2024-05-23T11:33:05+02:0023. mája 2024|

Brat Matej OP: Na oslavách 30 rokov Dominikánskeho mariánskeho centra privítame vzácneho hosťa

V roku 1994 založili slovenskí bratia dominikáni Dominikánske mariánske centrum za účelom spravovania ružencových bratstiev na Slovensku. Pri príležitosti osláv 30 rokov fungovania tejto inštitúcie navštívi Slovensko generálny promótor pre ruženec, brat Lawrence Lew z Veľkej Británie. O programe návštevy, ktorá bude už najbližší víkend v Košiciach a v Bratislave, nám porozprával promótor pre ruženec [...]

2024-05-14T06:14:16+02:0014. mája 2024|

Tri časti fatimského tajomstva

Panna Mária sa zjavovala vo Fatime od mája do októbra v roku 1917, teda šesťkrát za sebou, vždy 13. deň v mesiaci (výnimkou bol mesiac august, keď boli deti držané vo väzení, Panna Mária sa im zjavila 19. a na inom mieste ako zvyčajne). Pri treťom, júlovom zjavení zverila nebeská Matka trom vizionárom tajomstvo, o [...]

2024-05-13T09:32:50+02:0013. mája 2024|

Blahoslavená Imelda – patrónka prvoprijímajúcich

Imelda Lambertini sa narodila v Bologni začiatkom 14. storočia v šľachtickej rodine. Jej otec bol gróf Egano Lambertini a bol to bohatý, mocný a odvážny muž. Obaja jej rodičia boli veľmi zbožne žijúci katolíci a bolo známe, že boli neobyčajne dobročinní voči chudobným a tiež ku kláštorom a rehoľníkom, ktorí nemali žiadny zdroj príjmu, pretože [...]

2024-05-10T09:38:46+02:0010. mája 2024|

Ohliadnutie za Jarnou tomistickou školou II.

Jarná tomistická škola, podujatie konané od 26. do 28. apríla v kontemplatívnom centre v Ábelovej, blízko Detvy, oslovuje srdcia a mysle mladých hľadajúcich smer a zmysel vo svojom živote. Jej témou bola "Samota a Spoločenstvo", s dôrazom na rozlišovanie povolania, sviatosť manželstva a sviatosť kňazstva. Stredoškoláci, vysokoškoláci ako aj mladí pracujúci sa uprostred spoločenstva, [...]

2024-05-04T09:24:21+02:004. mája 2024|

Svätý pápež Pius V. – v búrlivých časoch pevne držal v rukách ruženec

Antonio Ghislieri vstúpil ako 14-ročný do Rehole kazateľov a prijal rehoľné meno Michele.  Po zvolení za pápeža vo veku 62 rokov zostal oddaný svojmu rádu a pod pápežským odevom nosil dominikánsky habit. Ako rehoľník, ale aj biskup a neskôr pápež trávil veľa času modlitbou, meditáciou a prísne sa postil. El Greco: Portrét Pia V. [...]

2024-04-29T22:31:54+02:0029. apríla 2024|

Mystické skúsenosti svätej Kataríny Sienskej

Svätá Katarína Sienská sa narodila v roku 1347 v Siene v Taliansku. Zomrela v roku 1380 vo veku 33 rokov. Katarína prežívala počas svojho života rad mystických zjavení a duchovných skúseností. Tieto zjavenia mali hlboký vplyv na jej učenie a službu a sú podrobne zdokumentované v jej spisoch a spisoch jej spoločníkov. Zjavenie mystického zasnúbenia [...]

2024-04-29T10:02:50+02:0029. apríla 2024|

Ohliadnutie za Jarnou tomistickou školou I.

Od piatka do nedele 19. až 21. apríla sme sa zúčastnili na Jarnej tomistickej škole, ktorá sa uskutočnila na Pustom dvore, Ábelová. Téma tejto víkendovej akcie bola „Samota a spoločenstvo“. Pod vedením brata Samuela OP a brata Ireneja OP sme hlbšie nazreli do tajomstiev a teologických právd sviatostí manželstva a kňazstva. Skrze prednášky, moderovanú diskusiu, aj početné spontánne [...]

2024-04-26T13:36:06+02:0025. apríla 2024|