Život

Home/Život

Brat Česlav Šajda: Duch Svätý preniká aj tam, kde by sme ho pre naše obmedzené poznanie nečakali

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť [...]

2023-05-27T19:15:35+02:0027. mája 2023|

Prior Irenej Fintor: V reholi je všetok majetok spoločný

Rehoľa je premyslenou štruktúrou, v ktorej podobne ako vo včeľom úli má život svoje presné princípy a pravidlá. Oponu nepoznaného života za múrmi kláštora nám trošičku poodhalill prior zvolenského konventu, otec Irenej Fintor OP. Mal by byť prior v reholi predovšetkým otcom? V niektorých mníšskych tradíciách sa predstavený volá opát, tiež v angličtine Abbot, čo pochádza [...]

2023-05-22T10:04:41+02:0022. mája 2023|

Jubilejný rok svätého Tomáša: Nanebovstúpenie Pána

Nanebovstúpenie Pána je tak trochu tajomná udalosť dejín spásy. Pozrieme sa, ako ju videl a vo svojich dielach komentoval svätý Tomáš Akvinský. Ježiš ako nebeský Vládca. Tomáš Akvinský zdôrazňuje, že Nanebovstúpením sa Ježiš vzdáva svojho pozemského tela a stúpa do nebeskej slávy, aby zaujal svoje miesto po pravici Otca. Prítomnosť Krista v Cirkvi. Po Nanebovstúpení [...]

2023-05-17T19:50:48+02:0017. mája 2023|

Blahoslavená Imelda inšpiruje detskou čistotou a veľkou láskou

Či môže niekto prijať Ježiša do svojho srdca, a nezomrieť? Už ako dieťa kládla rodičom túto otázku a zdá sa, že sa v jej živote naplnila do bodky. Ako desaťročná vstúpila Imelda do kláštora dominikánok vo Valdipietro na predmestí Bologne. Veľmi milovala Ježiša v Eucharistii a túžila po spojení s ním. Vzhľadom na vtedajšie predpisy [...]

2023-05-11T14:31:02+02:0011. mája 2023|

Dobré úmysly, autentická sloboda a šťastný život

V dňoch 28.4. - 1.5.2023 sa na Pustom Dvore na Ábelovej s veľkou radosťou znovu stretla naša skupina stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska. Bolo to naše posledné stretnutie v tomto školskom roku. Téma tohto predĺženého víkendu bola Dobré úmysly, autentická sloboda a šťastný život. Na danú tému sme sa pozreli s bratom Samuelom OP, sestrou Danielou OP a s vysokoškolákom Sebastiánom [...]

2023-05-04T17:24:21+02:004. mája 2023|

Katarína – učiteľka Cirkvi, ktorá sama nevedela písať

Svätá Katarína Sienská sa narodila počas morovej epidémie v talianskej Siene 25. marca 1347. Bola 24. z 25 detí v rodine Giacoma a Lapa Benincasa. Katarína sa narodila ako dvojča, ale jej sestra Giovanna žila len niekoľko týždňov. Jej otec bol farbiarom látok. Giovanni di Paolo: Mystické manželstvo svätej Kataríny Sienkej Ako dieťa [...]

2023-04-28T12:21:43+02:0029. apríla 2023|

Smrť a čo ďalej?

V dňoch 21.4. – 23.4. sa v Dominikánskom kontemplatívnom centre Pústý Dvor na Ábelovej stretla najmladšia vetva Dominikánskej rodiny, a to vysokoškoláci z ADOM-u. Posledné stretnutie vysokoškolákov v tomto akademickom roku sa nieslo v celkom trefnej téme: Smrť a čo ďalej? Mohlo by sa zdať, že nás, mladých, ktorí oplývame životom, radosťou i entuziazmom sa takáto téma až tak netýka. Toto [...]

2023-04-26T18:44:57+02:0026. apríla 2023|

Jubilejný rok svätého Tomáša: Tomášovo detstvo a domáce väzenie

Giovanni di Paolo: St. Thomas Aquinas Confounding Averroes (Public domain) Tomáš sa narodil na zámku Roccasecca medzi Neapolom a Rímom v šľachtickej rodine ako tretí syn a siedme dieťa grófa Landolfa z Akvinu a kontesy Teodory. Od piatich rokov ho vychovávali v benediktínskom opátstve v Monte Casino. Údajne bol taký bystý, že už [...]

2023-04-25T12:29:31+02:0025. apríla 2023|

O čnostiach s Tomášom Akvinským: Statočnosť + záver

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Naprieč celou Bibliou nachádzame príbehy o nenápadných tichých ženách, ktoré preslávila ich statočnosť. Od kráľovnej Ester cez Zuzanu až po Pannu Máriu. Ich statočnosť je ospevovaná, chválená a vyzdvihovaná. Svätý Tomáš Akvinský definuje statočnosť dvojakým spôsobom. Môže ísť o akúsi pevnosť mysle počas bežných udalostí, kedy si napríklad stojíme za svojím presvedčením. Rovnako [...]

2023-04-14T14:51:25+02:0014. apríla 2023|

O čnostiach s Tomášom Akvinským: Šľachetnosť

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Šľachetnosť. Ušľachtilý. Šľachetný. Šľachta. Myslím si, že slovo šľachetnosť nepatrí medzi každodenne používané slová bežného človeka. Znie skôr ako cnosť, ktorá ľuďom patrila kedysi. Pri slove šľachetnosť si predstavím rytiera, ktorý svojimi udatnými, odvážnymi a hrdinskými činmi zachráni princeznú a dostane sa mu obdiv celého kráľovstva. Je však šľachetnosť naozaj [...]

2023-04-12T09:18:04+02:0012. apríla 2023|