Úvod / Život

Život

Hriech a Odpustenie – ADOM SŠ

Na novembrovej stredoškolskej Ábelovej, ktorá prebiehala v dňoch od 24. do 26. novembra, sme pokračovali v čítaní knihy od Timothyho Radcliffa. Už v auguste sme sa vybrali na cestu viery, na ktorú nás Boh pozýva. Je to cesta plná dobrodružstva a spoznávania, cesta na ktorej sa snažíme byť živí v Bohu. Ale vieme, že [...]

2023-12-03T20:16:37+01:003. decembra 2023|

Dominikánsky mesiac pokoja sa v roku 2023 zameria na Amazóniu

Jedným z dôležitých výsledkov osláv 800. jubilea rehole kazateľov, ktoré sme si pripomenuli v roku 2016, bolo upriamenie sa na to, aby sme boli pri kázaní zástancami mieru ako svätý Dominik. V rámci globálnej dominikánskej solidarity určil vtedajší magister rehole Bruno Cadoré, že každý rok počas Adventu sa dominikánska rodina zameria na jednu krajinu, ktorej [...]

2023-12-04T05:15:44+01:003. decembra 2023|

Ako je to s obetou?

Obeta je ťažká. Začína sa to v bode, že ​​je ťažké pochopiť, prečo by sme sa vôbec mali obťažovať. Ako človek, ktorý tiež bojuje s neochotou v obetavosti, som sa obrátil na dôveryhodného brata (Tomáš Akvinský), aby som si túto vec vyjasnil. „Obetu“ zvyčajne chápeme ako „vzdanie sa niečoho“ alebo „vykúpenie sa u Boha“ alebo [...]

2023-11-28T22:47:25+01:0028. novembra 2023|

Nielen štvrtý pilier – apoštolát

Prvá Jesenná tomistická škola sa niesla, podobne ako iné letné dominikánske školy, v znamení spoločnej modlitby a osobného rozjímania, prednášok s diskusiami a večerných rozhovorov či hier, ako to už mnohí poznajú. 20 mladých sa rozhodlo stráviť predĺžený víkend na Ábelovej zamýšľaním sa nad nie vždy jednoduchými textami sv. Tomáša. Už tento krok je sám [...]

2023-11-27T09:59:57+01:0026. novembra 2023|

Prečo sa svätá Katarína Alexandrijská zobrazuje s kolesom

O dnešnej svätici toho nevieme veľa. Uctievaná bola ako najmä v stredoveku, napriek tomu býva jej historická existencia často spochybňovaná. Zachovalo sa niekoľko legiend. Podľa nich žila v 3. storočí. Jej úcta sa však začala šíriť až v 8. storočí. Po Druhom vatikánskom koncile bol jej kult obmedzený na ľubovoľnú spomienku a zachovaný len v [...]

2023-11-23T15:14:36+01:0025. novembra 2023|

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov, kým všetko objímalo hlboké ticho, zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu, ktorá sprevádza našu Rehoľu od jej počiatkov a  učí nás Slovo prijímať, žiť a hlásať. Požehnaná Mária, Panna [...]

2023-11-19T08:40:30+01:0019. novembra 2023|

Dnes sa modlíme za členov ružencových bratstiev

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov, kým všetko objímalo hlboké ticho, zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu, ktorá sprevádza našu Rehoľu od jej počiatkov a  učí nás Slovo prijímať, žiť a hlásať. Požehnaná Mária, Panna [...]

2023-11-18T08:54:52+01:0018. novembra 2023|

Dnes sa modlíme za spolupracovníkov a dobrodincov rehole

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov, kým všetko objímalo hlboké ticho, zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu, ktorá sprevádza našu Rehoľu od jej počiatkov a  učí nás Slovo prijímať, žiť a hlásať. Požehnaná Mária, Panna [...]

2023-11-17T10:17:25+01:0017. novembra 2023|

Prvé slobodné kroky

Pád totalitného režimu v novembri 1989 priniesol nemalú úľavu pre cirkev a vieru. Život v slobodnom svete sa začal nanovo prebúdzať a obnovovať. Nemožné sa stalo možným a sen realitou. Pripravili sme krátky prehľad toho, čo sa dialo v katolíckom svete po Nežnej revolúcii.   Vymenovanie nových biskupov. Rokovania medzi Vatikánom a Prahou o vymenovaní [...]

2023-11-16T18:30:42+01:0017. novembra 2023|

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov, kým všetko objímalo hlboké ticho, zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu, ktorá sprevádza našu Rehoľu od jej počiatkov a  učí nás Slovo prijímať, žiť a hlásať. Požehnaná Mária, Panna [...]

2023-11-16T06:39:40+01:0016. novembra 2023|