Život

Home/Život

Život na Pustom Dvore

Ábelová – Pustý Dvor je miestom, kde sa Boh dotýka človeka. Počas roka sa tu koná množstvo akcií, krásnych stretnutí či duchovných obnov. Avšak nič z toho, čo bolo naplánované počas posledných mesiacov, sa nemohlo uskutočniť... No napriek tomu sa život na tomto krásnom mieste nezastavil. Aby sem ľudia mohli prichádzať, je potrebné starať sa [...]

2020-05-26T18:28:37+02:0026. mája 2020|

Sú choroby a nešťastia Božím trestom pre ľudstvo?

Skôr ako sa dostaneme k tomu, čo nám o chorobách a nešťastiach hovorí Sv. Písmo, začnime s trochou filozofie. Aristoteles a neskôr aj sv. Tomáš Akvinský všeobecne rozlišujú štyri príčiny vecí, či udalostí. Vezmime si takú sochu Piety. Z čoho je vytesaná? Z mramoru. Mramor je teda jej materiálna príčina. Koho socha zobrazuje? Trpiacu Božiu Matku. Jej zobrazenie je formálnou príčinou [...]

2020-04-06T21:30:18+02:006. apríla 2020|

Text od brata Gabriela o duchovnom prijímaní

V situácii, keď sa v najbližších dvoch týždňoch nebudú môcť konať verejné sv. omše ani pobožnosti, je dôležité zotrvať v spojení s Kristom a Cirkvou ako spoločenstvom veriacich. Je to o to ťažšie, že sme v pôstnom období, do ktorého mnohí z nás vstupovali aj s predsavzatím hojnejšej účasti na sv. omšiach s častejším pristupovaním k Eucharistii. […]

2020-03-11T10:14:37+01:0011. marca 2020|

Jóbovi priatelia alebo niečo o jablkách v župane

Spolu s Jóbovými priateľmi sme počas víkendu ADOM pre vysokoškolákov (21. - 23. februára 2020) už tradične v Dominikánskom kontemplatívnom centre Pustý dvor nechali konfrontovať náš pohľad na Boha, ako ho poznáme. Jóbova skúška utrpenia nám odhalila zákutia našej duše, narušila „vierový“ tradicionalizmus a uzdravovala náš pohľad na Toho, ktorého nemožno poznať. Jóbových priateľov nám [...]

2020-03-04T19:13:22+01:004. marca 2020|

ADOM prehodnocoval i plánoval

Počas víkendu od 14. do 16. februára 2020 sa v kláštore bratov dominikánov vo Zvolene uskutočnilo organizačné stretnutie ADOM-u. Skupina bratov dominikánov, sestier dominikánok a mladých ADOM-ákov spoločne reflektovala uplynulých päť rokov pôsobnosti dominikánskej mládeže. Spoločne uvažovali o tom, kam a akou cestou by sa mala poberať, čo súčasný mladý človek potrebuje a hľadá. Pri organizovaní sa bližšie zamerali [...]

2020-02-17T23:13:45+01:0017. februára 2020|