Úvod / Život / Stránka 2

Život

Klauzúrna sestra Mária Cecília OP: Modliť sa za iných je krásne povolanie

Súčasťou dominikánskej rehole sú už od čias svätého Dominika aj kontemplatívne mníšky žijúce v klauzúre. Na Slovensku takýto kláštor nemáme, ale niekoľko slovenských sestier našlo svoje miesto v kláštoroch v Česku, Poľsku či Taliansku. Sestra Mária Cecília pochádza z oravskej obce Novoť. Je najstaršia z piatich súrodencov, s rodičmi sa každý deň modlili za duchovné [...]

2024-04-26T13:35:07+02:0024. apríla 2024|

Spomíname na brata Reginalda Garžíka

Náš brat Reginald Augustín Garžík (1. augusta 1842 - 22. apríla 1926) pochádzal zo Spišského Hrušova. K dominikánom vstúpil v roku 1862. Noviciát absolvoval v Grazi a večné sľuby skladal vo Viedni. Tu bolo aj jeho prvé kňazské pôsobisko. Od roku 1876 pôsobil v Košiciach, viackrát aj vo funkcii priora. Staral sa o košické ružencové [...]

2024-04-22T09:36:28+02:0022. apríla 2024|

Ježiš – Dobrý pastier

Štvrtá veľkonočná nedeľa sa nazýva Nedeľou Dobrého pastiera, pretože sa číta z Evanjelia podľa Jána, kde Ježiš hovorí o sebe ako o dobrom pastierovi.  V minulosti sa toto čítanie prednášalo na Tretiu veľkonočnú nedeľu, ale počas revízie Lectionára (cirkevnej knihy čítaní) po Druhom vatikánskom koncile bola stať evanjelia o Dobrom pastierovi o týždeň odložená, aby [...]

2024-04-19T14:06:57+02:0020. apríla 2024|

Otec Gabriel: Dnes sa pri kanonizácii skúma aj mobil a mailová komunikácia kandidáta procesu

V druhej časti rozhovoru o kanonizácii sa otca Gabriela Hunčagu spýtame konkrétnejšie na niektoré aspekty svätosti a pozrieme sa na relikvie a ich význam.  Prečítajte si aj prvú časť rozhovoru o kanonizácii Aké podmienky musí spĺňať kandidát na to, aby mohol byť svätorečený? Prvá vec je, čo by mala spĺňať osoba, ktorá je kandidátom svätosti [...]

2024-04-18T21:02:44+02:0018. apríla 2024|

Barbarská noc v apríli 1950 – pokus o likvidáciu mužských reholí

Po tom, ako sa vo februári 1948 dostala v Československu k moci komunistická strana, začal sa otvorený boj proti cirkvám a veriacim. Viera v Boha bola považovaná za prežitok a podľa marxisticko-leninských téz bolo náboženstvo „ópiom ľudstva“. Jedným z plánovaných radikálnych opatrení bola likvidácia mužských a ženských kláštorov, ku ktorej štátna moc pristúpila v roku [...]

2024-04-18T09:07:52+02:0015. apríla 2024|

Čím svet pohŕda, to si Boh vyvolil… Svätá Margaréta – nemilované a odvrhnuté dieťa

„Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme“ (Ž 27, 10). Margaréta sa narodila ako slepé a postihnuté dievčatko. Na svet prišla okolo roku 1287 na hrade Metola na území Pápežského štátu. Jej zámožní rodičia sa za ňu hanbili a skrývali ju. Našla ju slúžka a dala jej meno Margaréta. V [...]

2024-04-13T15:45:09+02:0013. apríla 2024|

Božie milosrdenstvo ako jedinečný Boží zámer s ľudstvom

V sérii zjavení svätej Márii Faustíne Kowalskej v 30. rokoch 20. storočia náš Pán vyzval, aby sa v nedeľu po Veľkej noci slávil zvláštny sviatok. Dnes ten sviatok poznáme ako Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorú pomenoval pápež sv. Ján Pavol II. pri kanonizácii sv. Faustíny 30. apríla 2000. Pán vyjadril svoju vôľu ohľadom tohto sviatku vo [...]

2024-04-05T11:24:35+02:005. apríla 2024|

Cirkev a svet – ADOM VŠ

V dňoch 15. – 17. 3. 2024 sa tradične na Pustom dvore stretla skupina vysokoškolákov a mladých pracujúcich ADOM-ákov, aby sa spolu s fr. Lukášom a sr. Justínou zahĺbili do témy: Cirkev a svet. Aké je miesto Cirkvi vo svete? Ako chápe Cirkev pápež František? Odpovede na tieto dve nosné otázky sme hľadali v sobotu doobeda pri spoločnom čítaní a diskusii [...]

2024-03-28T23:07:53+01:0028. marca 2024|

Veľkonočné trojdnie – vrchol liturgického roka

Svätý týždeň sa začína Palmovou (Kvetnou) nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí [...]

2024-03-27T17:47:18+01:0027. marca 2024|

Brat Rafael: Čo splatíme na zemi za pár centov, bude vo večnosti stáť milióny

Štyridsaťdňový pôst vrcholí Svätým (Veľkým) týždňom a naše pôstne zriekanie sa bude zavŕšené pôstom na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok). Skúsme si pripomenúť význam odopierania si jedla a s tým spojeného určitého stupňa diskomfortu, aby sme tento deň prežili v tom správnom naladení. Slovo prenecháme bratovi Rafaelovi Tresovi OP.    Prečo stanovila Cirkev na Veľký [...]

2024-03-27T08:23:43+01:0027. marca 2024|