Život

Home/Život

O čnostiach s Tomášom Akvinským: Pokora

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Všimla som si, že v našich kresťanských kruhoch je celkom obľúbená takáto predstava pokory: ak som pokorná, nemôžem o sebe povedať kompliment, pochváliť sa – pretože to by značilo moju pýchu. Ak som pokorná, nemôžem sa prihlásiť do nejakej úlohy, na ktorú mám talent – veď predsa určite je okolo [...]

2023-03-03T19:09:49+01:003. marca 2023|

Otec Matej Šulik: Kresťan sa nepostí kvôli kráse ani kvôli zdraviu, ale z lásky

Pôst je pre kresťana časom pre zatiahnutie na hlbinu, spoznanie toho, čo má v živote skutočný význam, pre priblíženie sa k Bohu. Cieľom nie je podať strhujúci výkon, ale nechať sa strhnúť Božou láskou. Viac v rozhovore s Matejom Šulikom OP. Ako prežívajú Pôst dominikáni? Čo je iné ako v ostatných liturgických obdobiach? Pôstne obdobie [...]

2023-03-03T15:17:50+01:002. marca 2023|

List dominikánskej rodine k výročiu ruskej invázie na Ukrajine

Milé sestry, milí bratia, 24. februára uplynul rok od začiatku vojny v plnom rozsahu na Ukrajine. Snáď nikto z nás nečakal, že sa tak rýchlo stane najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od konca 2. svetovej vojny. To, čo sa deje na Ukrajine, zasahuje ľudské srdcia aj v najvzdialenejších kútoch našej planéty. Nedokázali sme si predstaviť, [...]

2023-03-03T15:19:04+01:001. marca 2023|

O čnostiach s Tomášom Akvinským: Úvod + miernosť

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Čnosti. Vytrácajú sa z nášho slovníka, vytrácajú sa z nášho „šatníka“. Čnosti sa dnes nenosia. Zrejme aj preto, lebo predstava čnostného človeka sa nám skôr spája s postavou suchopárneho a nudného človeka, ktorý si odopiera všetko to, čo je príjemné. No takáto predstava je na míle vzdialená od skutočnosti! Čnosti [...]

2023-02-28T14:46:20+01:0028. februára 2023|

V košickom konvente drieme kus histórie

Kláštor dominikánov v Košiciach je najstarším dominikánskym kláštorom spomedzi tých, ktoré sú dodnes v prevádzke. Prvé konventy na území Slovenska boli založené v Trnave, Banskej Štiavnici, Košiciach, Komárne a vo Veľkom Šariši. Dominikáni v Košiciach postavili v gotickom štýle kláštor a Kostol Nanebovzatia Panny Márie, dnes najstarší kostol v Košiciach. Odvtedy košickí dominikáni čelili viacerým [...]

2023-02-27T15:43:25+01:0027. februára 2023|

Popolcová streda: Prach a vzkriesenie

Pôst časom na ľútosť, na to, aby sme sa cítili zlomení ťarchou svojich hriechov a robili pokánie, je to však tiež čas nechať sa pretvárať Bohom, ktorý nám dal život a sľubuje víťazstvo nad hriechom a smrťou. „Pamätaj, človeče, že si prach; a na prach sa obrátiš." Je to, akoby sa dielo stvorenia začalo znova: [...]

2023-02-22T09:17:34+01:0022. februára 2023|

Posledný súd maliara Fra Angelica

Blahoslavený Ján z Fiesole, známejší skôr pod menom Fra Angelico bol dominikánsky kňaz 15. storočia. Plody svojej kontemplatívnej modlitby rozdával prostredníctvom obrazov. Maľoval kláštor vo Florencii, na žiadosť pápeža Eugena vymaľoval kaplnku v Bazilike svätého Petra a v Apoštolskom paláci a na žiadosť pápeža Mikuláša V. vyzdobil jeho súkromnú kaplnku a pracovňu. Jeho diela nájdeme [...]

2023-02-18T09:52:48+01:0018. februára 2023|

Vtelenie ako príbeh, ktorý chceme rozprávať

Počas víkendu od 10. do 12. februára sa na Pustom Dvore na Ábelovej stretli vysokoškoláci a pracujúci plní elánu pre spoznávanie príbehu Kristovho vtelenia. Cieľom stretnutia bolo prehĺbiť naše poznatky a postrehy, ktoré sme nadobudli na predošlom Kristologickom cykle a aplikovať ich do našich životov. Programom nás sprevádzali br. Lukáš a sr. Justína. Zároveň sme boli radostní [...]

2023-02-16T15:03:58+01:0016. februára 2023|

Provinciál Damián Mačura: Keď človek žije sám, ľahko uverí falošnej predstave o vlastnej šikovnosti a dokonalosti

Dominikánska spiritualita stojí na štyroch pilieroch. Sú nimi kázanie, spoločný život, modlitba a liturgia a nakoniec štúdium. Každý z nich má v živote dominikána dôležité a nezameniteľné miesto. Viac nám porozpráva azda ten najpovolanejší - provinciál Damián Mačura OP.  Už z názvu rehole - Ordo Praedicatorum, Rehoľa kazateľov - tušíme, že hlavným poslaním dominikánov bude [...]

2023-02-14T13:47:32+01:0015. februára 2023|

Blahoslavený Jordán Saský, nástupca svätého Otca Dominika

Po smrti svätého Dominika 6. augusta 1221 bol v roku 1222 zvolený za jeho nástupcu Jordán Saský. Jordán pochádzal zo šľachtickej nemeckej rodiny grófov z Ebersteina. Štúdiá začal vo svojej rodnej krajine a dokončil ich na Parížskej univerzite. Hoci nebol bohatý, zaviazal sa sľubom, že každý deň darujeí almužnu prvému chudobnému, ktorého stretne. Keď sa [...]

2023-02-11T15:26:06+01:0013. februára 2023|