Život

Home/Život

Spomíname: Pred 10 rokmi zomrel páter Vojtech Rakovský

Pred 10 rokmi, 21. augusta 2013 zomrel dominikán Vojtech Peter Rakovský. Dones ho mnohí máme v pamäti ako väzenského kňaza, pretože od roku 2006 pôsobil ako správca väzenskej farnosti Obrátenia sv. Pavla v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove. Páter Vojtech ako vyštudovaný strojár pracoval v Plzni v [...]

2023-08-28T10:07:30+02:0021. augusta 2023|

Svätý Hyacint, ochranca Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie

Svätý Hyacint Poľský sa pôvodne volal Jakub (poľsky Jacek). Istý životopisec jeho meno zamenil a odvtedy je známy ako svätý Hyacint. Narodil sa v roku 1183 ako syn šľachtica Eustacha Końského. V Taliansku sa zoznámil s novovzniknutým rádom sv. Dominika a v roku 1220 bol po noviciáte prijatý do rehole. Svätec sa zobrazuje so sochou [...]

2023-08-17T15:26:54+02:0017. augusta 2023|

Brat Alan Dely OP: Hľadieť na Nanebovzatú znamená hľadieť do budúcnosti so životodarnou nádejou

Dogma o Nanebovzatí Panny Márie v znení „Nepoškvrnená a ustavične panenská Božia Matka Mária bola po ukončení svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy“ bola schválená v roku 1950. Prečo až tak neskoro? Čo predchádzalo jej vyhláseniu a aký význam má Máriino Nanebovzatie pre život kresťana? O tejto téme sa rozprávame [...]

2023-08-15T14:13:54+02:0015. augusta 2023|

Sľubujem…

"Sľubujem poslušnosť Bohu, Panne Márii, svätému Dominikovi a svojmu rehoľnému predstavenému..." To sú v skratke slová, ktorými sa v dominikánskej reholi  novic po ročnej skúšobnej dobe zasväcuje Bohu pre službu v jeho Cirkvi na určitú dobu. A hoci už v noviciáte žije dominikánskym spôsobom života, až týmto rehoľným sľubom, či rehoľnou profesiou, sa naplno stáva [...]

2023-08-16T10:48:45+02:0014. augusta 2023|

Duchovná obnova pre rodiny s deťmi na Ábelovej

Pramene duchovného života. Tak znel názov duchovnej obnovy s otcom Matúšom pre žilinské rodinné spoločenstvo Hlas na púšti.  Na ábelovskom Pustom dvore sa stretla takmer 30-členná partia rodín s deťmi, aby tu strávili týždeň v príjemnom odľahlom  prostredí ďaleko od hluku a svetiel mestského uponáhľaného života. Začiatok týždňa bol časom dovolenky a akéhosi teambuildingu, od [...]

2023-08-14T14:04:44+02:0014. augusta 2023|

Svätý Dominik trávil svoj čas v rozhovore s Bohom alebo o Bohu

Za každú hodinu, ktorú kázal, strávil Dominik veľa hodín v modlitbách. Povedal svojim bratom, že ich kázanie by malo byť ovocím ich rozjímania. Dominik sa narodil v španielskom Calarogu okolo roku 1170. Ako štrnásťročný odišiel študovať na univerzitu v Palencii v kráľovstve Leon. V tom čase bola krajina sužovaná hrozným hladomorom. Dominik predal svoje vzácne [...]

2023-08-03T16:39:16+02:008. augusta 2023|

Pane, dobre je nám tu…

Sviatok Premenenia Pána sa v Cirkvi slávil v rôznych formách už od 9. storočia. Pevný dátum sviatku, 6. august, zaviedol pápež Kalixt III. v roku 1456. Sviatok bol ustanovený aj ako pamiatka na úspešnú obranu Belehradu pred tureckými nájazdmi v júli tohto roku. V liturgii čítame perikopu o Premenení Pána aj na druhú pôstnu nedeľu. [...]

2023-08-03T16:51:46+02:005. augusta 2023|

Sen blahoslavenej Jany, matky svätého Dominika

Matka svätého Dominika a blahoslaveného Mannesa, blahoslavená Jana sa narodila v prominentnej rodine d'Aza a vydala sa za Felixa de Guzman. Mali štyroch synov a dcéru. Keď dvaja starší chlapci vyrástli, išla do opátstva v Silos poprosiť o ďalšieho syna. Svätý Dominik zo Silosu jej vo sne povedal, že chlapec, ktorý sa jej narodí, bude [...]

2023-08-01T20:50:05+02:002. augusta 2023|

Vezmite a čítajte

Pamätám sa, že ako dospievajúci som čítal knihu írskeho dominikána o. Paul O'Sullivana. Táto malá knižka, Jednoduchý spôsob, ako sa stať svätým, obsahovala niekoľko inšpiratívnych rád pre mladého človeka, ktorý začína žiť duchovný život. Jedna taká rada mi zostala v priebehu rokov: „jednoduchý a účinný spôsob, ako dosiahnuť mimoriadny stupeň svätosti, je duchovné čítanie“. Tento [...]

2023-07-28T17:22:42+02:0029. júla 2023|

Putovali s nádejou za NÁDEJOU

V dňoch od 17. - 23. júla 2023 sa uskutočnilo Putovanie s dominikánmi. Začali sme v Banskej Bystrici, v strede nášho Slovenska. Cieľom bolo dôjsť do Banskej Štiavnice s niekoľkými zastávkami. Navštívili sme Kordíky, Kremnické Bane, Žiar nad Hronom a Sklené Teplice. Počas našej cesty sme sa navzájom spoznávali, obdivovali sme nádhernú prírodu a [...]

2023-07-28T17:20:43+02:0028. júla 2023|