Život

Home/Život

Jubilejný rok svätého Tomáša: O losovaní

Ako postupovať v situáciách, keď sa nevieme rozhodnúť, nevieme si vybrať z viacerých možností? Nevidíme do budúcnosti, a preto nie sme schopní zvážiť dôsledky svojho konania. Zjavuje sa Božia vôľa cez to, keď si hodíme mincu alebo náhodne otvoríme Sväté písmo? Odpoveď na túto otázku dal svätý Tomáš Akvinský svojmu priateľovi Jakubovi z Tonenga v [...]

2023-07-25T12:33:57+02:0025. júla 2023|

Svätá Mária Magdaléna vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

Na úvod treba zdôrazniť, že videnia blahoslavenej Anny Kataríny Emerichovej, nemeckej mystičky 19. storočia, patria medzi súkromné zjavenia, ktoré nie sú cirkevne uznané. Katechizmus Katolíckej cirkvi sa k podobným zjaveniam vyjadruje takto: „Kresťanský poriadok spásy (oeconomia christiana) ako nová a definitívna zmluva nikdy nepominie a pred slávnym zjavením nášho Pána Ježiša Krista už nemožno očakávať [...]

2023-07-24T13:35:06+02:0021. júla 2023|

700 rokov od kanonizácie svätého Tomáša Akvinského

Po dvoch vyšetrovaniach, ktoré zahŕňali viac ako sto vypovedajúcich svedkov, bol taliansky dominikánsky teológ a filozof Tomáš Akvinský (1225 – 1274) 18. júla 1323 oficiálne vyhlásený za svätého rímskokatolíckej cirkvi pápežom Jánom XXII. pápežskou bulou Redemptionem misit. O umiestnení jeho telesných pozostatkov sa viedli desaťročia spory. V tradícii je známy ako Doctor angelicus (anjelský učiteľ, [...]

2023-07-08T20:02:38+02:0018. júla 2023|

Mária, Matka svätého Dominika

Synovská láska k Márii je základným aspektom dominikánskej spirituality. Rád svätého Dominika je Rád blahoslavenej Márie. Náš Rád bol založený na jej príhovor a je podporovaný jej pomocou už osem storočí. Rád by dlho neprežil, keby sa spoliehal iba na múdrosť svojich mužov, učenosť svojich učencov alebo rétoriku svojich kazateľov. Ak by sa z nášho [...]

2023-07-10T12:15:15+02:0010. júla 2023|

Brat Mannes v relácii Pod javiskom

Hosťom moderátora Daniela Heviera v relácii Pod javiskom bol brat Mannes. Známy slovenský spisovateľ a člen tretieho rádu sv. Dominika, Daniel Hevier si do relácie Pod javiskom, ktorú vysiela TV Lux, pozval, ako to sám uviedol, svojho šéfa, brata Mannesa Marušáka OP, provinčného promotóra laických dominikánov na Slovensku. Nenechajte si ujsť osobné svedectvo nášho brata [...]

2023-07-06T11:50:26+02:006. júla 2023|

Odpovede pomáhal nájsť aj brat Samuel

Na stretnutie organizácii Fórum života a Centra konkrétnej pomoci Femina, ktoré sa konalo v stredu 28. júna v Banskej Bystrici, bol pozvaný aj morálny teológ brat Samuel. Zúčastnení zástupcovia pro-life hnutí a zároveň spoločností, ktoré sa usilujú o adresnú pomoc tehotným ženám, mali možnosť rozobrať konkrétne prípady, s ktorými sa vo svojej práci stretávajú, a [...]

2023-07-01T20:25:11+02:0030. júna 2023|

Povolaní kázať

Keď sa svätý Otec Dominik rozhodol založiť nový rád, jeho hlavnou pohnútkou bolo ohlasovať Pravdu a priniesť ju do sveta, kde sa rozmáhali rôzne herézy a učenie o Bohu bolo v mnohých smeroch skreslené a pokrivené. Preto považoval za dôležité, aby boli kňazi vzdelaní, aby dokázali osvetľovať pravdy viery a uvádzať na správnu mieru domnienky, [...]

2023-06-28T09:29:03+02:0028. júna 2023|

Brat Alan OP: Naše životné okolnosti ukážu, na akých cnostiach máme pracovať

V druhej časti rozhovoru s bratom Alanom o cnostiach podľa Tomáša Akvinského sa pozrieme úplne prakticky na to, ako postupovať v duchovnom živote pri pestovaní cností. Na čo sa zamerať, kde začať a akú úlohu v tom celom zohráva Božia milosť. Usilujem sa vždy o jednu cnosť alebo o všetky naraz?  Cnosti nie sú od [...]

2023-06-22T10:02:23+02:0022. júna 2023|

Brat Alan OP: Rozvíjanie cností je odpoveďou na Božie pozvanie k svätosti

Pamätáte sa? Počas pôstneho a veľkonočného obdobia nám dominikáni a dominikánski mladí na stránke dominikáni.sk predstavili spolu 14 cností z učenia sv. Tomáša Akvinského. Boli to miernosť, pokora, zdržanlivosť, skromnosť, láskavosť a poddajnosť, cudnosť, vytrvalosť, trpezlivosť, čestnosť, poslušnosť, šľachetnosť, statočnosť, triezvosť a ambicióznosť, ktorú ale sv. Tomáš vníma skôr ako neresť. Určite nebude na škodu [...]

2023-06-16T14:11:19+02:0015. júna 2023|