Život

Home/Život

Otec Samuel Lovás OP: Kríza povolaní súvisí s tým, že dnešný človek uprednostňuje pred Bohom iné hodnoty

Keď sa snažíme poctivo vo svedomí rozlíšiť Božiu vôľu v otázke svojho povolania, môžeme naraziť na mantinely - mám ísť za Božím volaním aj proti svojej rodine a znepriateliť si rodičov? Môžem byť povolaný k tomu, aby som zostal sám? Rozprávame sa s otcom Samuelom Lovásom OP, promotórom pre povolania slovenskej dominikánskej provincie. Čo je [...]

2023-03-29T17:51:57+02:0029. marca 2023|

Budúcnosť a nádej – ADOM VŠ

Ábelová, Pustý Dvor – kontemplatívne dominikánske centrum. V dňoch 24.3. – 26.3.2023 sa tu znovu stretla skupina vysokoškolákov a mladých pracujúcich ADOMákov s dominikánmi – fr. Lukášom, sr. Justínou a sr. Blažejou. Čo je to nádej? Prečo je dôležitá? Je optimizmus skutočne nádejou alebo si iba mylne zamieňame tieto slovíčka? Nádej je niečo, čo sa nedá [...]

2023-03-29T15:46:35+02:0029. marca 2023|

O čnostiach s Tomášom Akvinským: Čestnosť

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Ak si niekto z nás myslí, že čestnosť súvisí len s férovým správaním a pravdovravnosťou, toho sv. Tomáš vyvedie z omylu. Čestnosť sa dá poňať oveľa širšie – ako synonymum určitej mravnej dobroty. V skratke možno konštatovať, že čestný človek je taký, ktorý si zaslúži česť. Niektorí ľudia považujú za hodné cti spoločenské postavenie, moc [...]

2023-03-27T21:55:16+02:0028. marca 2023|

O čnostiach s Tomášom Akvinským: Trpezlivosť

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Čakanie na autobus, čakanie na výsledky zo skúšky, čakanie na budúceho manžela, čakanie na vyriešenie dôležitej situácie v našom živote. To všetko si vyžaduje veľa trpezlivosti. Ale je toto naozaj tá ospevovaná cnosť – trpezlivosť – tá, o ktorej hovorí svätý Tomáš Akvinský? Nie je to príliš jednoduché vnímanie tejto cnosti? Tomáš [...]

2023-03-24T10:31:12+01:0024. marca 2023|

O čnostiach s Tomášom Akvinským: Vytrvalosť

 Toto kázanie si môžete vypočuť tu . Cnosť vytrvalosti rozvíja našu schopnosť dosahovať svoj cieľ v priebehu času a držať sa ho, aj keď narazíme na rôznorodé prekážky či neúspechy. Cnosť vytrvalosti je teda o našej stálosti v čase. Či už je niekto študentom, športovcom, umelcom alebo podnikateľom, rozdiel medzi priemernosťou a dokonalosťou v jeho remesle spočíva práve [...]

2023-03-21T18:00:19+01:0021. marca 2023|

Duchovná obnova s otcom Samuelom bola impulzom na cestu do hĺbky v čase pôstu

Sloboda, čnosti a milosť v učení Tomáša Akvinského. To bola téma duchovnej obnovy, ktorú si pripravil otec Samuel pre svojich priateľov zo žilinského rodinného spoločenstva Hlas na púšti. Účastníkov hostili bratia dominikáni v priestoroch zvolenského kláštora. Okrem podnetných prednášok bol vytvorený vzácny čas pre modlitbu, rozjímanie, stíšenie, sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Oddych od detí aj [...]

2023-03-20T13:10:27+01:0020. marca 2023|

Svätému Jozefovi Boh zveril najväčšie poklady – svojho Syna a jeho Matku

Jozef je jednou z kľúčových osôb Ježišovho života, ktorá ho formovala a s ktorou sa denne stretával počas prvých rokov. Ako píše francúzsky dominikán, profesor Starého zákona, Philippe Lefebvre, je paradoxné chcieť veľa hovoriť o tom, o kom sa v Písme veľa nehovorí a ktorý sám nepovedal nič. Jediná replika, ktorú v evanjeliách Ježiš adresuje Jozefovi, bola tá, ktorú povedal svojim rodičom [...]

2023-03-16T16:14:15+01:0019. marca 2023|

Páter Tomáš Gajdoš OP, kazateľ aj umelec

Na sviatok svätého Jozefa, patróna dobrej smrti, nás v roku 2009 opustil náš spolubrat Tomáš Gajdoš. Po páde totalitného režimu bol v Reholi bratov kazateľov na Slovensku menovaný za promotóra pre kázanie a venoval sa ľudovým misiám. Jeho srdce patrilo aj umeniu. Písal poéziu, komponoval hudbu. Zhudobnil niekoľko hymnov a básní. Svoje výtvarné nadanie zhmotnil [...]

2023-03-14T12:46:34+01:0018. marca 2023|

O čnostiach s Tomášom Akvinským: Cudnosť

🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣. Myslím si, že pre pochopenie cudnosti musíme ísť úplne od začiatku. Na počiatku bol Boh. Stvoril svet a „videl, že je to dobré.“ Stvoril človeka, vdýchol mu život a „videl, že je to veľmi dobré.“ Vedci sa tento „život“ dodnes snažia definovať, no my vieme, že život (aspoň čiastočne) spočíva v daroch, ktoré [...]

2023-03-17T20:25:14+01:0017. marca 2023|

Dokument o svätej Kataríne Sienskej

V piatok večer o 20:40 vysiela TV Lux dokumentárny film o svätej Kataríne Sienskej, dominikánkej terciárke 14. storočia, panne, mystičke a učiteľke Cirkvi. Životopisný film je súčasťou série nazvanej Poznačení Bohom. 45-minútovú snímku natočil režisér Luca Trovellesi Cesana v roku 2017. Obrázok: commons.wikimedia.org

2023-03-14T11:38:23+01:0016. marca 2023|