Úvod / Život / Stránka 4

Život

Milovali ruženec a žili preň

Človek je príliš malý na to, aby vedel obdivovať všetky Božie klenoty. Jeden sa kochá v Božom slove, druhý v adorácii. My sa počas októbra, mesiaca ruženca, zameriame na svätcov, ktorí si obľúbili ruženec, pochopili jeho hĺbku a pocítili jeho silu. V prvej časti si predstavíme niekoľko priateľov ruženca z dominikánskej rodiny. Svätý Dominik [...]

2023-10-26T13:51:26+02:0012. októbra 2023|

Strom modlitby

Jedného dňa na obed mi jeden z kňazov, s ktorými žijem, položil otázku, ktorú som na konci mojej formácie u dominikánov nečakal: „Na ktorý strom si najviac hrdý? Bola to rozumná otázka, keďže som za posledné štyri roky zasadil okolo 50 stromov. Najviac som sadil kvôli tieňu, súkromiu, kráse alebo ovociu, takže mi chvíľu trvalo, [...]

2023-10-10T16:31:12+02:0011. októbra 2023|

Nadýchnuť sa dychu života – ADOM SŠ

Tí, ktorí chodíte behávať, určite poznáte pocit, keď prestávate vládať a lapete po dychu. Téma nášho stretnutia bola podobná tomuto zážitku. Niesla sa v duchu toho, ako začať znova dýchať potom, keď náš život a viera „lapajú po dychu“. Víkend niektorí z nás začali príjemnou prechádzkou z Ábelovej na Pustý Dvor, na ktorej nás Boh [...]

2023-10-07T21:32:02+02:007. októbra 2023|

Námorná bitka s Turkami a sviatok Panny Márie Ružencovej

Korene Sviatku Ružencovej Panny Márie siahajú do 16. storočia, keď Európu ohrozovali vojská mohamedánskych Turkov. Rozhodujúcou v tomto boji bola námorná bitka, ktorá sa odohrala v Iónskom mori v Korintskom zálive pri Lepante. Stretli sa v nej vojská Svätej ligy proti flotile Osmanskej ríše. Svätá liga bola aliancia Španielska, pápežského štátu a Benátok, ku ktorej [...]

2023-10-06T23:39:09+02:006. októbra 2023|

Blahoslavený Bartolomej Longo – za záchranu vďačil Panne Márii a jej ružencu

„Neopustím túto zem, kým nerozšírim tvoj ruženec,“ povedal Bartolomej ako odpoveď na slová, ktoré k nemu doliehali v čase, keď sa už zriekol všetkého zla, no stále mal pocit, že je otrokom satana a nemôže sa vymaniť z jeho rúk. Boli to slová Panny Márie: „Každý, kto šíri môj ruženec, bude spasený.“ Bartolomej Longo sa [...]

2023-10-07T09:48:27+02:006. októbra 2023|

Spoločníci v Kristovi

"Aký je rozdiel medzi františkánom a dominikánom?" Niekedy táto otázka predchádza vtipu o tej či onej osobitosti týchto komunít, ale väčšinou pochádza zo skutočného záujmu o žobravé rády a ich svätých zakladateľov. Svätý František z Assisi a svätý Dominik de Guzmán, revoluční vo svojej vízii novej formy rehoľného života, súčasne vytvorili bratstvá potulných, žobravých kazateľov. [...]

2023-10-12T15:54:17+02:003. októbra 2023|

Cirkev ako spleť vzťahov – ADOM VŠ

V dňoch 22. -24. septembra sa na Pustom Dvore stretli vysokoškoláci a pracujúci, aby spoločne diskutovali o Cirkvi. Víkendom ich sprevádzali príspevky Josefa Mikulášeka, diecézneho kňaza a ekleziológa vyučujúceho v Olomouci. "Cirkev ako spleť vzťahov" bol jeden zo spôsobov, ktorým nám náš hosťpriblížil jej realitu. Zaujímavé bolo vidieť Cirkev v praxi. Počúvajúcich, diskutujúcich a [...]

2023-10-03T21:40:13+02:003. októbra 2023|

Čo by sme mali vedieť o anjeloch strážnych

Anjel strážny je duch, ktorého dostáva každý človek pri svojom narodení, či už je kresťan alebo nie. Úlohou anjela strážcu je viesť nás k dobrým myšlienkam, skutkom a slovám a chrániť nás od zlého.  Anjeli strážni sa za nás modlia  a prednášajú naše modlitby Bohu.  Anjeli sú inteligentnejší ako človek. Svätý Tomáš Akvinský učí, že [...]

2023-10-02T19:19:33+02:002. októbra 2023|

Život brata. Život knihy 

Kniha prežije väčšinu svojich dní na poličke. Strávi teda život, ktorý je z veľkej časti uzavretý a schováva si svoj obsah pre prípad, že by ho mohla potrebovať inokedy. Oveľa viac času trávime pozeraním sa na chrbát knihy, než skúmaním slov v nej obsiahnutých. Tento bočný pohľad je ako pohľad na profil dominikánskeho mnícha na [...]

2023-09-29T09:17:32+02:0028. septembra 2023|

Brat Marek: Zasvätený život dopĺňa niečo, po čom v hĺbke srdca túžime

Mám taký pocit, že slovo povolanie rozumie každý veriaci človek trochu inak. Napríklad, niektorí to chápu ako jasný znak Boha osobe, ktorú si povoláva. Iní to chápu tak, že istú skupinu ľudí taký život prosto priťahuje a iní si myslia, že niektorí majú napísané na tvári, že sa stanú trebárs kňazmi. Cez kapucínov k dominikánom [...]

2023-10-11T11:44:03+02:0025. septembra 2023|