Partia mladých ADOMákov strávila víkend od 20. do 22. októbra 2023 v malebnej dedinke Motyčky, kde intenzívne uvažovala a plánovala spoločné akcie, ktoré nás čakajú v najbližšom období. Súčasťou stretnutia boli voľby nového vedenia koordinátorov ADOMu.

Náš program zahrňoval spoločnú diskusiu o budúcnosti ADOMu, o vízii a cieľoch, ktoré by sme chceli dosiahnuť. Ako prvé nám hlavný koordinátor Sebastián zrekapituloval obdobie od posledného organizačného stretnutia ADOMu, ktoré sa uskutočnilo v roku 2021. Súčasťou rekapitulácie boli prezentácie tímov pre poslanie, komunikáciu a financie, s hodnotením doterajšieho pôsobenia.

Následne sme pokračovali prácou v jednotlivých tímoch, v ktorých sme vďaka vzývaniu Ducha Svätého prišli na nové nápady, myšlienky, spôsoby kázania a realizácie mladých.

Záverom nášho stretnutia boli voľby hlavného koordinátora a tiež koordinátorov pre jednotlivé tímy, kde boli zvolení:

  • hlavný koordinátor – Sebastiána Kaduk,
  • koordinátorka pre stredoškolákov – Mária Repková
  • koordinátor pre poslanie – Jakub Svedek,
  • koordinátorka pre komunikáciu – Sabína Pastorová,
  • ‍koordinátorka pre financie – Viktória Papcunová.

Z organizačného stretnutia sme vykročili na cestu povzbudení a plní nádeje, ktorou chceme kráčať spoločne, pretože si uvedomujeme, aké dôležité je v dnešnej dobe spoločenstvo hlavne pre nás, mladých.

Ako sa nám pápež František prihovoril počas uvítacieho ceremoniálu na SDM: „A tak sme my, jeho Cirkev, spoločenstvom povolaných, nie sme spoločenstvom tých lepších, to nie, všetci sme hriešnikmi, ale sme povolaní, takí, akí sme. Trochu sa v srdci nad tým zamyslime, sme volaní takí, akí sme, s problémami, ktoré máme, s obmedzeniami, ktoré máme, s ohromnou radosťou, s túžbou byť lepší, s túžbou zvíťaziť. Sme povolaní takí, akí sme. Premýšľajte o tom, Ježiš ma volá takého aký som, nie takého, aký by som chcel byť.“ A tak sa aj my cítime byť povolaní tvoriť toto autentické spoločenstvo.

Tomáš Lukáč

PODPORTE NAŠE AKCIE 👉🏻 https://adom.darujme.sk/podporte-mladych-na-ceste-k-bohu/