Ohlasovanie evanjelia so sebou prináša aj rozdelenie, ktoré pramení v nekonečnosti Boha, ktorého my, nedokonalé tvory, na základe svojich schopností prijímame. Už ranní kresťania zakúsili túto skutočnosť, keď v Cirkvi koexistovali rôzne názory ohľadom zachovávania Mojžišovho zákona. Hoci v 21. storočí, sa už neškriepime o Mojžišov zákon, toto rozdelenie sa presunulo do iných otázok, či už je to dilema najdôstojnejšieho prijímania Eucharistie alebo nezhody v morálnych a hodnotových otázkach. Hoci všetci kráčame ku Kristovi, každý z nás je schopný inej, hoci jedinečnej lásky, od ktorej sa odvíja aj samotná cesta ku Kristovi. Niekto inklinuje skôr k tomistickej ceste, druhý sa vydal po kristologickej, a iný  po charizmatickej. Podobne je to aj v ADOM-e – koľko ľudí, toľko chutí… To, čo nás však spája je nádej, že hoci cesty k Bohu sú rozdielne, cieľ je totožný.

My mladí nepotrebujeme žiť lacný pozitivizmus, ktorý si najprv predstaví ideálny stav toho, ako všetko bude dobré, ako všetci budeme jedno a následne už len čaká, pokiaľ tento stav nastane. Človek, ktorý má nádej, ako uvádza kard. Cantalamessa, nie je spokojný s tým čo je a ako to je. Kto má nádej má energiu, aby sa všetko hýbalo. Má vynaliezavosť a dôveru, aby našiel a vyšliapal cesty, ktoré vedú k prekonaniu rozdielnosti či beznádeje. Dnes my mladí nepotrebujeme lacnú útechu dokonalej predstavy, že všetko bude dobré, potrebujeme prijať to, kde sme, akí sme, aká je naša situácia a zároveň mať nádej, mať drive k životu s Kristom, ktorý dáva zmysel celému nášmu bytiu. Práve toto žitie v Kristovi nás privedie k tomu, že sa staneme Kazateľmi nádeje v našich rodinách či školách. Nestratíme zmysel = Krista ani v ťažkých a nepokojných časoch.

V dňoch 20.10. – 22.10. 2023 sa na Motyčkách uskutoční Celoslovenské zhromaždenie Dominikánskej mládeže ADOM, v téme Kazatelia nádeje. Našou úlohou sa bude kriticky pozrieť na minulosť, pomenovať chyby, rozdelenia, ale aj úspechy. Vyriešiť momentálne výzvy a stanoviť si víziu na najbližšie dva roky. Čakajú nás aj voľby do rady ADOM-u, budeme si voliť tých, ktorí budú svojimi schopnosťami dbať na správne fungovanie v ADOM-e.

Preto prosím každého ADOM-máka, dobrodinca, bratov a sestry dominikánov, laikov, ruženčiarov, aby nás na tomto stretnutí doprevádzali svojimi modlitbami.

PODPORTE NAŠE AKCIE 👉🏻 https://adom.darujme.sk/podporte-mladych-na-ceste-k-bohu/