V dňoch 11-13. marca 2022 sa konala v Kontemplatívnom centre Pustý Dvor, Ábelová Duchovná obnova na tému: CESTA DO DAMASKU, Hymnus na Lásku a korešpondencia bl. Pier Giorgia z rokov 1924-1925. 

Duchovnej obnovy sa zúčastnili  laickí dominikáni a priatelia z Bratislavy, Pezinka a Skalice. Viedol ju  a veľmi pútavo prednášal dominikán Mannes Stanislav Marušák, OP. Počas čítania listov bl. Pier Giorgia Frassatiho, do ktorého sa aktívne zapájali všetci zúčastnení, sme  objavili prepojenie jeho myšlienok s myšlienkami sv. Kataríny Sienskej a aj s Pavlovým Hymnusom na Lásku (1 Kor 13,1-13). Práve Hymnus na Lásku si bl. Pier opísal na kúsok papiera a neustále ho nielen nosil pri sebe, ale podľa neho aj žil.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o zrealizovanie tejto prenádhernej Duchovnej obnovy. Už teraz sa tešíme na jej pokračovanie. Veľké Pán Boh zaplať.