V dňoch 22. -24. septembra sa na Pustom Dvore stretli vysokoškoláci a pracujúci, aby spoločne diskutovali o Cirkvi. Víkendom ich sprevádzali príspevky Josefa Mikulášeka, diecézneho kňaza a ekleziológa vyučujúceho v Olomouci.

„Cirkev ako spleť vzťahov“ bol jeden zo spôsobov, ktorým nám náš hosťpriblížil jej realitu.

Zaujímavé bolo vidieť Cirkev v praxi. Počúvajúcich, diskutujúcich a kázajúcich mladých, neformálne večerné rozhovory, spoločnú liturgiu hodín či adoráciu.

Porozumieť ekleziológii sa zdá byť v súčasnosti veľmi dôležité a medzi ľuďmi neprebádané. Sama Cirkev sa touto témou, sebou samou, začala výraznejšie zaoberať až na Druhom Vatikánskom koncile. Rôznych skreslených obrazov o nej je síce veľmi veľa, nádejou však ostáva, že máme možnosť v každodennosti objavovať jej pravú tvár. Našu pravú tvár.

Mirka Jurašková