🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Kristus je svätý a Cirkev je Kristus medzi nami

Náš Vykupiteľ sa ukázal ako jedna osoba so svätou Cirkvou, ktorú si pridružil. A keď je on Hlavou, my sme údmi; celý človek, to je on a my… Kristus a Cirkev sú teda „úplný Kristus“ (Christus totus). KKC 787-796

Byť kresťanom znamená byť údom tela, ktorého hlavou je Kristus, a teda máme konať, žiť a stávať sa Kristom. Počnúc sebou, dobre vieme, že byť kresťanom (Kristom) nie je vždy jednoduché, o čom svedčia aj naše osobné pády ako aj rôzne nám dobré známe kauzy z našej Cirkvi. Spoločne vyznávame vieru v jednu svätú Cirkev, no sme si vedomí, že ju tvoria hriešni ľudia. Sám Kristus do nej pozýval a neustále pozýva množstvo „mýtnikov“ a hriešnikov. Ako teda môže byť Cirkev svätá, keď je v nej toľko hriešnikov? Nepoškvrňuje Krista jednota s Cirkvou, ktorá má za sebou niekoľko škandálov?

Musíme porozumieť, že Kristus je svätý a Cirkev je Kristus medzi nami, a teda hriešnosť ľudí nijakým spôsobom neruší jeho svätosť. Ratzinger trefne hovorí „že svätá sa nemyslí v prvom rade ako svätosť ľudských osôb, ale poukazuje na Boží dar.“ Cirkev je Božím darom, ktorý je prítomný uprostred ľudskej nesvätosti. Je to práve ONA, ktorá je pokračovateľkou zostúpenia Boha do ľudskej hriešnosti. V nej sa obnovuje Kristovo stolovanie s hriešnikmi – slávenie sv. omše; uzdravovanie – sv. spoveď; kázanie – náš portál 😊 a ďalšie Kristove diela, ktoré poukazujú na to hlavné – On vzal všetky naše previnenia na svoje plecia. Cirkev nás učí znášať sa navzájom a spoločne si niesť bremená a práve v tom spočíva svätosť Cirkvi.

Hoci naše spoločenstvo tvoria hriešni ľudia, prostredníctvom Božej milosti si vzájomne pomáhame na ceste spásy. (KKC 794)

Sebastián Kaduk