Zvolen, 28. decembra 2020

Milí naši priatelia,

„Budúcnosť je v Božích rukách a v lepších ani nemôže byť.“ Keď sme tento výrok spolu s bannerom bl. dominikánskeho laika Pier-Giorgia Frassatiho koncom roka 2019 zavesili na náš kostol, nikto z nás netušil, že o niekoľko mesiacov neskôr celý svet tvrdo zasiahne pandémia, ktorá veľmi zmení naše životy. Od začiatku marca na tri mesiace znemožnila vašu účasť na bohoslužbách. Naša komunita sa vám aj v tom čase snažila byť blízko tak, ako to šlo. Kostol bol otvorený pre individuálne návštevy. Rozdávali sme sv. prijímanie a spovedali. Život v komunite sa nezastavil aj keď boli naše pastoračné aktivity obmedzené.

Z viacerých plánovaných aktivít ADOM – Dominikánskej mládeže sa podarilo uskutočniť aspoň niekoľko. Koncom januára a začiatkom februára sme pre veľký záujem urobili až dve víkendové stretnutia stredoškolákov o rozlišovaní medzi dobrom a zlom podľa sv. Tomáša Akvinského. O mesiac neskôr sme sa zase stretli s vysokoškolákmi nad témou Jóbovi priatelia. Na už pravidelné biblické stretnutie v júni prijala pozvanie sr. Fides Strenková CJ, ktorá s našimi mladými analyzovala Abrahámov príbeh. Niekoľkoročná tradícia letných putovaní bola tento rok kvôli pandémii prerušená. Putovanie so sv. Pavlom po Muránskej Planine sme však presunuli na budúci rok. V auguste sme na Pustom Dvore mali najskôr týždňový tábor pre deti 1. stupňa ZŠ. Na plavbu s Božím Slovom sme tam pozvali žiakov 2. stupňa ZŠ. Na konci augusta sme otvorili týždňovú Letnú dominikánsku školu o milosti a vášňach pre stredoškolákov a vysokoškolákov a v septembri sme pred druhou vlnou pandémie stihli ešte stretnutie vysokoškolákov aj s o. Pavlom Hraboveckým nad Chestertonovou Ortodoxiou. Fotografie z ADOMáckych akcií, spolu s kázaním našich mladých nájdete tu.

Vďake vašej podpore sa nám tento rok podarilo urobiť aj kus práce na Pustom Dvore. Na jar sme postavili novú strechu na poslednom dome. Veľmi sa tešíme aj z novej cesty. Podarilo sa nám dať asfaltový koberec, čím sa nám značne uľahčil prístup k usadlosti. Urobili sme aj vonkajšie omietky na kaplnke a hornom dome. Kaplnka už má aj normálne dvere. Na jeseň sme vymenili strechu na dolnom dome. Takže strechy už máme hotové. Momentálne pracujeme na príprave brožúry a internetovej stránky. Ak by ste si chceli pozrieť nejaké fotografie z rekonštrukcie, nájdete ich tu. Pracovali sme aj na Centre univerzitnej pastorácie (CUP) Emauzských učeníkov. Pandémia značne oklieštila naše pastoračné aktivity, ale podarila sa nám rekonštrukcia kúrenia, spojená s výmenou plynového kotla.

Počas leta sa v rámci možností dobre rozbehol projekt EDEN s prijímaním hostí v našom kláštore. Okrem individuálnych pobytov sme prijali aj skupinu rodín z Plavča a mladých Púchovčanov, pre ktorých sme pripravili víkendový duchovný program. Naša farnosť žila aj napriek pandémii: na fašiangy sa nielen deti prezliekli za svojich obľúbených svätých a patrónov na Karnevale svätých. Cez leto si zase naši mladí s našou podporou zorganizovali duchovnú obnovu v Hornej Vsi. Vo farnosti sme tento rok nemali len jedno prvé sväté prijímanie, ale rovno niekoľko. Okrem toho spoločného v septembri, viaceré rodiny prvoprijímajúcich totiž využili možnosť mať túto slávnosť v užšom rodinnom kruhu, ako to protipandemické opatrenia dovoľovali v máji a v júni. Koncom júna o. biskup Marián Chovanec po dvojročnej príprave pobirmoval našich birmovancov. Po minuloročnom maľovaní kostola sme tento rok pokračovali v jeho zveľaďovaní prečalúnením kostolných stoličiek.

Naša komunita zažila tento rok štyri veľké zmeny. Od februára nás svojou prítomnosťou posilnil fr. Gabriel, ktorý sa venuje najmä skúmaniu dejín našej rehole. V máji si ma, po skončení mandátu fr. Lukáša, bratia zvolili za predstaveného a v auguste sa členmi našej komunity stali naši najmladší bratia, novici fr. Josef (za Českú dominikánsku provinciu) a fr. Angelik. Okrem personálnych posilnení budova kláštora a kostola si po 22 rokoch služby tiež žiada svoje. Tento rok sa nám podarilo sčasti zrekonštruovať 112 okien.

Čo nás čaká v roku 2021? Nikto z nás nevie. Ešte ťažšie ako kedykoľvek predtým sa nám s novým koronavírusom robia akékoľvek plány. Zrealizujú sa? Pán Boh vie. Budúcnosť je v Jeho rukách. Ako Jeho dobrí správcovia, ktorými chceme byť, plánujeme aj my. Okrem už spomenutého Putovania so sv. Pavlom, väčšou akciou by mala byť naša júlová pešia púť s mladými za sv. otcom Dominikom, sv. Tomášom Akvinským a Máriou Magdalénou z Tolouse cez Sainte Baume do Bologne. Na Pustom Dvore by sme chceli v apríli dokončiť kaplnku. Vitráže aj osvetlenie sme zverili do rúk umelca Pavla Macha. V rámci možností budeme tiež pokračovať s prácami na hornom dome. V lete by sme chceli uviesť do prevádzky aspoň prízemie a chystáme tiež projekt na ďalšie sociálky pre dolný dom a kotolňu zároveň. V kláštore chceme pokračovať v rekonštrukcii okien, čaká nás maľovanie niektorých izieb a kuchyne. V kuchyni potrebujeme tiež vymeniť elektrické rúry a varné dosky. Rekonštrukciu potrebuje aj strecha. Budeme sa musieť do nej po etapách pustiť. V CUPke chceme vymaľovať interiér.

To sú aspoň niektoré aktivity, ktorými naša komunita žila a stále žije v tomto čase. Srdečne vám ďakujeme za akúkoľvek podporu. Uisťujeme vás o našich modlitbách. Naša komunita slúži za dobrodincov štyrikrát do mesiaca sv. omše, v ktorých za vás ďakujeme a vyprosujeme vám Božie požehnanie. Prosíme, pamätajte aj na nás vo svojich modlitbách. Prajeme vám požehnaný, pokojný a šťastný nový rok 2021.

Vo sv. otcovi Dominikovi,

fr. Šimon OP s bratmi