V pondelok 8. augusta na sviatok sv. Dominika sme sa v popoludňajších hodinách stretli v Pastoračnom centre v Tvrdošíne, kde sme slávili Deň bratstva. Pohostenie pripravili sestry s láskou, každá sa zapojila do tejto slávnosti a priniesla malé občerstvenie. Na úvod sme si pripomenuli život sv. Dominika a pomodlili sme sa litánie k sv. Dominikovi a súčasne ho prosili o jeho príhovor u nášho Pána. Pozvanie medzi nás prijali aj naši duchovní otcovia  a naša rehoľná asistentka sestra Andrea. Celé podujatie sa nieslo v radostnej atmosfére, kde sme si navzájom vymieňali svoje poznatky a skúsenosti z prežívania osobného i duchovného života. Pripomenuli sme si a pomodlili sa za dušu zosnulého otca kardinála Jozefa Tomku, ktorý práve v tento deň odišiel do v

ečnosti. Pozvaný duchovný otec nám hovoril, že vo farskom depozite sa nachádza  socha sv. Dominika. Všetky sestry zaujala táto správa a dohodli sme sa, že ak je socha v dobrom stave,  so súhlasom pána farára by mohla byť umiestnená v pastoračnom centre, kde sa stretávame. Na  záver nášho stretnutia nám predstavená udelila generálnu absolúciu, ktorá významne doplnila toto slávnostné stretnutie a súčasne posilnila všetky sestry, aby svoj život upriamovali na skutočné hodnoty, ktoré sprevádzali životné dielo sv. Dominika. Jeho odkaz je stále živý a je len na nás, aby sme si ho vždy pripomínali a praktizovali v našich životoch.