V nedeľu 13. januára sme v dominikánskom kostole v Košiciach zažili významnú udalosť, pri ktorej  náš spolubrat Vavrinec z rúk otca biskupa Marka  Forgáča prijal diakonskú vyvsviacku. Priebeh slávnosti Vám priblížia fotografie v galérii.