ŽIJEME

Keď sa uzdravenia dotýkali mladých

6. júna 2021|0 Comments

Posledný májový víkend sa stal časom stretnutia stredoškolskej mládeže na Pustom dvore – Ábelová. Desať mladých študentov malo odvahu stretnúť sa takmer po ročnej pandemickej pauze, nadýchnuť a ponoriť sa do čistej prírody, tepla priateľstiev [...]

PRIDAJ SA A KÁŽ III

14. marca 2021|0 Comments

Pozývame všetkých mladých (aj duchom mladých ) stať sa súčasťou nášho kazateľského tímu. Inšpirovaní sv. Jánom Pavlom II., ktorý zdôrazňoval, že najlepšími evanjelizátormi mladých sú mladí, nechávame prehovoriť našich mladých o ich prežívaní viery a nasledovaní Krista. Ručenie za [...]

VŠETKY ČLÁNKY KATEGÓRIE

KÁŽEME

Zásluha

17. júna 2021|0 Comments

Z ľudských úst neraz zaznie konštatovanie: „To si nezaslúžil, veď neurobil nič zlé...“, alebo menej prajný variant: „Dobre mu tak, nezaslúžil si nič iné.“ Človek ako samozvaný sudca vie vždy posúdiť mieru, podľa ktorej má byť [...]

Milosť a ospravodlivenie

15. júna 2021|0 Comments

Milosť je každodenným dobrodružstvom. Milosť, ktorú dostávame je určená pre všetko, čím žijeme. Čiže, milosť sa týka aj môjho osobného života, všetkého, čo prežívam, nejakým spôsobom ma teší alebo trápi. S milosťou idú veci ľahšie. Teda, [...]

Zákon a milosť

13. júna 2021|0 Comments

Ján Amos Komenský vo svojom diele Veľká Didaktika píše, že pri ceste k poznaniu treba postupovať od základov, od jednoduchého k zložitému. Podobný princíp môžeme pozorovať aj v procese Božieho zjavenia. V prvej fáze zjavenia [...]

Ľudská solidarita

8. júna 2021|0 Comments

V posledných rokoch vznikajú mnohé organizácie či spolky, ktorých hlavnou úlohou je pomáhať ľuďom, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Nejde len o chudobnejšie vrstvy obyvateľstva, ide aj o marginalizované skupiny, obete domáceho násilia a deti, ktoré sú dlhodobo hospitalizované [...]

VŠETKY ČLÁNKY KATEGÓRIE

PRIPRAVUJEME

Pozvánka pre stredoškolákov

8. mája 2021|0 Comments

Po dlhom čase izolácie pozývame stredoškolákov na víkendové stretnutie 28. - 30. mája 2021 v Ábelovej. Ide o pokračovanie pravidelných stretnutí stredoškolskej mládeže, ktorých tradícia bola prerušená covidom. Tentokrát spoločnosť účastníkov obohatia životné príbehy niekoľkých [...]

Letná tomistická škola: Kráčajú milosť a prirodzenosť tým istým smerom? Putovanie od sv. Dominika k sv. Tomášovi

7. marca 2021|0 Comments

S radosťou vám oznamujeme, že vo voľnom pokračovaní minuloročnej letnej školy otvoríme na Pustom Dvore (Ábelová) 23. – 29. augusta, ak pandemická situácia dovolí, Letnú tomistickú školu. V jubilejnom roku osláv, v mesiaci 800. výročia dňa narodenia sv. otca [...]

VŠETKY ČLÁNKY KATEGÓRIE