Organizačný tím sa stretáva niekoľkokrát v roku na konzultácie a prípravu programu. Väčšinu jeho členov tvoria zatiaľ bratia dominikáni a sestry dominikánky, ale postupne sa zapájajú aj laici a mladí. Každý, kto má chuť niečo robiť, je vítaný.

Lukáš Milan Žilák OP

hlavný koordinátor

„Hoci nie som teológ, otázka Boha, ktorý sa zahalil do nepreniknuteľného ticha, sa mi stala otvorenou výzvou – životodarnou miazgou môjho rehoľného a kňazského povolania. Oslovilo ma tajomstvo mladého človeka, a preto sa mu snažím priblížiť. Občas dávam nepríjemné otázky, na ktoré ani sám neviem odpovedať…“

Texty

Karola Mária Dravecká OP

hlavná koordinátorka

„Mala som v živote veľkú príležitosť „vyjsť zo seba samej“ a zakúsiť, aké oslobodzujúce a radostné môžu byť „stretnutia s Ty“. Mojou životnou témou je mystagógia Eucharistie, ktorá nie je len vecou kníh. Poháňa ma tisíc nápadov a musím si dávať pozor na aktivizmus, preto je pre mňa Ábelová dôležitá. Je pre mňa oázou a miestom, kde je možné sa zastaviť.“

Romana Jana Šinaľová OP

„Rada by som životu rozumela v jeho najvnútornejšej hĺbke a podstate.  Preto som stále hľadačom nezmiereným s tým, že ideálny svet nejestvuje. Nechala som sa očariť autentickým svetom mladého človeka, ktorý sa zmieta v úprimnom hľadaní a balansuje medzi pochybnosťami a istotami. Som vďačná, že môžem  aktívne prispieť k vytváraniu nového spoločenstva, lebo slovami T. Mertona – „žiaden človek nie je ostrov““.

Blažeja Anna Furjeľová OP

„Neustála cesta za poznaním krásy – toto je stopa, po ktorej sa uberá moje dielo, môj život. Krása vo mne nielen doznieva, ale stále znie ako dôležitý spodný prúd každodennosti. A z tejto krásy sa snažím, cez rôzne formy umenia, ponúknuť mladým ľuďom priestor na tvorbu – v krajine, v ateliéri… alebo jednoducho v srdci človeka.“

Samuel Peter Lovás OP

„Mojím cieľom je hľadanie Boha. Stretávanie sa s Ním v modlitbe, štúdiu a následné podelenie sa o Neho s inými. Nič neobyčajné, naopak, obyčajne dominikánske. Počúvať Ho v tichu a samote, ako sa už v minulosti zjavoval, a vidieť dnešné „znamenia čias“, cez ktoré sa k nám prihovára – sebe samému i nám verný Boh.“

Mária Mertušová

Click edit button to change this text.