A

Každý príbeh sa uberá iným smerom a rozvíja rozličným spôsobom. Záleží, kto doňho vstúpi a stane sa jeho súčasťou i spolutvorcom. A kde si ty?