ADOM

Naše logo i názov v sebe ukrýva… DOM je strane skratka pre dominikánsku rodinu, ale označuje aj skutočný dom. Sme súčasťou dominikánskej duchovnej tradície, ktorá čerpá zo širšej kresťanskej tradície i iných prameňov. Svätý Tomáš Akvinský, slávny syn svätého Dominika povedal, že Pravdu treba hľadať, nech prichádza odkiaľkoľvek.

A pred DOM naznačuje alpha privativum, ktoré v gréckych slovách znamená zápor. Byť dominikánom znamená byť na cestách a to hlavne na cestách ducha. Štúdium nás uvádza do pohybu –  od domu k domu. Na chvíľu pobudneme, pookrejme, načerpáme niečo nové z jeho bohatstva a pokračujem na svojej púti.

ADOM nie je uzavreté spoločenstvo. Sú v ňom ľudia, ktorí v ňom zakotvili trochu pevnejšie, ale i takí, ktorí prichádzajú a odchádzajú. Ježiš mal síce svojich učeníkov, ale najväčšie zázraky konal práve ľuďom, ktorých stretol možno iba raz v živote. Každé stretnutie môže mať v sebe príchuť večnosti.