DOMA I NA CESTÁCH

Táto zvláštna túžba po pohybe burcuje aj nás. Premiestňujeme sa z miesta na miesto, alebo sme skutočne v pohybe? Niekedy sme ako tuláci inokedy pútnici. Avšak so svätým Dominikom a jeho 800 ročným príbehom sa chceme vstúpiť do toho pohybu, ktorý od počiatku utvára dejiny vyvoleného národa, kresťanstva i mnohých hľadajúcich okolo nás. Pri hľadaní našej identity nás inšpiroval Tomáš Halík:

… kresťanstvo zajtrajška nebude „ideológiou“ ani náboženstvom v zmysle „systému vier a rituálov“, ale má a môže byť školou viery, nadeje a lásky; školou podľa ideálu stredovekých univerzít, onoho spoločenstvo života, modlitby a štúdia, kde sa pravda hľadala v slobodnej diskusií a druhým sa odovzdávalo to, čo bolo predtým premeditovane… 

Po nevyspytateľných cestách

Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. (Iz. 55, 8-9)

Niekedy nestačí byť dobrým, alebo mať dobré srdce, hovoriť vznešené slová a zračiť sa vo veľkých ideáloch. Nestačí hovoriť druhým, čo majú a čo nemajú robiť. Je potrebné ponoriť sa k samotnému základu svojho bytia, nechať sa preniknúť tajomstvom Boha, aby sme sa stali plodnými otcami i matkami, synmi a dcérami a všetci navzájom zviazaní putami priateľstva.

Snažíme sa prehĺbiť svoju vieru, alebo ju možno ešte len objaviť, s tými, ktorí majú nevyjasnené otázky alebo sama viera sa im stala veľkou otázkou. Máme odvahu pýtať sa hoci odpovede ostávajú otvorené. Ostať v tvorivom napätí rozhovoru, lebo kazateľ dneška je človekom dialógu. Sprevádzame hľadajúcich a kráčame s nimi ako spoluhľadajúci.

Naším cieľom je viesť mladých ľudí k tomu, aby mali odvahu ponoriť sa do ticha a stretnúť sa sami sebou, otvoreného ducha pre Boží hlas v dejinách, znameniach doby i posvätných písmach. Odvahu dotknúť sa tajomstva druhého človeka, ktoré sa zračí v jeho obnaženej tvári. Odvahu premýšľať – stať sa dospelými kresťanmi v dospelom svete.