VÝDAVKY AKCIÍ

Náklady na jeden deň pobytu na Pustom Dvore sú cca 15 €, do čoho nie je zarátaná preprava, pracovný materiál a honorár pre hostí.

☞ FINANCOVANIE

  • študenti – 12,50€/deň,
  • pracujúci – 15€/deň (plná suma),
  • náklady na prípadný dovoz alebo odvoz mimo stanoveného času predstavujú ďalších 5€,
  • ostatné výdavky dotujú sestry a bratia dominikáni a financie získavame prostredníctvom ZKSM a dobrodincov.

☞ STANTE SA AJ VY NAŠIMI DOBRODINCAMI

Týmto by sme chceli osloviť všetkých dobrodincov so štedrým srdcom, ktorí by chceli prispieť na organizovanie podujatí ADOMu. Svojím príspevkom čiastočne pomôžete uhradiť študijné materiály, cestovné náklady, ubytovanie, stravu, honorár pre vzácnych hostí, ale zvlášť náklady mladých účastníkov zo znevýhodnených finančných pomerov.

☞ AKO NÁS PODPORIŤ?

ĎAKUJEME!