FINANCOVANIE

Náklady na jeden deň pobytu na Pustom dvore sú cca 10,- €, do čoho nie je zarátaná preprava, pracovný materiál a honorár pre hostí. Avšak cena, ktorú platia študenti, je 7,- €, ostatní pracujúci hradia pobyt v plnej výške. Náklady na prípadný dovoz alebo odvoz mimo stanoveného času predstavujú ďalších 5,- €.

Ostatné výdavky dotujú sestry a bratia dominikáni a financie získavame prostredníctvom ZKSM a obrodincov.

Dobrodinci

Týmto by sme chceli osloviť všetkých dobrodincov so štedrým srdcom, ktorí by chceli prispieť na organizovanie podujatí ADOM-u. Svojím príspevkom čiastočne pomôžete uhradiť študijné materiály, cestovné náklady, ubytovanie, stravu, honorár pre vzácnych hostí, ale zvlášť náklady mladých účastníkov zo znevýhodnených finančných pomerov.

Možete nám prispieť buď priamo na účet (č.ú.: SK27 8360 5207 0042 0423 8481), alebo nám možete poukázať 2% z Vašej dane prostredníctvom Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Bližšie informácie nájdete tu: http://dominikanky.sk/podporte-nase-projekty/. Pri vypĺňaní formulára, prosíme, zaškrtnite, že si želáte, abysa prijímateľovi zverejnil darca.