Organizačný tím sa stretáva niekoľkokrát v roku na konzultácie a prípravu programu. Väčšinu jeho členov tvoria zatiaľ bratia dominikáni a sestry dominikánky, ale postupne sa zapájajú aj laici a mladí. Každý, kto má chuť niečo robiť, je vítaný.

FR. LUKÁŠ MILAN ŽILÁK OP

HLAVNÝ KOORDINÁTOR

„Hoci nie som teológ, otázka Boha, ktorý sa zahalil do nepreniknuteľného ticha, sa mi stala otvorenou výzvou – životodarnou miazgou môjho rehoľného a kňazského povolania. Oslovilo ma tajomstvo mladého človeka, a preto sa mu snažím priblížiť. Občas dávam nepríjemné otázky, na ktoré ani sám neviem odpovedať…“

SR. KAROLA MÁRIA DRAVECKÁ OP

HLAVNÁ KOORDINÁTORKA

„Mala som v živote veľkú príležitosť „vyjsť zo seba samej“ a zakúsiť, aké oslobodzujúce a radostné môžu byť „stretnutia s Ty“. Mojou životnou témou je mystagógia Eucharistie, ktorá nie je len vecou kníh. Poháňa ma tisíc nápadov a musím si dávať pozor na aktivizmus, preto je pre mňa Ábelová dôležitá. Je pre mňa oázou a miestom, kde je možné sa zastaviť.“

SR. BLAŽEJA ANNA FURJEĽOVÁ

„Neustála cesta za poznaním krásy – toto je stopa, po ktorej sa uberá moje dielo, môj život. Krása vo mne nielen doznieva, ale stále znie ako dôležitý spodný prúd každodennosti. A z tejto krásy sa snažím, cez rôzne formy umenia, ponúknuť mladým ľuďom priestor na tvorbu – v krajine, v ateliéri… alebo jednoducho v srdci človeka.“

SR. ROMANA JANA ŠINAĽOVÁ

„Rada by som životu rozumela v jeho najvnútornejšej hĺbke a podstate.  Preto som stále hľadačom nezmiereným s tým, že ideálny svet nejestvuje. Nechala som sa očariť autentickým svetom mladého človeka, ktorý sa zmieta v úprimnom hľadaní a balansuje medzi pochybnosťami a istotami. Som vďačná, že môžem  aktívne prispieť k vytváraniu nového spoločenstva, lebo slovami T. Mertona –,,žiaden človek nie je ostrov“.“

FR. SAMUEL PETER LOVÁS OP

„Mojím cieľom je hľadanie Boha. Stretávanie sa s Ním v modlitbe, štúdiu a následné podelenie sa o Neho s inými. Nič neobyčajné, naopak, obyčajne dominikánske. Počúvať Ho v tichu a samote, ako sa už v minulosti zjavoval, a vidieť dnešné „znamenia čias“, cez ktoré sa k nám prihovára – sebe samému i nám verný Boh.“

VERONIKA KADUKOVÁ

KOORDINÁTORKA VYSOKOŠKOLÁKOV

„Som študentkou ako jedna z mnohých. Dennodenne kráčam po svojej ceste za Ním, niekedy vzpriamene, inokedy s rôznymi ťažkosťami a neraz i pádmi. Je to cesta plná otázok a momentov, kedy potrebujem nasmerovať, poradiť, byť milovaná. ADOM je mojou druhou rodinou, vďaka ktorej môžem dozrievať a rásť v poznaní i láske. Viem, že som Bohom aj skrze týchto ľudí napĺňaná Jeho nekonečnou LÁSKOU.“

MÁRIA MERTUŠOVÁ

KOORDINÁTORKA VYSOKOŠKOLÁKOV

SEBASTIÁN KADUK

KOORDINÁTOR STREDOŠKOLÁKOV

„Nie som rehoľník, ale túžim viac chápať Boha, bytie, život, lásku, vzťahy… Sv. Dominik ma na tejto rušnej ceste spoznávania, ale aj hľadania povolania, nie len sprevádza, ale je mi veľkým priateľom. Našiel som v ňom dobrý príklad radikálnej odovzdanosti sa Bohu, ktorý túžim nasledovať.“