Organizačný tím sa stretáva niekoľkokrát v roku na konzultácie a prípravu programu. Väčšinu jeho členov tvoria zatiaľ bratia dominikáni a sestry dominikánky, ale postupne sa zapájajú aj laici a mladí. Každý, kto má chuť niečo robiť, je vítaný.

FR. LUKÁŠ MILAN ŽILÁK OP

HLAVNÝ PROMÓTOR

„Hoci nie som teológ, otázka Boha, ktorý sa zahalil do nepreniknuteľného ticha, sa mi stala otvorenou výzvou – životodarnou miazgou môjho rehoľného a kňazského povolania. Oslovilo ma tajomstvo mladého človeka, a preto sa mu snažím priblížiť. Občas dávam nepríjemné otázky, na ktoré ani sám neviem odpovedať…“

SR. JUSTÍNA IVANA KOSTÚROVÁ OP

HLAVNÝ PROMÓTOR

SEBASTIÁN KADUK

HLAVNÝ KOORDINÁTOR

„Nie som rehoľník, ale túžim viac chápať Boha, bytie, život, lásku, vzťahy… Sv. Dominik ma na tejto rušnej ceste spoznávania, ale aj hľadania povolania, nie len sprevádza, ale je mi veľkým priateľom. Našiel som v ňom dobrý príklad radikálnej odovzdanosti sa Bohu, ktorý túžim nasledovať.“

LUKÁŠ ŽEMLA

KOORDINÁTOR PRE FINANCIE

„Som študetom ekonómie, ktorého zaujíma aj teológia, filozofia či verejné dianie. Túžim verne kráčať za Kristom a nie vždy sa mi to darí. Existujú otázky, na ktoré nepoznám odpovede. ADOM je pre mňa krásne spoločenstvo ľudí, ktorí ma podopierajú na ceste za Kristom a pomáhajú mi hľadať Pravdu prostredníctvom rozhovorov, skúseností a štúdia velikánov, ktorí mali túžbu po Pravde a pretavili ju do úžasných diel. Na našich stretnutiach môžem poznávať ich hĺbku, v modlitbe ju prijímať do srdca a následne odovzdať ľuďom vo svete.“

FILOMÉNA ÁGHOVÁ

KOORDINÁTOR PRE POSLANIE

VERONIKA KADUKOVÁ

KOORDINÁTOR PRE KOMUNIKÁCIU

„Som študentkou ako jedna z mnohých. Dennodenne kráčam po svojej ceste za Ním, niekedy vzpriamene, inokedy s rôznymi ťažkosťami a neraz i pádmi. Je to cesta plná otázok a momentov, kedy potrebujem nasmerovať, poradiť, byť milovaná. ADOM je mojou druhou rodinou, vďaka ktorej môžem dozrievať a rásť v poznaní i láske. Viem, že som Bohom aj skrze týchto ľudí napĺňaná Jeho nekonečnou LÁSKOU.“