Organizačný tím sa stretáva niekoľkokrát v roku na konzultácie a prípravu programu. Väčšinu jeho členov tvoria zatiaľ bratia dominikáni a sestry dominikánky, ale postupne sa zapájajú aj laici a mladí. Každý, kto má chuť niečo robiť, je vítaný.

FR. LUKÁŠ MILAN ŽILÁK OP

HLAVNÝ PROMÓTOR

„Hoci nie som teológ, otázka Boha, ktorý sa zahalil do nepreniknuteľného ticha, sa mi stala otvorenou výzvou – životodarnou miazgou môjho rehoľného a kňazského povolania. Oslovilo ma tajomstvo mladého človeka, a preto sa mu snažím priblížiť. Občas dávam nepríjemné otázky, na ktoré ani sám neviem odpovedať…“

SR. JUSTÍNA IVANA KOSTÚROVÁ OP

HLAVNÝ PROMÓTOR

SEBASTIÁN KADUK

HLAVNÝ KOORDINÁTOR

„Nie som rehoľník, ale túžim viac chápať Boha, bytie, život, lásku, vzťahy… Sv. Dominik ma na tejto rušnej ceste spoznávania, ale aj hľadania povolania, nie len sprevádza, ale je mi veľkým priateľom. Našiel som v ňom dobrý príklad radikálnej odovzdanosti sa Bohu, ktorý túžim nasledovať.“

VIKTÓRIA PAPCUNOVÁ

KOORDINÁTORKA PRE FINANCIE

„Som vášnivá študentka medicíny a ADOM je dôležitou súčasťou môjho života od strednej školy. Ponúka mi možnosť stále bližšie a hlbšie spoznávať Boha, dokonalú Lásku, či už prostredníctvom modlitieb, štúdia, hlbokých rozhovorov či pravých priateľstiev a spoločného času na Ábelovej. Sú to chvíle plné milosti, ktoré ma učia byť ako strom, ktorý pre seba čerpá zdroje, aby mohol mať hlboké korene a dávať druhým, aby tak mohla rásť koruna, pretože práve my, mladí, máme povinnosť meniť svet k lepšiemu.“

JAKUB SVEDEK

KOORDINÁTOR PRE POSLANIE

„Na ADOM som prvýkrát prišiel, lebo som chcel objaviť niečo nové. To zažívam už niekoľko rokov na každom stretnutí, a preto to milujem. Hľadať a nachádzať. Lebo kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu otvoria.“

SABÍNA PASTOROVÁ

KOORDINÁTORKA PRE KOMUNIKÁCIU

„Som študentkou gymnázia, ADOM je pre mňa dôležitou súčasťou. Formuje ma na ceste s Bohom. Práve zásluhou ADOMu sa moja viera prehĺbila. Vďaka ADOMu som spoznala množstvo skvelých ľudí a získala priateľstvá, ktoré nie sú len také obyčajné. Nejde len o ľudí, ale aj o to čarovné miesto, na ktorom sa stretávame a tým je Ábelová.“

“Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.„ ‭‭(1 Pt ‭5, ‭6‬-‭7‬)