Na počiatku, keď nehybná tma vládla nad priepasťou, Boh vyslovil Slovo, ktorým uviedol všetko do pohybu. Stvoriteľské Slovo, v ktorom všetko trvá podnes, udržuje v pohybe celý vesmír, kým sa všetko nenavráti k Bohu. Niekedy sa nám zdá, že nás pohyb ohrozuje. Radi by sme sa usadili v bezpečí známeho a overeného, ale i počiatok ukazuje, pohyb je pre nás darom Stvoriteľa.

Pohybom sa začína aj veľký príbeh dejín, keď Abrahám na svojej ceste za požehnaním opúšťa domov. Do pohybu sa dáva v Egypte celá izraelská pospolitosť v túžbe po slobode, za horizont možného.  V neustálom pohybe, bez domova, je i sám Ježiš, keď ohlasuje nebeské kráľovstvo.

V tomto pohybe sa ocitá aj svätý Dominik, keď pohnutý súcitom k ľuďom opúšťa tichý kláštor v Osme, aby navždy ostal na cestách. Na začiatku v skupine, potom niekoľko rokov osamelý až ku chvíli, keď jeho nádej nachádza odozvu v bratoch a sestrách s ktorými začína veľký príbeh dominikánskej rodiny. Každý svojím spôsob života sa pripodobňuje Kristovi a následuje ho ohlasovaním radostnej zvesti v duchu sv. Dominika.

Štúdium – Poznať  pravdu

Dominik dobre vie, že na náročné otázky neexistujú jednoduché odpovede. Preto zo súcitu i z úcty k ľuďom zaviedol vo svojej rodine štúdium, cez ktoré sa chcel priblížiť k Pravde i k tajomstvu ľudského srdca. Pretože práve poznanie uvoľňuje cestu k tajomstvu, no zároveň ho chráni pred usadením sa – idolatriou.

Modlitba – Dotknúť sa tajomstva

O Dominikovi sa hovorí, že sa neustále modlil, až kým sa sám nestal modlitbou. Samozrejme, že aj modlitba, spoločná i osobná, vytvára v dominikánskej rodine priestor, kde čakáme na Boha. A je to práve modlitba, ktorá presvetľuje ľudské vnútro a dáva mu odvahu ísť stále hlbšie a hlbšie k prameňu neuchopiteľného tajomstva.

Komunita – Stretnúť človeka

Aby sme sa nestratili sami v sebe potrebujeme tvár druhého, ktorá nás neustále vyzýva… Možno by Dominik dosiahol veľké veci aj sám, ale zvolil si náročnejšiu cestu – život v komunite. Druhí nám môžu pomáhať, môžeme s nimi prežívať ušľachtilé priateľstvo, ale môžu nás aj hnevať a často nás nechať bezradných, avšak vždy nás nechávajú v pohybe.

Kázanie – Zrodiť slovo

Dominik bol kazateľom milosti. Nielen o nej hovoril, ale i stretnutie s ním bolo dotykom milosti. Nenechal si svoj duchovný poklad pre seba, bol to plodný kazateľ, zrodil v sebe Slovo, ktoré uvádzalo všetko do pohybu.