Santa Sabina
13. novembra 2017

 

Drahí bratia a sestry,

tieto úvodné novembrové dni sú veľmi dôležité pre posilnenie našich bratstiev ako spoločenstiev bratov a sestier. Nielen v tomto svete, ale aj v dimenzii spoločenstva svätých. Toto je zmysel sviatku dominikánskych svätých a zosnulých. Vás a všetkých vašich zosnulých som zahrnul do svojej modlitby. Dnes by som chcel otvoriť fórum, na ktorom budeme zdieľať svoje myšlienky, aby sme sa čo najlepšie pripravili a vážne premýšľali o ďalšom medzinárodnom zhromaždení zvolanom na október 2018 do Fatimy v Portugalsku.

Navrhujem dve otázky a chcel by som, aby ste sa všetci zúčastnili na fóre:

1) Čo je laické kázanie?

2) Aký je význam záväzku a profesie v reholi?

Je dôležité, aby nám ďalšie medzinárodné zhromaždenie poskytlo jasnejšie predstavy o takýchto dôležitých témach. Mnohokrát sa kázanie chápe príliš klericky, niekedy „kázanie“ znamená „homíliu“ a homília je vyhradená pre vysvätených služobníkov. Ale toľko bratov a sestier káže inými spôsobmi.

Po druhé, všetci ste zložili svoju profesiu magistrovi rehole, nástupcovi svätého Dominika. Pre bratov dominikánov má táto profesia osobitný zmysel poslušnosti voči magistrovi. Pre dominikánskych laikov je to však úplne inak. Máme akiste spoločné odhodlanie dávať svoje životy kázaniu. Aký je zmysel profesie (sľubu) v reholi? Ako nám táto profesia pomáha kázať?

Vyzývam vás, aby ste reflektovali a zdieľali svoje úvahy. Bude to pre nás všetkých zaujímavé.

Ďakujem veľmi pekne.

  1. Rui Lopes OP,

generálny promótor pre laikov

Preložil Silvester Ľudovít Poništ OP

 

Zdroj: stránka Fraternities OP.

Generálny promótor pre laikov, fr Rui Carlos Lopes slávnostne otvoril fórum, ktoré má pomôcť pripraviť Medzinárodný laický kongres vo Fatime v októbri 2018.