Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1)

Otče nebeských darov,

kým všetko objímalo hlboké ticho,

zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba,

z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15)

na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,

ktorá sprevádza našu Rehoľu od jej počiatkov

a  učí nás Slovo prijímať, žiť a hlásať.

Požehnaná Mária, Panna najmúdrejšia,

ho mocou Ducha Svätého prijala,

a tým istým Duchom, počas Turíc, vstúpila do ticha,

aby Slovo, jej Syn, bolo odovzdané apoštolom,

ktorí sa rozišli hlásať ho celému svetu.

Prosíme ťa, Otče,

za nové povolania:

posilni v pokrstených milosť,

zasvätiť sa tvojmu Slovu.

Nech je im súcit a milosrdenstvo sv. Dominika

príkladom k nasledovaniu Krista,

aby sme ako rodina kazateľov

spoločne putovali cestami  ohlasovania evanjelia.

Nech v nás zažiari tvoja pravda,

ktorou chceme, podľa tvoje vôle, slúžiť svetu.

Pamätaj Otče na dominikánskych mladých. Na príhovor sv. Tomáša Akvinského daj, aby svetlo vzkriesenia preniklo do života každého mladého človeka a naplnilo ho jasavou radosťou a veľkodušnosťou pre ohlasovanie nádeje.