V nedeľu 23. januára 2022 začnú slovenskí dominikáni sláviť v poradí už piatu provinčnú kapitulu, na ktorej si bratia zvolia nové vedenie na najbližšie štyri roky. Kapitula sa uskutoční v konvente sv. Dominika vo Zvolene. Okrem voľby provinciála, teda hlavného predstaveného bratov dominikánov na Slovensku, sa uskutočnia menovania nových či staronových bratov aj do iných služieb. Chceli by sme vás preto poprosiť o modlitby za požehnaný priebeh celej kapituly. Nech bratia, ktorí sa na kapitule zúčastnia, v sile Ducha Svätého rozpoznajú, do akých činností pozýva Boh v najbližšom období nielen Rehoľu dominikánov, ale celú dominikánsku rodinu na Slovensku. Do vašich modlitieb vkladáme celý priebeh kapituly. O jej záveroch vás budeme informovať na našej internetovej stránke a na našich sociálnych sieťach.
 
Kapitula sa začne v nedeľu 23. januára 2022 slávením sv. omše o 18:00 hod. Sv. omšu bude celebrovať banskobystrický biskup Marián Chovanec. Slávnostnú svätú omšu môžete sledovať na YouTube kanále zvolenských dominikánov.