V dňoch 28.4. – 1.5.2023 sa na Pustom Dvore na Ábelovej s veľkou radosťou znovu stretla naša skupina stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska. Bolo to naše posledné stretnutie v tomto školskom roku. Téma tohto predĺženého víkendu bola Dobré úmysly, autentická sloboda a šťastný život.

Na danú tému sme sa pozreli s bratom Samuelom OP, sestrou Danielou OP a s vysokoškolákom Sebastiánom Kadukom. Brat Samuel sa nám snažil tému priblížiť cez filozofiu Tomáša Akvinského. Vďaka rôznym príkladom sme zisťovali, čo v skutočnosti znamená jednoduchý a zložený skutok. Pri konaní skutku je stále prítomný rozum, predmet, cieľ a okolnosti.

V sobotu cez poobedňajší blok nám Sebastián bližšie priblížil, čo je to ADOM. Neskôr pokračoval so svojou prednáškou o klamstve. Našim najväčším zamyslením bolo, či klamstvo môže byť dobré. Sv. Tomáš, sv. Augustín, KKC a aj mnohí iní sa zhodujú na tom, že klamstvá akéhokoľvek druhu sú zakázané, lebo sú proti spravodlivosti a láske. Klamstvá nás len zbytočne rozdeľujú, ničia integritu, spoločenstvo a, ako sa aj nesie názov celého víkendu, Dobré úmysly, slobodu a šťastný život.

Prednášky ukončila sestra Daniela, ktorá nám porozprávala silné svedectvá z Ukrajiny, na ktorej momentálne pôsobí. Jej motiváciu tvorila myšlienka tvoriť spoločenstvo so spolusestrou Lýdiou, ktorá je v centre vojny od jej začiatku. Vojna rozdeľuje a ničí, ale nás spojila v jednotu a vieru pre mier. Všetci sme so zatajeným dychom počúvali jej príbehy a kde-tu nám aj ušli slzy.

Vrchol víkendu sme zažili pri prijatí dvoch súrodencov do dominikánskej mládeže – ADOMu. Máriu, ktorá si vybrala za patrónku svätú Katarínu Sienskú a Timoteja, ktorého na ceste bude sprevádzať blahoslavený Pier Giorgio Frassati. Všetkých nás potešilo, že sa na túto cestu vydali spoločne a že ich spojilo milosrdenstvo svätého Dominika. Tak sa im aj my, ako spoločenstvo, chceme priblížiť a žiť pokorný a skromný život.

Sabína Pastorová