Naše bratstvo sv. Tomáša Akvinského v Tvrdošíne, žilo v sobotu 11.2.2017 slovami žalmu ,,Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho“ (Ž 118,24). Počas sv.omše, ktorú celebroval fr. Mannes Stanislav Marušák OP, naše tri sestry: Monika Dominika Adamčáková, Anna Jordana Števaňáková a Mária Mannesa Domiňáková zložili do rúk provinčného predstaveného BLSD na Slovensku Petra Jeremiáša Suchovského OP dočasný sľub na 3 roky v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Tvrdošíne za prítomnosti sr. Andreji Anny Červeňovej OP.

V homílii nám fr. Mannes priblížil tradíciu a prítomnosť rehole, pričom nás povzbudil k využívaniu darov ktoré sme dostali počas jubilejného roka.

Po slávnostnom obede sa sestry s nami podelili s dojmami ktoré prežívali, ako pokoj, dotyk Božej lásky, radosť.

Za tento požehnaný čas ktorý sme prežili ďakujeme najprv nebeskému Otcovi a sv. Dominikovi, ktorým sme v modlitbách celú slávnosť zverili do rúk. Ďakujeme aj fr. Mannesovi a Petrovi Jeremiášovi, ktorí svojou prítomnosťou tento požehnaný čas umocnili.

Mária Zdislava Grobarčíková OP

predstavená MB sv. Tomáša Akvinského v Tvrdošíne