Od 1. decembra 2022 bude mať Rádio Mária Slovensko nového riaditeľa. Stane sa ním Fr. Bruno Branislav Donoval OP, súčasný prior Dominikánskeho konventu Krista Kráľa a kaplán vo Farnosti Dunajská Lužná.Páter Bruno sa venuje Ružencovému apoštolátu a momentálne pôsobí ako šéfredaktor mesačníka Ruženec.

Hlavný celebrant, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, v nej poďakoval o. Martinovi Jarábekovi za doterajšiu prácu a pre nového riaditeľa vyprosoval Božie požehnanie a sprevádzanie Duchom Svätým. Páter Bruno tak symbolicky, ale za to s veľkou bázňou prevzal putovný „mikrofón riaditeľa“ aby pokračoval v ohlasovaní Božieho slova a v spájaní veriacich v modlitbe prostredníctvom éteru Rádia Mária.

„Rádio Mária je rádio, ktoré sa s Vami modlí. Modlitba otvára srdcia pre pôsobenie Ducha Svätého, prináša nádej a posilňuje vieru v Božiu prítomnosť a blízkosť Panny Márie, Matky vteleného slova,“ povedal na záver prítomným nový riaditeľ Rádia Mária – brat Bruno.

Rádio Mária je katolícke rádio, ktoré pomáha kresťanskej formácii prostredníctvom modlitby, katechéz, diskusií s odborníkmi. Nenachádza sa v ňom žiadna reklama ani politické spravodajstvo.

Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť ľuďom hľadať a nachádzať zmysel života vo svetle dobrej správy evanjelia Ježiša Krista. Prostredníctvom rádiových vĺn prináša zmierenie a pokoj do sŕdc, do rodín a do spoločnosti. Rádio Mária je „predĺžená ruka“, ktorá smeruje k všetkým ľuďom dobrej vôle, aby ich povzbudila v ťažkostiach života, aby hľadeli s nádejou do budúcnosti. Osobitne venuje pozornosť tým, ktorí trpia na tele a na duchu, osamelým, starším, chudobným a väzňom. Pri rešpektovaní svedomia dáva svedectvo o Božej láske a nádeji večného života.

Rádio Mária vzniklo v Taliansku v roku 1983 ako malé farské rádio. Dnes je globálnym fenoménom a stalo sa najznámejšou katolíckou rozhlasovou stanicou na celom svete. V júni 1998 bolo vytvorené združenie Svetovej rodiny Rádia Mária (WFRM) ako mimovládna organizácia. Dnes je Rádio Mária prítomné vo viac ako 80 krajinách sveta, od 4. októbra 2018 vysiela z Bratislavy.

TK KBS informovala Viera Mikulová

Záznam svätej omše je TU.