V roku 2021 budeme sláviť jubileum 800 rokov od narodenia nášho sv. otca Dominika pre nebo. Pri tejto príležitosti pozývame mladých putovať do Toulouse a jeho okolia vo Francúzsku (kde sv. Dominik niekoľko rokov kázal bludárom, založil prvú komunitu našich klauzurovaných mníšok, prvú komunitu bratov a sú tam uložené ostatky sv. Tomáša Akvinského), odtiaľ do La Sainte Baume (podľa tradície tu prežila posledné roky života sv. Mária Magdaléna, sú tu jej ostatky a jej svätyňu spravujú naši bratia) a našu cestu by sme zavŕšili v Bologni v Taliansku (kde zomrel a je pochovaný sv. Dominik).

Išli by sme peši tak 20 km denne, 2 – 3 týždne, niekedy v rozpätí 1. – 24. júla. Do Toulouse a z Bologne by sme leteli a nejakú časť trasy medzi Toulouse a Bolognou by sme išli autobusom alebo vlakom. Spávali by sme predovšetkým v pútnických ubytovniach. Cena bude závisieť od individuálneho rozpočtu účastníkov. Hľadáme tiež veľkorysých dobrodincov, ktorí by našu púť finančne podporili.

Ak by ste sa chceli pridať k nám a putovať za sv. Dominikom, alebo podporiť našu púť duchovne či finančne, prosím, dajte nám vedieť do 8. decembra na opmladez.sk@gmail.com. Ďakujeme a tešíme sa na vás.

Za prípravný tím putovania,

bratia Alan a Samuel

Prikladáme aj zopár fotografií z našich predchádzajúcich putovaní 🙂 :