Provinčná kapitula pokračovala v utorok voľbou provinciála. Bratia v tajnom hlasovaní zvolili za proviciála na ďalšie štyri roky brata Damiána Juraja Mačuru OP.

Narodil sa 30.12.1978 v Brezne . Do noviciátu vstúpil v roku 1998. Teologické štúdia absolvoval v Košiciach a  kňazskú vysviacku prijal z rúk otca biskupa Stanislava Stolárika v roku 2005. Licenciátne štúdia úspešne ukončil vo Friburgu vo Švajčiarsku v roku 2011.