Sestry z Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy si 17. augusta 2020 na XIII. Generálnej kapitule v Košiciach zvolili novú generálnu predstavenú a generálnu radu. Vedenie kongregácie na obdobie najbližších šiestich rokov sestry zverili do rúk sr. M. Karole Draveckej OP. Členkami novej generálnej rady sa stali sr. M. Justína Kostúrová, sr. M. Edita Vozárová, sr. M. Rajmunda Páleníková a sr. M. Avila Kováliková.

Sestra Karola Dravecká si pri vstupe do úradu generálnej predstavenej spolu s mladíkom z evanjelia položila otázku: „Učiteľ, čo dobré máme ako kongregácia urobiť, aby sme mali večný život? Náš cieľ je vznešený, je to večný život detí, mládeže, starších ľudí a každej sestry v kongregácii. Verím, že tento cieľ nás môže zjednotiť.“