dec
1
Ne
BL. JÁNA VERCELLSKÉHO, KŇAZA († 1283)
dec 1 celý deň

Narodil sa začiatkom XIII. storočia v piemontskom Mosso Santa Maria (Vercelli). Prednášal právo na univerzite v Paríži. Kázne blahoslaveného Jordána Saského naňho tak zapôsobili, že vstúpil do Rehole kazateľov. 7. júna 1264 bol zvolený za šiesteho magistra celej rehole. Takmer dvadsať rokov príkladne vzdelával bratov. O teologických otázkach sa často radil so svätým Tomášom Akvinským a snažil sa obhajovať jeho náuku. V roku 1274 sa zúčastnil Lyonského koncilu a urobil tam veľa práce. Bol veľkým synom svätého Dominika. Na jeho hrob dal urobiť mramorový náhrobok, ktorý vyzdobil Mikuláš z Pisy. Tiež šíril úctu k Najsvätejšiemu menu Ježišovmu. Neustále bol na cestách; bol prísnym kazateľom, zároveň však používal jemné spôsoby. Bratov povzbudzoval k zachovávaniu chudoby a k evanjeliovému kázaniu. Zomrel 30. novembra 1283 v Montpellier. Jeho telesné pozostatky boli spálené počas náboženských vojen vo Francúzsku v XVI. storočí. Jeho úctu potvrdil 7. septembra 1903 pápež svätý Pius X.

MODLITBA
Všemohúci Bože, blahoslaveného Jána si preslávil osobitnou horlivosťou, podivuhodnou rozvahou a statočnosťou, aby Rehoľa kazateľov prekvitala; na jeho príhovor daj, nech tvoja rodina je vždy a všade dobre spravovaná a vedená. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote a Duchom Svätým po všetky veky vekov.

dec
8
Ne
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
dec 8 celý deň

Slávnosť

MODLITBA
Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie si pripravil dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od hriechu; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k tebe s čistým srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

dec
16
Po
BL. ŠEBASTIÁNA MAGGIHO, KŇAZA (1414–1496)
dec 16 celý deň

Šebastián sa preslávil medzi reformátormi dominikánskeho rehoľného spôsobu života v XV. storočí. Narodil sa v roku 1414 v Brescii. Pochádzal zo šľachtického rodu a dominikánsky rehoľný odev prijal v roku 1429. Dvakrát bol generálnym vikárom reformovanej Lombardskej provincie a tiež priorom v mnohých konventoch. K sebe bol prísny, k druhým bol milý a ku každému sa správal vľúdne a trpezlivo ako „muž ozdobený akousi sladkou dobrotou, vľúdnosťou a láskavosťou“. Zomrel v roku 1496 v janovskom konvente Santa Maria di Castello. Pápež Klement XIII. schválil jeho úctu 15. apríla 1760.

MODLITBA
Dobrotivý Bože, blahoslavenému Šebastiánovi si dal milosť, že správne viedol ľudí k evanjeliovej dokonalosti a pravde; prosíme, daj, nech nám jeho príklad dopomôže nastúpiť na cestu dokonalej lásky a posilňovať duchovný život pokáním, aby sme došli do tvojej slávy a večného života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

dec
1
Po
BL. JÁNA VERCELLSKÉHO, KŇAZA († 1283)
dec 1 celý deň

Narodil sa začiatkom XIII. storočia v piemontskom Mosso Santa Maria (Vercelli). Prednášal právo na univerzite v Paríži. Kázne blahoslaveného Jordána Saského naňho tak zapôsobili, že vstúpil do Rehole kazateľov. 7. júna 1264 bol zvolený za šiesteho magistra celej rehole. Takmer dvadsať rokov príkladne vzdelával bratov. O teologických otázkach sa často radil so svätým Tomášom Akvinským a snažil sa obhajovať jeho náuku. V roku 1274 sa zúčastnil Lyonského koncilu a urobil tam veľa práce. Bol veľkým synom svätého Dominika. Na jeho hrob dal urobiť mramorový náhrobok, ktorý vyzdobil Mikuláš z Pisy. Tiež šíril úctu k Najsvätejšiemu menu Ježišovmu. Neustále bol na cestách; bol prísnym kazateľom, zároveň však používal jemné spôsoby. Bratov povzbudzoval k zachovávaniu chudoby a k evanjeliovému kázaniu. Zomrel 30. novembra 1283 v Montpellier. Jeho telesné pozostatky boli spálené počas náboženských vojen vo Francúzsku v XVI. storočí. Jeho úctu potvrdil 7. septembra 1903 pápež svätý Pius X.

MODLITBA
Všemohúci Bože, blahoslaveného Jána si preslávil osobitnou horlivosťou, podivuhodnou rozvahou a statočnosťou, aby Rehoľa kazateľov prekvitala; na jeho príhovor daj, nech tvoja rodina je vždy a všade dobre spravovaná a vedená. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote a Duchom Svätým po všetky veky vekov.

dec
8
Po
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
dec 8 celý deň

Slávnosť

MODLITBA
Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie si pripravil dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od hriechu; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k tebe s čistým srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

dec
16
Ut
BL. ŠEBASTIÁNA MAGGIHO, KŇAZA (1414–1496)
dec 16 celý deň

Šebastián sa preslávil medzi reformátormi dominikánskeho rehoľného spôsobu života v XV. storočí. Narodil sa v roku 1414 v Brescii. Pochádzal zo šľachtického rodu a dominikánsky rehoľný odev prijal v roku 1429. Dvakrát bol generálnym vikárom reformovanej Lombardskej provincie a tiež priorom v mnohých konventoch. K sebe bol prísny, k druhým bol milý a ku každému sa správal vľúdne a trpezlivo ako „muž ozdobený akousi sladkou dobrotou, vľúdnosťou a láskavosťou“. Zomrel v roku 1496 v janovskom konvente Santa Maria di Castello. Pápež Klement XIII. schválil jeho úctu 15. apríla 1760.

MODLITBA
Dobrotivý Bože, blahoslavenému Šebastiánovi si dal milosť, že správne viedol ľudí k evanjeliovej dokonalosti a pravde; prosíme, daj, nech nám jeho príklad dopomôže nastúpiť na cestu dokonalej lásky a posilňovať duchovný život pokáním, aby sme došli do tvojej slávy a večného života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

dec
1
Ut
BL. JÁNA VERCELLSKÉHO, KŇAZA († 1283)
dec 1 celý deň

Narodil sa začiatkom XIII. storočia v piemontskom Mosso Santa Maria (Vercelli). Prednášal právo na univerzite v Paríži. Kázne blahoslaveného Jordána Saského naňho tak zapôsobili, že vstúpil do Rehole kazateľov. 7. júna 1264 bol zvolený za šiesteho magistra celej rehole. Takmer dvadsať rokov príkladne vzdelával bratov. O teologických otázkach sa často radil so svätým Tomášom Akvinským a snažil sa obhajovať jeho náuku. V roku 1274 sa zúčastnil Lyonského koncilu a urobil tam veľa práce. Bol veľkým synom svätého Dominika. Na jeho hrob dal urobiť mramorový náhrobok, ktorý vyzdobil Mikuláš z Pisy. Tiež šíril úctu k Najsvätejšiemu menu Ježišovmu. Neustále bol na cestách; bol prísnym kazateľom, zároveň však používal jemné spôsoby. Bratov povzbudzoval k zachovávaniu chudoby a k evanjeliovému kázaniu. Zomrel 30. novembra 1283 v Montpellier. Jeho telesné pozostatky boli spálené počas náboženských vojen vo Francúzsku v XVI. storočí. Jeho úctu potvrdil 7. septembra 1903 pápež svätý Pius X.

MODLITBA
Všemohúci Bože, blahoslaveného Jána si preslávil osobitnou horlivosťou, podivuhodnou rozvahou a statočnosťou, aby Rehoľa kazateľov prekvitala; na jeho príhovor daj, nech tvoja rodina je vždy a všade dobre spravovaná a vedená. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote a Duchom Svätým po všetky veky vekov.

dec
8
Ut
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
dec 8 celý deň

Slávnosť

MODLITBA
Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie si pripravil dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od hriechu; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k tebe s čistým srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

dec
16
St
BL. ŠEBASTIÁNA MAGGIHO, KŇAZA (1414–1496)
dec 16 celý deň

Šebastián sa preslávil medzi reformátormi dominikánskeho rehoľného spôsobu života v XV. storočí. Narodil sa v roku 1414 v Brescii. Pochádzal zo šľachtického rodu a dominikánsky rehoľný odev prijal v roku 1429. Dvakrát bol generálnym vikárom reformovanej Lombardskej provincie a tiež priorom v mnohých konventoch. K sebe bol prísny, k druhým bol milý a ku každému sa správal vľúdne a trpezlivo ako „muž ozdobený akousi sladkou dobrotou, vľúdnosťou a láskavosťou“. Zomrel v roku 1496 v janovskom konvente Santa Maria di Castello. Pápež Klement XIII. schválil jeho úctu 15. apríla 1760.

MODLITBA
Dobrotivý Bože, blahoslavenému Šebastiánovi si dal milosť, že správne viedol ľudí k evanjeliovej dokonalosti a pravde; prosíme, daj, nech nám jeho príklad dopomôže nastúpiť na cestu dokonalej lásky a posilňovať duchovný život pokáním, aby sme došli do tvojej slávy a večného života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.