Posledný mesiac roka (december) sa v našej reholi už tradične spája s Dominikánskym mesiacom pokoja, počas ktorého svoje modlitby, myseľ a pomoc zameriavame na krajinu, ktorá zažíva veľkú bolesť či nepokoj. Tohtoročný Dominikánsky mesiac pokoja je spojený s ázijskou krajinou Myanmar. Nepokoje, hrôzy vojny, chudoba, krutosť, hlad, strach, násilná smrť, to všetko zasiahlo tamojšie obyvateľstvo a medzi nimi aj našu „rodinu“, bratov dominikánov a sestry dominikánky.

Pozývame členov dominikánskej rodiny a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili, či už modlitbou, účasťou na rôznych online podujatiach, či akoukoľvek formou pomoci do práve prebiehajúceho Dominikánskeho mesiaca pokoja 2022. Nech adventný čas, počas ktorého očakávame príchod Mesiáša, je aj časom očakávania mieru a požehnania pre Myanmar.

Každú adventnú nedeľu vám prinesieme krátke zamyslenie nad nedeľným evanjeliom, ktoré bude reflektovať aj situáciu v Myanmare.

Úryvok z listu magistra rehole, fr. Gerarda Francisca Timonera III, pri príležitosti začiatku Dominikánskeho mesiaca pokoja 2022:

Milí bratři a sestry,

dominikánský měsíc pokoje začne o první adventní neděli 27. listopadu 2022 a potrvá do konce prosince 2022. Letos je zaměřen na Myanmar. Měsíc pokoje představuje vynikající způsob, jak zapojit všechny entity řádu do solidarity s našimi řádovými bratry a sestrami, kteří bojují za zmírnění marginalizace, tj. procesu sociálního vyloučení, a perzekuce různých skupin obyvatelstva (Tultenango 118).

Naše sestry a bratři v Myanmaru byli vystaveni krutostem a porušování lidských práv, o kterých se v médiích nepíše. Nedávno vtrhli vojáci do kláštera dominikánských sester v Loikawe a utábořili se tam, zatímco jiní vojáci vnikli do kláštera bratří. Naštěstí sestry ani bratři v té době v klášterech nebyli. Vojáci přitom vyplenili obytné místnosti a vzali vše, co bylo cenné.

Vyzýváme Vás, abyste informovali o měsíci pokoje jako znamení naší solidarity s naší dominikánskou rodinou v Myanmaru a zapojili členy Vaší dominikánské rodiny, škol, farností, institucí a přátele. Prosíme, modlete se každý týden za naše sestry a bratry v Myanmaru, kteří jsou denně v ohrožení života. Prosíme, abyste pamatovali na naše sestry a bratry na Ukrajině, kteří rovněž čelí život ohrožujícím situacím a ničení jejich majetku.

Webináře určené ke zvýšení povědomí o situaci v Myanmaru jsou naplánovány na listopad a prosinec. Podrobnosti o online semináři budou poskytnuty později. Prosím, inzerujte webináře a povzbuzujte účast dominikánské rodiny, včetně svých přátel. Doufáme, že najdete den, kdy na měsíc pokoje upozorníte veřejně.

Děkujeme za spolupráci a podporu naší dominikánské rodině v Myanmaru. Pamatujte, že malé skutky konané s velkou láskou mají dlouhou cestu. Bůh bohatě žehnej Vašemu úsilí o solidaritu s našimi sestrami a bratry v Myanmaru.

PS: Na priložených obrázkoch je  zobrazená demonštrácia ľudí v Myanmare, priebeh humanitárnej pomoci, do ktorej sa zapojili aj dominikáni, či úkryty ľudí, ktorí kvôli násiliu opustili svoje domovy a utiekli do džungle.

Viac na stránke: https://www.op.org/dominican-months-for-peace/dominican-month-for-peace-2022-myanmar/