Jedným z dôležitých výsledkov osláv 800. jubilea rehole kazateľov, ktoré sme si pripomenuli v roku 2016, bolo upriamenie sa na to, aby sme boli pri kázaní zástancami mieru ako svätý Dominik. V rámci globálnej dominikánskej solidarity určil vtedajší magister rehole Bruno Cadoré, že každý rok počas Adventu sa dominikánska rodina zameria na jednu krajinu, ktorej pomôžu svojimi modlitbami a tiež finančnými darmi. Dominikánsky mesiac pokoja sa už siedmy rok začína na Prvú adventnú nedeľu, práve preto, že počas Adventu očakávame inkarnáciu Kniežaťa pokoja, a končí sa 1. januára, na Svetový deň pokoja Cirkvi. Dominikánske entity môžu požiadať o to, aby sa stali ohniskom modlitieb v Dominikánskom mesiaci pokoja v nasledujúcich rokoch prostredníctvom žiadosti u generálneho promotóra pre spravodlivosť a mier.

Amazonia

V rámci Dominikánskeho mesiaca pokoja by sa mali posilniť modlitby a slávenie svätej omše za mier v danej krajine. V rámci kázania je dobré zvýšiť povedomie o mierovom procese v tejto oblasti. K mieru možno prispieť aj vytvorením umeleckých diel. Krajina, za ktorú sa počas Dominikánskeho mesiaca pokoja modlíme, dostane od nás tiež finančnú pomoc ako prejav solidarity.

V roku 2023 sa naše pohľady upriamia na región Amazónie trpiaci následkami klimatických zmien a s nimi súvisiacou nespravodlivosťou a porušovaním ľudských práv.

Dominikánska rodina v amazonskom regióne vytvorila materiály, ktoré nám pomôžu odhaliť ťažkosti a pozývajú nás prežiť tento mesiac pokoja na základe štyroch výziev, ktoré sú vlastné tejto misii:

  1. Výkrik zeme: Ekológia
  2. Výkrik chudobných: ľudské práva
  3. Kultúrny sen: Vzdelanie
  4. Cirkevný sen: Dobrovoľníctvo

Úvahy na jednotlivé týždne budú k zverejňované postupne.

-js-