Mjanmarská zväzová republika je štát nachádzajúci sa na Malajskom polostrove v juhovýchodnej Ázii. Hraničí s krajinami ako sú Bangladéš, Čína, Laos, Thajsko. Do roku 1989 používala krajina koloniálny názov Barma.

Nezávislosť získala Barma v roku 1948. Počas svojej nezávislej existencie mala krajina neustále problémy s etnickými konfliktmi.

Po voľbách v roku 2020 sa k moci dostala Národná liga za demokraciu a Mjanmarsko už bolo len malý krok od toho, aby sa stalo lepšou krajinou. 1. februára 2021 sa však barmská armáda chopila moci štátnym prevratom. Nasledovali mohutné protesty, ukončené mučením a smrťou niekoľkých civilistov. Mladí ľudia sa rozhodli chopiť sa zbrane. Čoskoro sa boje rozšírili po celej krajine. Demokraticky zvolení členovia parlamentu vytvorili vládu s názvom Národná vláda jednoty, ktorá sa usiluje o diplomatické uznanie medzinárodnými komunitami.

 

Odpoveď na potreby rôznych skupín obyvateľov zasiahnutých vojnovým konfliktom

Podľa údajov OSN je v celej krajine 1,3 milióna vnútorne vysídlených ľudí. Niektorí sú vysídlení už viac ako rok, zatiaľ čo iní utiekli len nedávno zo svojich domovov kvôli eskalácii bojov. Naši mjanmarskí bratia dominikáni podporovaní priateľmi a bratmi, vytvorili niekoľko tímov, ktoré pomáhajú vo viacerých špecifických oblastiach.

 

  • Núdzový pohotovostný tím

Prostredníctvom tohto tímu dominikánska rodina v Mjanmarsku koordinuje humanitárnu pomoc pri napĺňaní aktuálnych potrieb ľudí vo vojnou zmietaných oblastiach. Poskytujú im jedlo, prístrešie a ďalšie základné ľudské potreby.

  • Zdravotnícky tím

Od 1. februára 2021 zdravotnícky personál nepracoval a následne sa systém zdravotnej starostlivosti v Mjanmarsku rozpadol. Dominikáni z tohto tímu majú na starosti nákup zdravotníckeho materiálu a jeho dodanie na miesta, kde je potrebný. Ak to situácia dovolí a ak sa podarí získať viac finančných prostriedkov, zdravotnícky tím zriadi malú kliniku pre vysídlencov v lese, aby im priamo tam mohla byť poskytovaná zdravotná starostlivosť.

  • Tím pre vzdelávanie

Spoločenská situácia sa podpísala aj pod nefunkčný školský systém v krajine. Dominikáni zriadili v lese dočasnú Strednú školu sv. Kataríny Sienskej pre tých študentov, ktorí našli útočište v tejto oblasti. Okrem finančného podporovania týchto 187 študentov taktiež poskytujú základnú asistenciu 293 žiakom, ktorí sa vzdelávajú v predškolských zariadeniach a na základných školách samofinancovaných ich rodičmi.

  • Psychologicko-spirituálny asistenčný tím

Snaží sa  odpovedať na duchovné a psychologické potreby katolíkov, ktorí sú vysídlení. Tím je zodpovedný za duchovnú, psychologickú, psychoterapeutickú pomoc, ale aj prevenciu psychických ťažkostí formou voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

  • Tím pre materiálnu obnovu

Tím poskytuje finančnú pomoc rodinám, ktoré prišli o svoje domovy a rodinám, ktoré prišli o živiteľov. Tiež poskytuje pomoc tým, ktorí prišli o končatiny kvôli mínam a udeľuje štipendiá absolventom stredných škôl na podporu pri hľadaní vzdelávacích kurzov.

Dominikánska rodina v Mjanmarsku robí všetko, čo je v jej silách, aby mohla poskytovať humanitárnu pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Finančné prostriedky, ktoré získala, sú však obmedzené. Aby sa mohlo pokračovať v poskytovaní pomoci v mene rehole, mjanmarskí dominikáni naliehavo potrebujú podporu medzinárodnej dominikánskej rodiny.

 

-js-