Už piaty rok sa uskutočňuje v rámci Dominikánskej rodiny na celom svete podujatie „Dominikánsky mesiac pokoja“, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť POKOJA v spoločnosti a vo všetkých krajinách.
Už piaty rok Dominikánska rodina z jednej krajiny poukazuje na rôzne nespravodlivosti (rok 2017 – Kolumbia, rok 2018 – Demokratická republika Kongo, rok 2019 – India, rok 2020 – Ukrajina) a pozýva zvyšok Dominikánskej rodiny z celého sveta nielen zapojiť sa do spoznávania ich životov, bojov a ťažkostí, ale aj do modlitby za danú krajinu a do intenzívnejšieho prežívania vzájomnej rodinnej spolupatričnosti. Veď hoci žijeme v rôznych krajinách, žijeme jednu spiritualitu – spiritualitu sv. Dominika. Byť dominikánom či dominikánkou vyžaduje ísť aj za hranice, a to aj za hranice našej krajiny a aj tam spoznávať svojich bratov a sestry.
Tento rok je Dominikánsky mesiac pokoja zameraný na VENEZUELU. Počas celého adventného obdobia vám budeme prinášať rôzne podnety, informácie a pozvánky, ktoré sa budú dotýkať života Dominikánskej rodiny vo Venezuele.
Prosíme, pamätajme počas celého adventného a vianočného obdobia vo svojich modlitbách na našich bratov a sestry vo Venezuele. Viac informácii nájdete na našom rehoľnom facebooku či instagrame.
Už teraz vás pozývame k spoločnej modlitbe Dominikánskej rodiny na Slovensku za Dominikánsku rodinu vo Venezuele, ktorá sa uskutoční 1. januára 2022. Túto modlitbu budeme vysielať aj online formou.
Spojme sa v modlitbe za Dominikánsku rodinu vo Venezuele!