Sloboda, čnosti a milosť v učení Tomáša Akvinského. To bola téma duchovnej obnovy, ktorú si pripravil otec Samuel pre svojich priateľov zo žilinského rodinného spoločenstva Hlas na púšti. Účastníkov hostili bratia dominikáni v priestoroch zvolenského kláštora. Okrem podnetných prednášok bol vytvorený vzácny čas pre modlitbu, rozjímanie, stíšenie, sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Oddych od detí aj miesto pre prehĺbenie vzájomných vzťahov a krátka účasť na rehoľnom dominikánskom živote, to všetko bolo v pôstnom období nenahraditeľným vkladom do osobného duchovného života a prípravou na blížiace sa sviatky Kristovho umučenia a Zmŕtvychvstania, najdôležitejšie udalosti v kresťanskom roku.

-js-