Počas víkendu 3. – 5. mája 2024 sa uskutočnila duchovná obnova v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, ktorú zorganizovalo bratstvo Sv. Dominika z farnosti Skalica. Témou obnovy bola kniha „GENEZIS“, a prednášajúci bol otec Irenej Fintor OP zo Zvolena.

Kniha Genezis nás okrem iného prevádza životom Abraháma, ktorý bol otcom viery. Jeho viera bola skúšaná počas celého života a obstál. Ukázal nám cestu ako si vieru zachovať, vždy sa odovzdať celý Bohu, jeho počúvať, jeho nasledovať. Naše životné skúšky sú veľmi dôležité. Veľa svätcov bolo pokúšaných a skúšaných. Tak i my sme pozvaní ku svätosti od narodenia, ako Božie deti, aby sme obstáli a vytrvali. Viera je cesta. Je to hľadanie domova. A my od narodenia kráčame k domovu – do večnosti, k Bohu.

S vierou je spojené dobro a krása, ktoré nám ukazuje Boh pri kontemplatívnom spočinutí. Ukazuje, ako koná Boh a ako vo svojom stvorení vidí dobro, a podobne aké dobro sme vykonali, ako sa tešiť z vykonaného dobra a byť vďačný z jeho dosiahnutia.

Týmto sa chceme otcovi Irenejovi veľmi pekne poďakovať za poučné a povzbudzujúce prednášky. Vyprosujeme mu veľa Božích milostí, Božej múdrosti, aby mohol i ďalej šíriť Božie slovo a svetlo.

Pán Boh zaplať. Bratstvo Sv. Dominika Skalica