Bratia dominikáni z Dunajskej Lužnej Vás srdečne pozývajú na DUCHOVNÚ PRÍPRAVU K VEĽKONOČNÝM SVIATKOM. Katechézy bývajú každú nedeľu po Krížovej ceste o 14:30h vo Farskom kostole Povýšenia Svätého kríža v Dunajskej Lužnej.

Bližšie informácie: http://dunajskaluzna.fara.sk/?p=1329