V čase, keď si naše srdcia zahaľujeme tichom od „hlučného ja“ a otvárame ho almužnou pre potreby blížnych, aby sme tak spoločne očakávali Veľkonočné ráno, chceli by sme Vás pozvať k výzve Európskej rady laických dominikánskych bratstiev (ECLDF): k Reťazi kazateľov nádeje.

Jubileum Rehole kazateľov, ktoré spoločne slávime, je výzvou k spoločnej apoštolskej zodpovednosti (porov. AGK Bologna 1998, 127.3), ktorá nachádza svoj zdroj v spoločnej „starosti o svet“, v „láske k svetu“, ba dokonca v „nespavosti pre svet“, ktorá charakterizovala svätého Dominika, kazateľa milosrdenstva[1]. Reťaz kazateľov nádeje, ktorá začala v provincii Dácia (Švédsko, Nórsko, Dánsko) a bude pokračovať počas celého Jubilea, bude odovzdaná našej provincii v máji tohto roku. Spoločne bude potom ukončená vo Fatime na X. európskom kongrese laických dominikánskych bratstiev. Ako spoločne prežiť tento čas v našej provincii? Navrhujeme pripojiť sa k „Reťazi kazateľov nádeje“ dvojakým spôsobom.

Prvý, ktorý chceme uskutočniť podľa návrhu ECLDF, je nasledovný: Navrhujeme, aby ste sa stretli v bratstvách a  porozprávali o záležitostiach a problémoch spomínaných v liste ECDLF a zozbierali svoje osobné príbehy – ako byť kazateľmi nádeje v našich vlastných životoch? Môže to byť formou príbehov z rodiny, farnosti, práce. Ďalšou možnosťou je nájsť obrázky, zobrazujúce našu účasť ako kazateľov nádeje, s krátkym vysvetlením a/alebo modlitbou, básňou. O tieto príbehy sa potom podelíme s nasledujúcou provinciou (Česká provincia), ktorej odošleme náš „článok“ Európskej reťaze kazateľov nádeje.[2]

Svoje príspevky prosím pošlite do 5. mája 2016 na adresu: e-mail: evazudorova@gmail.com, alebo poštou na adresu: Eva Zúdorová, Tolstého 2, 811 06 Bratislava. Tento slovenský „článok“ reťaze kazateľov nádeje bude prezentovaný na Formačnom stretnutí, ktoré sa uskutoční za účasti generálneho promótora fr. Rui Carlosa Antunes e Almeida Lopesa v dňoch 13.- 15. mája 2016 v Terchovej. Takto sa spoločne podelíme o svoje skúsenosti kazateľov nádeje.

Druhý spôsob je „Noc bdenia“, ktorá bola navrhnutá Komisiou pre Jubileum a v našej provincii bude prebiehať počas celého Jubilejného roka. Dominik bol spolupútnikom hľadajúcich. Preto Vás chceme pozvať k nočnému bdeniu, aby sme spoločne ako kazatelia nádeje očakávali „Kristovo ráno“ pre blízkych i vzdialených. Úmysel nočného bdenia je za všetkých hľadajúcich, a tých, ktorých Dominik osobitne nosil vo svojom srdci: „chudobných, hriešnikov a tých, ktorí strácajú nádej“. Spôsob modlitby počas noci bdenia nie je určený. O Dominikovej modlitbe vieme, že bola ponorená do pravdy a súcitu. Noc bdenia je možné uskutočniť v ktorúkoľvek noc počas celého Jubilea rehole. Spoločne ako komunita alebo ako jednotlivci. Pri spoločnom bdení sa môže komunita striedať na modlitbách po jednotlivých hodinách.

Keďže v mesiaci máj preberáme „štafetu“ Európskych kazateľov nádeje, navrhujeme, aby sme počas celého tohto mesiaca bdeli v noci na modlitbách. Na každé miestne bratstvo v našej provincii pripadne jedna noc. Modliť sa môžete buď spoločne v kostole alebo jednotlivo doma (a to spôsobom, že si podelíte konkrétne nočné hodiny). Posielame Vám návrh jednotlivých dní pre Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku. Ak by Vám tento deň nevyhovoval, alebo sa neviete zorganizovať, prosíme, napíšte nám, aby sme za Vás našli náhradníkov. Zároveň chceme poprosiť tých, ktorí by zobrali na seba úlohu náhradníkov, aby sa nám prihlásili do 15. apríla 2016. Noc bdenia nesie veľmi jednoduchú myšlienku: počas Jubilea našej rehole chceme byť bdelí „s Božím priateľstvom voči svetu“, medzi dvoma jednoduchými pozdravmi „Dobrú noc“ a „Dobré ráno“. „Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela“ (Ž 121,4). Bdieť pred Bohom a s Bohom za všetkých hľadajúcich a tých, ktorí to potrebujú. Nádej je Božím darom pre nás všetkých spoločne. Noc bdenia je naším rozhodnutím mať „bezpečné srdce“ (Porov. Ž 112,8) voči tým, ktorí potrebujú vidieť „rannú zornicu“. Nech nás nájde bdelých ranná zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá: Otcov Syn, Ježiš Kristus (porov. Veľkonočný chválospev). Okrem nášho nočného bdenia počas mesiaca máj Vás chceme pozvať, aby ste k „Noci bdenia“ počas celého Jubilea pozvali aj Vašich známych, či ľudí z Vašej farnosti. Aj takýto spôsobom môžeme prežiť čas Jubilea našej rehole: nasledovať sv. Dominika, ktorý deň venoval blížnym, konal skutky nádeje a v noci svoju nádej vyznával v modlitbách a prosil o ňu za blízkych i vzdialených pred tvárou milosrdného Otca.

Tiež Vás povzbudzujeme, ak chcete, aby sa vaše úmysly vložili do spoločnej modlitby, môžete ich zaslať na mailovú adresu Komisie pre jubileum: jubileum@dominikani.sk. Nádej je najdlhšie slovo Biblie, lebo ešte nebolo dorozprávané. Boh ho vyslovuje od Adama a vyslovuje ho aj teraz, až kým nastane v Božom kráľovstve po jeho vyslovení ticho porozumenia. Až kým Ten, ktorému patria dejiny, povie „Amen“. Reťaz nášho mesačného nočného bdenia nech je pre nás „zobúdzaním“ nádeje v našich srdciach, ktorá je nám daná spoločne.

Vo sv. Otcovi Dominikovi,

fr. Mannes Stanislav Marušák OP

promótor